Heja Polisen v.s. Hells Angels!


I Aftonbladet, som lär behövas om sanningen ska fram, avslöjas idag att Hells Angels är deprimerade och förtidspensionerade.

AB: ”Uppåt 70 procent av medlemmarna i Hells Angels i Stockholm är förtids-pensionärer. Och samtliga i klubben har intyg på att de lider av depression. Det tror inte polisen på, och deklarerade på måndagen att man tänker prioritera att sätta dit de kriminella mc-gängen. – Det ska vara deprimerande att vara bandit i Stockholm, men jag hoppas det blir värre än så, säger Christer Nilsson, biträdande chef för länskriminalen i Stockholm.”

Det är en klart uppiggande nyhet. Önskvärt vore att polismyndigheten fick mång-

dubbelt större resurser att lägga på dessa kriminella gäng.

Tyvärr så prioriterar vår nuvarande justitieminister spionage på oskyldiga svenskar i stället för dessa kriminella. Vi alla är uppenbarligen farligare för samhället än dessa motoriserade och deprimerade sjukpensionärer..


10 svar till “Heja Polisen v.s. Hells Angels!”

 1. Argumentationen från de polisiära myndigheterna är att om vi skall kunna sätta dit dessa grupperingar (”grov organiserad brottslighet”, vad det nu än innebär) så måste vi skippa den personliga integriteten då det inte finns bättre metoder.

  Problemet med argumentationen är att man (1) inte har adekvata hotbilder – något som har påvisats gång på gång, (2) inte har effektiva metoder och (3) har en ineffektiv polisorganisation som inte klarar av uppgiften.

  En annan intressant aspekt är att det inte sällan är just polisiära chefer av olika slag som sitter i de statliga utredningar som leder fram till lagförslagen. Polisen har inte helt oväntat ett eget intresse av att legitimera sin verksamhet och således utvidga den.

 2. Glöm inte att de lider av svårartad mjäll också. (Med läkarintyg kan man då få undantag från hjälmtvånget).

 3. Vid ett tidigare tillfälle visade det sig att en doktor skrivit ut sjukintyg åt flera medlemmar i samma mc-gäng så att dom skulle slippa bära hjälm.
  Man är ju inte lika cooool och outlaw då…

  Om det var Bandidos eller HA kommer jag inte ihåg.
  Skälen som angavs var i ett fall klaustrofobi, och kraftigt mjäll(!) i ett annat…
  Tuffa killar…

 4. Här ser jag inte alls hur man skulle behöva ”skippa den personliga integriten”, det här är ju kända brottslingar som säkerligen både dömts och är misstänkta för åtskilliga brott. Då ser jag inga som helst problem med att avlyssna dem och bugga deras möteslokaler.

  Kan ju dock bli lite problematiskt med den där doktorn som skriver intyg på löpande band. Bugga läkare känns som långt över gränsen. Kan dom inte glida förbi en MC-snubbe och fästa en bugg på jackan på honom, sådär som dom gör i Alias? :D

 5. Jag har allvarligt tänkt länge på att skaffa moppemusche, gå med i en hellmoppersklubb och bli deppad sjukpensionär.
  enligt den borgerliga aklliansen fuskar alla som har sjukersättning. Undrar om de tror att alla dessutom har mjäll. Då skulle jag slippa min hjälm på Stålverket, men vänsta nu alla går ju på bidrag enligt Reinfeldt. hur kian man då jobba.

  Det är bäst att följa borgarnas mall och bli den nya borgerliga arbetarklassnormen. En Hellmopper med pröjsare.

 6. Låt oss titta på makt utan moralisk hänsyn. Något som jag har försökt att analysera är varför gemene man är så negativt inställd till den organiserade brottsligheten? Vad folk verkar vända sig mot är att man måste betala en vis andel av sin omsättning för att slippa bli trakasserad eller bli ”put out of bizniz” – beskyddarverksamhet.

  När jag funder vidare på saken så kommer jag fram till följande: Vad som den organiserade brottsligheten gör är precis samma sak som staten gör – hur kan då människor reagera så på en sorts maktutövning, men inte mot en annan?

  Tänk dig en normal affärsgatan i Stockholm. Där har vi några affärsidkare som sliter i sitt anletes svett för att överleva. Då kommer centralmakten på att om vi lägger på 25 % på allt de säljer (varor och tjänster) sedan tvingar vi dem att redogöra för oss alla transaktioner och när det är klart så tar vi dessutom 30 % av vinsten. Om de inte uppfyller dessa krav så sänder vi ut våra auktoriserade torpeder som tar för sig av värdesaker i deras hem.

