Göran Persson på väg ut ?


Har jag någonsin hävdat att Göran Persson är dum i huvudet?

Nej, det har jag aldrig påstått. Jag tvivlar till och med starkt på det, man kan nog inte bli statsminister om man saknar viss begåvning.

När det gäller Per Nuder kan jag känna mig mer tveksam. Nu visar det sig att han var ordförande för SSU förekom det ett omfattande fusk med antalet medlemmar.

SSU hävdade att man hade 6000 medlemmar men nu visar det sig att bara 3500 betalat medlems-avgiften själva..

Har Persson den typen av lik i garderoben så är det än så länge dolt i samma garderob.

SvD: ”Persson uppgav också att om han skulle besluta sig för att inte fortsätta så kommer han att meddela det i sådan tid att kongressen kan välja en efter-trädare. Avgår han, så kommer han även att sluta som statsminister.

– Lämnar man den ena, så lämnar man också den andra, sade Persson.”

Så ska det låta!


3 svar till “Göran Persson på väg ut ?”

  1. Att Per Nuder har slarvat med medlemsräkningen är inte något som ska läggas honom till last. Varenda ungdomsorganisation har gjort på detta sätt alltid. Pga av att systemet med stöd bygger på medlemsantal. )= % av alla ABF-kurser är ockskå låtsaskurser för att få bidrag till läroböcker osv.
    Och främst: SSU är ju en läroanstalt för blivande politiker. Om några år ska dom själva vara riktiga politiker som fifflar med traktamenten, reser privat på sina jobb-kort, fifflar till sig och sina barn och barnbarn lägenheter, jobb och andra förmåner. Hur skulle dom klara det om dom inte fick träna i SSU??