Globalisering kan leda till terrorism, krig och revolution


I en tidigare postning skrev jag att nazisterna är på marsch igen i Tyskland.

Det är sant, och lika sant är det att svenska naziinfluerade grupper som Sverigedemokrater och Nationaldemo-krater tillsammans med de öppet nazistiska grupperna får allt fler sympatisörer.

Utvidgningen av EU med inlemmandet av ett antal gamla öststater var givetvis bra. Perssons skräck för social turism får han skämmas offentligt för så länge han blir kvar vid makten.

Men östutvidgningen är givetvis inte enbart av godo lika lite som den generella globaliseringen är det. Vi vill alla ha öppna gränser så att människor kan röra sig fritt och det är också en fördel om man begränsar handelshinder.


Mc-Globalisering

Men det politikerna skändligen misslyckats med är bedömningen av utvecklingstakten.

Om man plötsligt över en natt suddar ut gränser så leder det givetvis till att t.ex. företagen kollar var de kan producera till lägsta kostnad. Självklart, korkade vore de annars.


Rädsla inför en för snabb utveckling

Och där ligger en stor del av problemet.

Strukturella förändringar kommer vi aldrig att kunna undvika, det vi kan undvika det är alltför snabba förändringar.

Idag försvinner massor av arbetstillfällen ut ur landet till länder och världsdelar där man kan producera samma varor och tjänster för tiondelen av kostnaden här i väst.

Och det är självklart en bra utveckling. Men när jobben försvinner i en takt som gör att arbetslösheten påtagligt stiger varje dag så är det dåligt både för den enskilda individen och samhället.

Det fina är att andra länder kan bygga upp en industri och på sikt också en bättre välfärd. Men går det för snabbt så blir de problem som uppstår lokalt ett bra bränsle för missnöjesyttringar som olika nazistgrupper genast försöker slå mynt av.

Att nyliberalerna får skulden ser jag som den enda positiva effekten av detta..

Jag har tidigare beskrivit EU:s ekonomi som 25 stycken sammankopplade kommunicerande kärl. Jag är helt övertygad om att den liknelsen är korrekt och dessutom anser jag att det är både bra och nödvändigt.

I förlängningen bör alla länders ekonomier vara kommunicerande kärl för att utjämning av levnadsstandard och global välfärd ska gå att genomföra.


Rättvis fördelning av resurser?

Men idag satsar t.ex. IT-företagen och mycket av industrin enormt i t.ex. Kina och Indien. Det innebär att mer än tiotusentals jobb försvinner årligen och det klarar inte

– d e m o k r a t i n.

För att åter tala bildspråk så anser jag att det inte bör vara 30”-rör i de kommu-nicerande kärlen utan en mycket mindre dimension.

För de arbeten som försvinner från oss i Sverige måste försvinna i en takt som gör att vi får en hanterbar strukturomvandling.

Så för demokratins skull är det nödvändigt att slå till bromsarna, och allt prat om utveckling av EU i federativ riktning bör läggas på is i 25 år.

Jag oroar mig för att det inte blir vi själva som bestämmer utvecklingen om vi inte tar tag i saken nu.


11 svar till “Globalisering kan leda till terrorism, krig och revolution”

 1. http://news.com.com/Indias+renaissance+U.S.-style+labor+pains/2009-1041_3-5752021.html?tag=nl.caro
  Intressant artikel som nämner hur lönerna i Indien stiger med ”tvåsiffriga” procentbelopp per år och entreprenörsskapet frodas, samtidigt som arbetskraftsbrist uppstår.. Hmm, kan det vara så att indier faktiskt blir rikare och får bättre liv och kanske är på likvärdig nivå som västvärlden snart?
  Dessutom visar en undersökning i senaste Fortune på att det är mindre än 1% av alla jobb som outsourcas och som överhuvudtaget KAN outsourcas då lågkostnadsländerna inte kan ta åt sig alla jobb i snabbare takt. Det låter i och för sig som mycket, men USA skapar avsevärt många fler arbetstillfällen per år än vad som försvinner.
  Att Sverige har problem tror jag däremot beror på helt andra orsaker än globaliseringen, även om globaliseringen sätter en stark ljuslampa över problemen..

  Sen kan globalisering även leda till större tolerans för olikheter hos människor och kulturer, korsbefruktning av idéer mellan kulturer som skapar nya innovationer, marknader och jobb.

  I London där jag bor så är staden en veritabel smältdegel av kulturer och idéer från alla världens hörn som kommit och sökt ett bättre liv, i princip ”globalisering i miniformat”. En mer tolerant, dynamisk och framförallt tolerant plats får man leta efter:
  tunnelbanan i London är en av de få platser i världen där du kan se en rabbi och en djupt troende muslim sitta bredvid varandra fredligt och diskutera samhällsutvecklingen..

  Jag tror i alla fall att globaliseringen för folk närmare varandra, och när vi kommer närmare varandra så ser vi att vi inte är så olika egentligen..

 2. Tillägg:
  Jag jobbar inom IT-branschen, så rimligtvis borde jag vara livrädd om jag trodde att ”indierna, kineserna och filippinarna” skulle ”sno” mitt jobb. :)
  Men det är jag inte, det enda jag märkt är att jag fått mer intressanta uppgifter på senare år.

 3. Nej, det var nog jag som var otydlig:
  Min kommentar var riktad mot rädslan mot förändring och konceptet om att ”kontrollera förändring”:
  Förändring är läskigt, men kommer den inte utifrån som i fallet globalisering så tenderar förändringen att skjutas upp av ledare så den blir mycket smärtsammare än vad den hade behövt vara.

