Häv blockaden mot Kuba nu – tisdag 26/7

Den 26 juli är Kubas Nationella Upprorsdag. Upprorsgnistan tändes med attacken mot Moncadakasernen 26 juli 1953. Den ledde till seger 1959, ett hopp tändes i Latinamerika, underkuvat av USA som svarade med ekonomisk, finansiell och handelsblockad mot Kuba. Nu kräver vi att USA äntligen ska häva sin över 50-åriga ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba!

Kuba 160726
Latinamerikaintresserade

Som bakgrund återges Eva Björklunds appelltal 4 juli. I 40 år har 4-julikommittén manifesterat mot USA:s krigspolitik på Stortorget i Stockholm 4 juli, USA:s nationaldag.

Appelltal av Eva Björklund, en av landets främsta Kuba-kännare och medlem i Svensk-kubanska föreningen, liksom jag. Det här är fyrtionde året i rad som vi på USAs Nationaldag fördömer
USAs blockad mot Kuba och militärbasen på ockuperad kubansk mark, och hyllar kubanernas uthålliga kamp för ett solidariskt samhälle,
självständigt från USA.

Förra året kunde vi tala om en historisk delseger för Kuba över USA och USA:s nu 55-åriga ekonomiska, politiska och propagandakrig mot Kuba.
Då kunde vi också tala om en 2000-talets nya maktbalans i Latinamerika, som enhälligt förklarat sin självständighet från USA
och krävt att USA ska häva Kubablockaden och sluta sin omstörtande verksamhet, inte bara i Kuba utan i hela världsdelen

Obama hade erkänt att USA ekonomiska krigföring hade misslyckats med att störta Kubas regering. Men samtidigt som USA efter 55 år erkände att världens längsta blockad hade misslyckats och att taktiken måste ändras skärpte Obama den ekonomiska krigföringen mot Venezuela, trappade upp kampen mot Ecuadors folkvalda och destabiliseringen av Brasilien och Argentina, för att med så kallade mjuka kupper störta regeringarna och få bakgården att åter lyda husbondens röst.
Militärkupper i Latinamerika är inte riktigt gångbara längre, även om USAs militära Sydkommando står redo. Nu gäller så kallade mjuka kupper, som med medial smutskastning, dollarmiljoner och gatuvåld pressar bort olydiga regeringar.
Det är enligt samma plan som USA lättat något på blockaden mot Kuba, mycket strategiskt, bara på områden som USA tror kan göra det möjligt att skapa den femtekolonn som de misslyckats med under 50 år.
Så USaid har fått 30 miljoner dollar för undergrävande verksamhet i Kuba,
10 miljoner mer än i förra året, för att locka folk att välja konsumtionsdrömmar istället för sitt solidariska samhälle.
Ukraina embargo
USA-medborgare får nu resa till Kuba, bolag får exportera till privatföretag, men de som handlar med Kuba riskerar fortfarande att få betala ett högt pris. Sedan beslutet 2014 har åtta transnationella företag straffats med miljardböter, sammanlagt nästan 3 miljarder US-dollar. Kubas ekonomiska utveckling ska fortfarande hindras, för att skapa folkligt missnöje.
De små öppningarna i blockaden inriktas just på att skapa en missnöjesrörelse i Kuba, för regimskifte, genom att med importtillstånd från USA favorisera ickestatliga företag och ge ungdomar bättre tillgång till internet. Dessa små öppningar är ändå bra för Kubas, men också en utmaning. Nu förs kampen på ett annat plan – det handlar om ideologi, kultur, politik med fördjupad deltagande demokrati – för att stärka samhällets solidariska grundval.

Och vårt uppdrag nu är kräva att USA häver sin kriminella blockad mot Kuba, befriar fångarna och återlämnar Guantanamobasen och upphör med omstörtande verksamhet.

Detta har dock blivit allt svårare i ett medieklimat dominerat av de USA-baserade mediejättarnas informationsblockad mot Kubas verklighet. USAs krigföring mot Kubas ekonomiska utveckling sker i medial tystnad. Istället sprids föreställningen att blockaden upphört. När vi delar ut våra flygblad om blockaden möts vi av förvånade kommentarer: ”Men den har ju redan hävts, det har jag läst och hört”.
Även här nu på Stortorget har vi mött dessa påståenden.”

Så, hjälp oss att sprida budskapet:
Kräv att USA häver blockaden mot Kuba och lämnar Guantanamo.

i Andra om: Kuba, ,, , , , , , , ,

  2 comments for “Häv blockaden mot Kuba nu – tisdag 26/7

  1. USAs terror, en blodig lista
    26 juli, 2016 at 09:26
  2. 26 juli, 2016 at 12:54

    Embargot kan ses som påtvingad protektionism och det har många fördelar för Kuba. Allt som kapitalismen producerar leder nämligen alls inte till lycka för människorna, tvärtom. De schackrande kapitalisternas handel är precis det som drev ner Kubas sockerpriser och skapade fattigdom, vilket ledde till revolutionen.

    När landet inte handlar med utlandet är allt ekologiskt och alla möjliga olika grödor måste odlas lokalt, vilket är något mycket positivt för människorna som får giftfritt odlat och inte gör sig beroende av andra länder eller av kapitalismen.

Comments are closed.