Högern börjar ny Euro-kampanj


Svenska folket har blivit mer positiva till EU och nu tycker borgarna att detta faktum måste utnyttjas maximalt, troligen är det dessutom bråttom.


DN:
”Svenskarna har blivit mer positiva till EU, visar en opinionsmätning. Regeringen borde utnyttja tillfället och tala väl om euron.”

Att den förmodat mer EU-positiva
attityden har med frånvaron av Euro i Sverige att göra kan man tydligen inte föreställa sig. För efter att ha fått löften från de politiska partierna, löften som lovade att vi inte ska behöva drabbas av Euron så har folk i allmänhet slappnat av. Bevisligen har Euron lett till fördyringar i varje land där den införts, och ska man lyssna till de lokala opinionsundersökningarna i dessa länder så är praktiskt taget alla Euro-länders befolkningar kritiska till valutan. Det är möjligt att det finns enstaka undantag, men det finns inget Euro-land där befolkningen är odelat positiv.

Men så långt tänker inte DN på ledarplats. Borgarna vill att vi ska byta valuta till Euro, och DN spekulerar vidare:

DN: ”Den troligaste förklaringen till omslaget är de senaste årens ekonomiska återhämtning. Människor känner större förtroende för samhällsutvecklingen och ser Sverige som starkare. Det är inte längre lika frestande att anklaga EU för att diktera villkoren.

De nya förutsättningarna borde erbjuda en möjlighet för den stora majoriteten EU-vänliga politiker att flytta fram positionerna. Väljarkåren har blivit mer mottaglig för argumentet att ökat samarbete stärker vårt inflytande och inte tvärtom.”

Det tycks handla om en synkroniserad kampanj från regeringen och de borgerliga tidningarnas sida. För samtidigt med DN:s framstöt på ledarplats så säger EU-minister Cecilia Malmström (fp) i SvD att hon vill ha in EU:s flagga i riksdagen och en EU-flaggdag i Sverige.

Något säger mig att vi kommer att få mer av den här propagandan nu i höst. Att det kommer diverse utspel både i tidningar och från regeringen är knappast någon tillfällighet. Vi kommer säkert att få läsa mer om saken både på ledarplats och på diverse debattsidor.

Att vi behöver engagera oss i ett Europa-
samarbete råder det säkert ingen större tvekan om. Men när samarbetet består i att flytta makt från Sveriges Riksdag till Bryssel så tror jag att de flesta är skeptiska. Kemikalier som tidigare var förbjudna är nu tillåtna, EU tillåter genmodifierad mat, man lägger sig i svensk lagstiftning, och inte ens yttrande- och offentlighetsprincipen låter EU vara oförändrad. EU håller på att utvecklas till ett EUSA och man försöker nu bluffa igenom en ny konstitution. Det i kombination med tal om den ”Euroatlantiska säkerhetszonen” och uppbyggandet av en gemensam EU-armé är det inte bara undertecknad som är negativ till.

Tror politikerna att de har fått någon generell Carte Blanche för att föra en ännu mer EU-tillvänd politik så tror de fel. Det är lätt gjort att vända den mer EU-positiva tonen i landet till en mer EU-negativ och på köpet få ett ökat politikerförakt. Det är faktiskt inget fel på ordet ”lagom”. Källor: DN SvD

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Euro, EU, Eurtopasamarbete, EU-parlamentet, Sveriges Riksdag, Offentlighet, Sekretess, Politik[/tags]


4 svar till “Högern börjar ny Euro-kampanj”

  1. Det enda EU är, förutom en massa eventuellt goda föresatser är en arena för kapital som syftar till att göra sig av med så många regleringar som möjligt. Det är för mig en gåta att Europas vänster inte ser att kejsaren är naken!

  2. Eu ska betraktas som kapitalismens högborg, eller stolta flaggskepp. Varor och tjänster, men inte människor på flykt från förtryck, ska kunna flyta friktionsfritt över gränserna utan besvärande restriktioner.