Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Svarar


Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund reagerade snabbt och här är deras svar:

Hej.

Har just läst din text gällande att du är registrerad som medlem trots att du inte betalat någon medlemsavgift. Vill här bara lämna några korta kommentarer:

• Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund tar avstånd från alla former av mygel och trixande med medlemsantalet. Vår ambition är att ha ett fullständigt korrekt medlemsregister. Det är därför bra att du uppmärksammat oss på din felaktiga medlemsregistrering.

• Det enskilda medlemskapet ligger i lokalföreningen. Riksförbundet har enbart föreningar som medlemmar. För närvarande har vi 164 st lokalföreningar och 20 st länsföreningar.

• Våra lokalföreningar är egna juridiska personer som själva ansvarar för att uppgifterna i medlemsregistret är korrekta. Till stöd för lokalföreningarna ger riksförbundet återkommande ut anvisningar gällande föreningarnas hantering av medlemsregistret. I anvisningarna står följande text

”Nya medlemmar. Varje medlem erlägger till lokalföreningen den medlems-avgift som fastställts av lokalföreningens årsmöte. Man blir medlem när man betalar sin medlemsavgift. När medlemsavgiften är betald skall den nya medlemmen omgående rapporteras till medlemsregistret.”

”Gammal medlem som trots två skriftliga påminnelser och en påminnelse per telefon inte har betalat sin medlemsavgift senast den 30 april skall plockas bort ur medlemsregistret. Föreningens registeransvarige skall snarast efter den 30 april rapportera borttagning till medlemsregistret.”

• I ditt fall verkar det som om föreningens registeransvarige inte har följt anvisningarna. Jag ska kontakta lokalföreningen för att reda ut vad som har hänt.

• Medlemstidningen Status utkommer med 7 nr per år så du kan knappast ha fått en tidning varje månad…?

• Status är en medlemstidning. Om du vill ha tidningen fortsättningsvis så är du välkommen att kontakta Hjärt- och Lungsjukas lokalförening och ansöka om medlemskap. Ett annat sätt att få tidningen Status är att prenumerera utan att vara medlem. Prenumeration kostar 120 kr per helår.

Med vänlig hälsning

Tommy Eriksson
Organisationsansvarig
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
tommy.eriksson@hjart-lung.se

* * * *

Snabbt och bra! Nej, tidningen Status kanske bara kommer med sju nummer per år, det är fullt möjligt. Men jag har fått den sedan början av år 2000 utan att betala en krona. Och i och med detta svar är det Case Closed för min del. // Jinge


Ett svar till “Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Svarar”