Har vi glömt den pro-israeliska lobbyn?


Det har vi givetvis inte gjort även om den senaste veckan överskuggats av den tendentiösa partsinlaga som framställts av Bachner och Lööw.

En av mina absoluta favoritbloggar skriver idag mycket intressant om en engelsk artikel om den pro-israeliska lobbyn i USA. Han redovisar bland annat uppgiften att USA:s FN-ambassadör, John Bolton, är medlem i en sådan lobbygrupp. Hans postning handlar annars om en artikel som igår publicerades på London Review of Books hemsida.

MrBrown: De amerikanska professorerna John Mearsheimer and Stephen Walt, publicerade i går en mycket intressant artikel i London Review of Books om den pro-israeliska lobbyn i USA, och dess idoga kampanj för att främja israeliska intressen. Författarna visar hur flera olika pro-israeliska lobbygrupper, varav AIPAC (1) är den största, tillsammans har blivit så starka att de har kunnat influera ledamöterna av USAs kongress, och presidenten, att driva en ytterst Israelvänlig politik.

Det är egentligen ingen nyhet. Att den pro-israeliska lobbyn har en mycket stark skällning i USA känner alla till. Samtidigt så har jag förstått av den aktuella ”forskningsrapporten” att man betraktas som antisemit om man berättar att man känner till detta. Lägg gärna det på minnet så att du inte drabbas!

MrBrown: Men en sak till slår mig. Varför är den israeliska fredsrörelsen, som var så aktiv på åttio och nittiotalen, så tyst? Den kan väl inte bara ha försvunnit?

Är det inte dags att den stiger fram och visar att det finns israeler som vill ha en fredlig lösning på mellanösterns vansinne? En sak torde stå klar: om Ehud Olmert måste gå i koalition med Amir Peretz arbetarparti efter valet i Israel i slutet på mars så kan det förhoppningsvis innebära en radikal omsvängning i Israels politik.

Jag delar inte MrBrowns optimism på den punkten. Om så Amir Peretz skulle få egen majoritet i Knesset så tror jag inte att det på något avgörande sätt påverkar situationen i mellanöstern.

Men MrBrowns synpunkter är intressanta och han har också med en länk till den artikel han skriver om.


3 svar till “Har vi glömt den pro-israeliska lobbyn?”

  1. En minst lika intressant fråga som varför den israeliska fredsrörelsen inte hörs är varför den majoritet av amerikanska judar som inte stödjer AIPAC/Likud utan är för en fredlig lösning i Israel är så tysta. De kanske tycker att Israel är så långt borta att det inte angår dem, och i någon mån har det ju rätt i det, men samtidigt borde de av historien lärt sig att man som jude (eller vilken annan minoritet som helst) riskerar att få skulden för sådant andra judar gör vare sig man är medskyldig eller inte.

  2. Ska även bli spännande att se/höra om det blir en lika stor storm när rapporten gällande Islam kommer!? Själv tvivlar jag!