  Moms (25 %) företagsskatt (ca 30 % av visten) torped = först skattekontoret och sedan kronofogen!

  Denna centralmakt vill slå vakt om sitt våldsmonopol = polisen = centralmakt.
  Av vem tror ni den organiserade brottsligheten har lärt sig alla knep av?

 7. E: Har du läst Thomas Hobbes bok ”Leviathan”? Om inte, gör det.

  Fredrich Engels definierade en gång staten som ”en grupp beväpnade män” vilket är en träffande men inte heltäckande beskrivning. Grunden för statens existens är möjligheten att ytterst med våld kunna tvinga folk till saker. Om den möjligheten inte finns kommer staten snart att i praktiken upphöra. Å andra sidan är det svårt att upprätthålla en statsmakt i ett samhälle där allt för få stödjer statens våldsutövande. Ett aktuellt exempel är Nepal.

  Frågan är inte om våld och tvång är rätt eller fel, de är nödvändiga komponenter i vårt nuvarande samhälle. Frågan är vilken våldsmakt vi föredrar. I det fallet föredrar jag helt klart svenska staten framför Hells Angels. Hells Angels är en odemokratiskt och uteslutande parasitär institution. Svenska staten är någorlunda demokratiskt styrd, genomskinlig och levererar livsnödvändiga tjänster i utbyte mot skatt.

  I grunden är det dock så att politisk makt växer ur pipan på ett gevär och rätt sitter i spjutstångs ände. Finns det något alternativ?

 8. Nej jag har inte läst den!

  Så vad du säger; är det att makt är rätt – därför gör makten rätt? Om det förhåller sig så varför då klaga på makten – om den nu gör rätt?
  Min frågeställning var ett försök att härleda makten så att debatten blir lite mer renodlad. De flesta människor föredrar nog den maktutövning och våldsmonopol som svenska staten ägnar sig åt, åtminstånde så längre de inte själva drabbas av den, kanske?…Och vore det tvärtom så skulle nog historien upprepa sig så att från olika lokala ättesamhällen (HH, bandidos FFL etc – se Island på 1000-talet) till centralmakten igen; men vilka som parasiterar på vilka är ju en annan diskussion.

  Jag anser att så länge en intressegrupp behöver en annan så att nå makt så parasiterar ingen på någon eller alla på alla i och med at de behöver varandra i en sorts ideologiskt omfamning. HH faller utanför, med motiveringen att ingen behöver dem – utom dem själva. Fast å andra sidan så i den kategorin faller också många chefer som också parasiterar och finns till för sin egen skull. Rådigt!

  Det är tunnsått med alternativen i frågan om makt. För övrigt skulle mycket med dagens teknik göra det möjligt att föra ner beslutandet på lägre nivåer, via t ex internt.

 9. Det jag i detta fall menar att det inte finns något rätt och fel att hänvisa till utöver att den/de som är starkast har möjligheter att påtvinga omvärlden sin vilja. Det finns inget rätt eller fel utöver våra personliga åsikter.

  Jag kan motsätta mig ett beslut eftersom jag upplever det som negativt för mig. Däremot är denna invändning rätt värdelös om jag inte kan få med mig andra eller på annat vis sätta kraft bakom mina ord.

 10. Jo, så är det och då kvarstår frågan vem som har rätt att använda våld? Den som tar sig rätten kan göra slut på oppositionen och få rätt. I det perspektivet är makt = rätt – en ganska otäck insikt. Därför gäller det att göra makten tråkig och svår – göra den svårbemästrad. En av poängerna med att demokratin är bra, är att det inte är lätt att sätta sig in ett komplicerat demokratiskt samhälle med alla möjliga nämnder, organ, förvaltningar och myndigheter eller sitta i oändligt många och tråkiga möten där förfarandet över dagordningen är reglerad. Möjligen att detta repellerar makten – det är inte samma sak som att sätta sig bakom en ratt och styra. En annan sak är att makten vill ha lugn och ro så att makten kan användas till något gott. Om makten hela tiden måste försvara sig med alla till buds stående medel så brutaliseras den och var tar då det goda vägen?

  Det är lie otäkyt.