Har vi råd att vara utan Samerna?


En del av oss har varit långt uppe i Norrland, de flesta av oss har träffat och pratat med samer.

Den kommun där det bor flest Samer i är Stockholm hur underligt det nu än kan låta. I helgen fanns det en mycket läs- och tänkvärd debattartikel i DN som borde ägnas stor uppmärksamhet.

DN: Om inget görs kan den samiska kulturen var utdöd inom en generation, skriver fem professorer. Hela den samiska kulturen hotas. Markägare tvingar i rättegång efter rättegång bort samerna och deras renar från vinterbetesland där de funnits i urminnes tider. Nu måste lagen ändras så att den tar hänsyn till rennäringens egenart och historia. Annars överlever inte den samiska kulturen. Det måste också bli markägarnas sak att bevisa att samerna inte har rätt att nyttja vissa områden, skriver professorerna Hugh Beach, Louise Bäckman, Öje Danell, Daniel Lindmark och Peter Sköld.

Samerna har ständigt varit satta på undantag i Sverige. De har hela tiden undanträngts och renarnas sommar- och vinterbetesområden är ständigt utsatta. Sedan urminnes tider har samerna haft ensamrätt på jakten i fjällen, men till och med den är numera borttagen.

OBS Klickbar Bild!

Det betyder att var och en som har jaktlicens och en hagelbössa kan lösa ett ”jaktkort” i fjällen och ge sig ut för att jaga t.ex. Ripa. Man kunde det förr också, men då var det samerna som bestämde var jakt skulle vara tillåten, och som sålde jaktkorten. Nu när det inte längre är så händer det ofta att turistjägare kommer i närheten av renhjordar, och vad tror ni händer när vederbörande avlossar skott mot fågel?

Vi måste se till att våra folkvalda bestämmer sig för om vi ska ha kvar en levande samisk kultur eller om vi bara ska ha dem kvar på vykort.

Läs artikeln:


4 svar till “Har vi råd att vara utan Samerna?”

 1. Vem är Same ? Är det folkrasen eller är det yrket rensköttsel som avgör vem som är same. Vad jsg förstår så fanns det för tusen år tillbaka Samer som jagade och fiskade för att leva, jag vet att det fortfarande finns folk av generna Samer som jagar och fiskar för sin existens. Sammhälet förändras och vi har olika yrken men vi tillhör ändå en genetisk ras som vi har som ursprung. Jag anser att det är dags att belysa detta i skolorna så att det svenska folket får en rättsida på YRKE och FOLKRAS, jag har förstått skilnaden och då borde nog övrig befolkning ochså klara av att begripa det.
  SAME är en folkras som är en av de älsta folkraserna i Norden och renskötare är ofta en Same med yrke renskötsell och räknas som tamrensköttsell, men de är inte de enda levande folkrasen Samer, observera att folkrasen samer har andra yrken än RENSKÖTTSELL men många har tvingats lämna sina marker på grund av kolonosiationen av Lappland och Statens lagar, paragrafer vilket i sin tur endast gynnat ett par tusen Samer som fått behålla både rätten till jakten, fisket, och rätten att inneha renar.
  Det finns ca 25000 Samer i Sverge av dessa är ca 2400 renskötare varav aktiva ca 1000 st.
  tack för mej, hej.

 2. För det första finns det inte olika raser.

  Samerna tillhör etniskt en folkgrupp precis som andra folkslag.

  Same är man om man betraktar sig själv som same och har ngn förälder eller far- morförälder som talar samiska.

  Det har inget med rennäringen att göra även om det inte görs tillräckligt klart i DN-artikeln. Man talar dessutom om renskötande samer, fiskesamer, skogssamer etc.. Med vad rätt vet jag inte, men så är det.

  Du skrev bland annat ”genetisk ras” och jag övervägde en lång stund att inte släppa fram din kommentar. Men den är så påtagligt okunnig att jag förstår att alla som läser den själva inser det.

 3. Det är ju ingen tvekan om att sydsvenskarna har stulit samernas landområden på ungefär samma sätt som indianerna fick sitt land stulet, även om jag inte tror att vi sköt ner samerna. Detta är en skamfläck i vår historia.

 4. Det är åtskilliga samer som dött pga svenskarnas åtgärder. De tvingades dessutom praktiskt till slaveri under silvergruvornas tid. Samer har oxo skjutits ihjäl, kommer inte ihåg men det gick en TV-serie om saken för runt 10 år sedan..