Global skatt på Internet ??


Har du också drabbats av att du måste fundera på om det kan vara 1 april när du läser en nyhet? Jag själv upplever detta tämligen regel-bundet och har lite svårt att bestämma mig för om jag ska bli arg eller bara skratta.

Men vad är det för gökar som får mig att drabbas av denna ambivalens då?

Jo företrädesvis är det politiker av olika dignitet och ideologi.

Ofta nog misstänker jag att de kan lida av olika slags mentala handikapp, men en sådan tanke ger givetvis en rekyl som kan gå mot mig själv.

Men i så fall förvarar jag mig med att efter många års konsumtion av nyheter från deras värld så har jag blivit sådan..

Ekot: ”Världsbanken ska nu seriöst undersöka en ny global skatt (på internet) som ett sätt att få in pengar till världens fattiga länder, rapporterar SR:s korrespondent i Washington från det pågående Världsbanksmötet där.”

Stopp! Andas djupt. Sätt dig så bekvämt du kan, försök att slappna av!

Det är inte så farligt. Det är ju trots allt bara politiker.

Att samma politiker vill att globaliseringen ska gå undan och länge har talat om de digitala motorvägarna behöver ju inte vara sant. Det kanske var ANDRA politiker..?

Det är ju helt givet att den rikare delen av världen ska bidra till den fattigare. Det är lika klart att befolkningen måste betala sin del, men är det inte kontraproduktivt att beskatta infrastruktur när man vill verka för en globalisering?

Vi låter Ekot fråga en svensk politiker: ”- Sverige ställer sig positiv till förslaget, säger biståndsminister Carin Jämtin till Ekot.”

Jaha. Nu är jag tillbaka där jag började.. Vad är det för datum idag egentligen?

Läs själv på Ekots hemsida!


Ett svar till “Global skatt på Internet ??”

  1. Som vanligt kommer det troligen att kosta mer att administrera detta än vad dom får in i skatt.
    Tänk dig att drygt 6 miljarder människor skall administreras med denna skatt.
    Hur lätt är det att administrera IP-trafiken överallt?
    Politikerna lever i det blå.