  Att stå emot ”snabb förändring” skjuter bara upp smällen så den blir värre.
  Och globaliseringen är ingen förändring politikerna har kontroll över, det är vi, folket som har det:
  Gillar vi det inte kunde vi låtit bli att använda telefonen, flyga, åka bil, använda internet. Fast det kanske är lite sent påkommet nu? :)
  Det är vi själva som suddat ut gränserna, fri rörlighet och handel är bara den naturliga förlängningen av vårt eget agerande.

 4. Wille: ”Att stå emot “snabb förändring” skjuter bara upp smällen så den blir värre.”

  Intressant antagande. För ett antagande är det och dessvärre oxo illa underbyggt.. :)

  Jag är för en nästan totalt ”fri marknad” och dessutom en total globalisering.

  Den fria marknaden eftersom jag tror att den på sikt gynnar en sund ekonomisk utveckling. Och total ”globalisering” är ju helt självklart eftersom jag är socialist.

  ”Marknaden” är dock inte lika självklar..

  ”Den fria marknaden” passar utmärkt bland korv och glassförsäljarna i Kungsträdgården eller om du föredrar Hyde Park. Ett geografiskt avgränsat område och ett begränsat antal produkter.

  Men den internationella handeln är betydligt mer komplicerad än så. Ska man släppa handeln helt fri och okontrollerad så kommer Europa snart att bli en enormt mycket fattigare kontinent än vad den varit tidigare. På lång sikt är det kanske nödvändigt, men ska man genomföra en förändring av planetens resurser utan att bygga upp oöverstigliga motsättningar så måste man, som jag skrev, gå ner i rördimension i de kommunicerande kärlen.

  En förändring som ställer 50 miljoner Européer utan arbete leder till krig och/eller fascism..

  Förändringen måste gå så pass långsamt att strukturomvandlingen hänger med.

  Där –kan- EU spela en viktig roll, men enbart om man ger upp de nyliberala drömmarna som vissa när.

  Samhällsutveckling i moderat takt är samhällsutveckling och inget annat. Samhälls-utveckling i revolutionär takt är inget annat än en Revolution.

  Har jag rätt eller har jag rätt ??

 5. Du har delvis rätt, låt mig utveckla:
  ”Förändringen måste gå så pass långsamt att strukturomvandlingen hänger med.”
  Det förutsätter att det finns en _vilja_ till strukturomvandling. Att skjuta upp förändringen genom att blunda för den kommer garanterat att orsaka den ”smäll” som jag talar om.
  Önsketänkande och blundande för verkligheten skapar sällan några beständiga resultat.
  Tyvärr ser jag inte speciellt stor politisk vilja att se verkligheten vare sig i Sverige, Frankrike eller Tyskland.

  ”En förändring som ställer 50 miljoner Européer utan arbete leder till krig och/eller fascism..”

  20 miljoner utan arbeta, and counting…

  ”Samhällsutveckling i moderat takt är samhällsutveckling och inget annat. Samhälls-utveckling i revolutionär takt är inget annat än en Revolution.”

  Korrekt, men som i första fallet: den politiska viljan måste finnas där. Utan den kommer verkligheten förr eller senare att tvinga sig på och tvinga fram en revolution, och det är då det kan bli otäckt.
  Verkligheten verka tyvärr inte vara Chirac och co’s starkaste ämne: årets ”Louis XVI-pris” måste ändå delas ut till Luxemburgs premiärminister som nyligen sa: ”I do not believe that the french and dutch people rejected the EU-constitution”, hallå? Någon hemma? De hade folkomröstning och sa ett hejdundrande nej! :)

  Jag är helt med dig på att förändring måste ske i en hanterbar takt.
  För att illustrera med mina egna önskedrömmar: även om jag gärna skulle se ett platt skattetryck på 20% i Sverige, så inser jag att för att inte slänga landet i kaos så skulle det antagligen ta 2-3 mandatperioder genomföra i dagsläget, minst.

 6. Viljan växer i skogen Wille! Det finns inget val om vi inte ska införa en totalitär diktatur.

  Och det förstår en klar majoritet av mänskligheten.

  Vi vare sig KAN och FÅR fördela resurserna så ojämnt som idag, därför är det ett tvång.

  Sedan kan vi givetvis tjafsa om vi ska kalla det planekonomi eller sunt förnuft, men det är en sekunda fråga..

 7. ”Och det förstår en klar majoritet av mänskligheten.”
  Japp, men inte nödvändigtvis våra kära folkvalda alltid: ta EU-konstitutionen, de flesta både åt höger och vänster var emot den. Utom politikerna som varit med och skrivit skräpet vill säga.
  Den politiska elit som vuxit fram på senare årtionden tycker jag är högst oroväckande i sin brist på kontakt med verkligheten och som gjort det till ett självändamål att sitta vid köttgrytorna och bestämma så länge som möjligt, snarare än att åstadkomma något bra.
  Kanske dags att tidsbegränsa antalet mandatperioder folk kan sitta? Med begränsad tid kanske man vill bli ihågkommen för något bra, snarare än att bli ihågkommen för att ”han satt i riksdagen i 40 år”.

  ”Vi vare sig KAN och FÅR fördela resurserna så ojämnt som idag”
  ”Fördela” eller ”skapa”, därom tvistar de lärde, men det är en helt annan diskussion. ;)

 8. Jinge vet du att den där Robert Stenqvist (”Jana”) sprider en massa skit om dig på nätet? Han kallar sig Robsten åxå….

 9. Va? Nää.. Jag läser normalt inte vad olika SD-sympatisörer skriver. Var är detta?

 10. Man bör fråga sig ifall globalisering är socioekonomisk-klass-3-länders böner ur fattigdom – hur kommer det sig att det utomstående motståndet tillhör generellt samma skara som vill avskriva skulder, öka bistånd och införa regleringar för utnyttjande företag.