Har skol- och dagisbränderna något samband?


Är det fler än undertecknad som tycker sig ha märkt att det varit ovanligt många dagis- och skolbränder under de senaste månaderna?


Möjligen
är det ett fenomen som återkommer just efter skolstarten varje år, jag har inte orkat kontrollera det med BRÅ men det kan vara så. Just idag är det en skola i Stockholms nordvästra förorter som brinner, och har jag förstått rapporterna rätt så är skolan praktiskt taget totalförstörd.

Det är inte särskilt långsökt att tänka sig att den eller de som satt fyr på skolan är barn eller ungdomar från trakten. Jag har i alla fall svårt att tänka mig något annat. Utan minsta anspråk på vetenskaplighet så tror jag mig förstå att det är elever, eller före detta elever, som på detta sätt protesterar mot skolan, eller varför inte en oförstående vuxenvärld.

Samtidigt tycker jag att det visar på ett främlingskap, en känsla hos den/de som tänt på som tyder på att de inte bryr sig för att – det drabbar samhället och inte dem själva. Just det är den mest skrämmande delen. När ungdomar i oförstånd ger sig på döda ting för att hämnas oförrätter så drabbar det givetvis dem själva på en mängd olika sätt. Det förstärker utanförskapet dramatiskt, och får de inte ta konsekvenserna av sina illdåd så kan det bli ett livslångt tillstånd.

Nu har folk i god demokratisk ordning valt en ny regering. Det är en regering vars ledande företrädare talar om att göra lärarkåren till säpo-angivare, en regering som vill försämra anställningsskyddet för ungdomar och som gradvis vill montera ned det sociala skyddsnät som samhället haft för pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Man kommer sannolikt att genomföra de lagar som företrädaren Thomas Bodström föreslagit, lagar som medger olika kontrollåtgärder av människor som inte begått några brott, eller ens är misstänkta för brott.

Personligen är jag rädd för att en högerregering leder till en situation där mångfalt fler kommer att känna utanförskap, där mångfalt fler kommer att omfattas av tanken att eventuella illdåd drabbar samhället – inte dem själva.

Vad för sorts långsiktiga konsekvenser det kan få vet jag inte, men det skrämmer mig.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Pyromani, Politik, Samhälle, Ungdomar, Utanförskap, Kriminalitet, Solidaritet, Högerregeringen[/tags]


2 svar till “Har skol- och dagisbränderna något samband?”

  1. ”Det är en regering vars ledande företrädare talar om att göra lärarkåren till säpo-angivare, en regering som vill försämra anställningsskyddet för ungdomar och som gradvis vill montera ned det sociala skyddsnät som samhället haft för pensionärer, sjuka och arbetslösa.”

    Och därför kommer allt fler att känna utanförskap och börja elda upp skolor och daghem!
    ”JÄMMER & ELÄNDE” – vore inte det ett adekvat namn på din blogg under de närmaste fyra åren?

  2. Bra!

    Ska genast kolla om Jammerochelande.se är ledigt! F.ö. så har borgarna nu fått in en trojansk häst i Rosenbad. Utklädd till gulligt får med snälla ögon..