Gaza – demonstration för ett fritt Palestina kl 16 idag
Vi har publicerat flera blogginlägg om Gaza här. Detta avser dagens demonstration, en presentation av nätverket Palestinasolidaritet och Palestinagruppernas öppna brev till Sveriges regering. Vi påminner gärna om att i Tel Aviv, Israels huvudstad, demonstrerade nyligen 10 000 för fred och mot krigspolitiken. (Bild nedan).
Gaza - demonstrationer i Tel Aviv BvLU2mSCEAAWZTS-531x353

I London och Kapstaden lär 150 000 människor ha deltagit i demonstrationer nyligen. Varför är vi så mångdubbelt färre i Stockholm, även med tanke på folkmängden? År 2008 samlade en demonstration i Stockholm mot Israels angrepp på Gaza 12 000 deltagare? Bilden visar demonstrationen i London nyligen.

Gaza Londondemonstration gaza_9aug14_demo_1_600

 Dagens demonstration: För ett fritt Palestina och för att fördöma Israels angrepp på Palestina och i solidaritet
med det palestinska folket.

Samling Humlegården kl. 16:00 lördag den 23 augusti. Demonstration Vi går till Israels ambassad och lämnar Humlegården ca 17:00.

Vi vill:

– Att Sverige inför ett totalt vapenembargo mot Israel samt att Sverige verkar för att EU gör detsamma.

– Att Sverige inför riktade sanktioner mot Israel samt att Sverige verkar ör att EU gör detsamma.

– Att Sverige verkar för att krigsförbrytelserna utreds och att förbrytarna
ställs inför rätta vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Arrangör: Nätverket Palestinasolidaritet som är ett nytt nätverk, med bl a
Palestinska föreningen i Stockholm, Palestinagrupperna i Sverige, JIPF,
Folket i Bild, Grön Ungdom och SSU. JIPF, Judar för israelisk-palestinsk fred är en svensk förening sedan 1982, vilken verkar för en fredlig lösning av konflikten mellan israeler och palestinier i Mellanöstern.

Sätt in pengar på Palestinainsamlingen 90 11 57 – 8 och skriv GAZA!
PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT

Nätverket Palestinasolidaritet.

Politisk plattform, syfte och verksamhetsbeskrivning

Nätverket Palestinasolidaritet är ett ideellt, religiöst och partipolitiskt obundet nätverk, som endast tar ställning i frågor som rör Palestina-konflikten. Nätverket tar avstånd från alla former av rasism, antisemitism och islamofobi.

Verksamhet och syfte.
Nätverket Palestinasolidaritet ska genom samordning och genomförande av demonstrationer, manifestationer och ickevåldsaktioner verka för nedanstående syften. Dessa ska gälla till dess att ockupationen upphört och Israel följer folkrätten samt respekterar palestiniernas rätt till självbestämmande inom säkra och av världssamfundet erkända gränser.

Nätverket Palestinasolidaritet har till syfte att verka för:

* Att Sverige inför ett totalt vapenembargo mot Israel samt att Sverige verkar för att EU gör detsamma.
-Vapenembargot mot Israel ska innefatta all militärrelaterad handel, inklusive utrustning, teknologi och därtill knutna tjänster
-Avbryt allt militärt samarbete med Israel, inklusive finansiering av militärrelaterad forskning
-Ta hem den svenska militärattachén från Israel

* Att Sverige inför riktade sanktioner mot Israel samt att Sverige verkar för att EU gör detsamma.
Obama och Natanyaho images

* Att Sverige verkar för att krigsförbrytelserna utreds och att förbrytarna ställs inför rätta vid den Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

* Att svenska företag och myndigheter inför bojkott av Israel
– Bojkotten ska rikta sig mot den israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer. Israeler som tar avstånd från ockupationen och diskrimineringen av palestinier ska inte vara föremål för sanktioner.

* Att svenska företag, banker, institutioner samt offentliga myndigheter avstår från att investera i eller på andra sätt gynna den israeliska ockupationen genom att samarbeta med israeliska företag eller etablering på den israeliska marknaden samt att redan etablerade eller initierade investeringar (desinventering).

Öppet brev till Sveriges regering från Palestina-grupperna i Sverige.

”Palestinagrupperna i Sverige, PGS, kräver att Sveriges regering fördömer Israels attacker på Gaza, som utgör en veritabel massaker på civila, många av dem barn.

Sverige bör, som flera andra länder, agera på diplomatisk nivå gentemot Israel, avbryta sitt militära samarbete med ockupationsmakten och med kraft verka för att EU inför sanktioner mot Israel och fryser EU:s associationsavtal med Israel.

Omvärlden måste agera kraftfullt, så som situationen är i nuläget tillåts Israel att oupphörligt begå brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Israel använder oproportionerligt stort våld och övergrepp mot den palestinska befolkningen i Gaza, nu senast bombningen av kraftstationen. FN-organet OCHA skriver den 22 juli att: ”Ett barn har dödats varje timme de senaste två dagarna”.
Gaza 140808. 10606490_798778790145593_3133138618626202395_n

Rapporter kommer om att sjukhus, ambulanser och sjukvårdspersonal beskjuts när de försöker hjälpa civilbefolkningen. Enligt internationell humanitär rätt skall sjukvårdspersonal, sjukvårdstransporter, sjukhus och dess utrustning skyddas. Israel har inte rätt att gömma sig bakom ord som ”mänskliga sköldar”.

Attackerna på civila är ett krigsbrott och Israel bör ställas till svars för det. Det är dags för Sveriges regering att reagera och agera!

Primärt måste blodbadet i Gaza få ett slut. Även om det blir en vapenvila är dock inte en rättvis fred uppnådd – det behövs sanktioner för förmå Israel att häva den förödande blockaden av Gaza och den illegala ockupationen av Västbanken inklusive Östra Jerusalem och Golanhöjderna samt Gaza.”

Anna Wester, ordförande
Mina Olsson, vice ordförande
Palestinagrupperna i Sverigei Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, ,

Palestina-grupperna på FacebookDemonstrationer i Tel Aviv DN Debatt 10/8 Counterpunch 6/8 Noam Chomsky 7/8 Guardian 7/8Israels krigsförbrytelser Nyhetsbanken 8/8 Lutz rapport Järnbastionen Palestinagrupperna 1/8PSG StockholmSRProletären FF DN Debatt 10/8 Carl Bildt i DN Debatt 31/7 CNN-bilder Henrik Linde på Knut Lindelöfs blogg Democracy Now 22/7 DN I 18/7DN kvällen 17/7SvD 17/7 Röda Malmö 17/7 Demonstration 16/7 DN 16/7 DN 16/7 ”Norsk läkare” Nathan Schackar DN Ulf Bjereld GP DN 13/7DN 11/7PSG i StockholmPSG i Sverige Göran Rosenberg i ExpressenDN 10/7DN II 10/7 Svenssons blogg 9/7 Ship to GazaBilderblogg 9/7 Anna Westers blogg 9/7 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9

   


 
 

 
 
 
 
 
 

  


 

 
 

 
 


 


 
 
 
 
 

 

 
 
  


Ett svar till “Gaza – demonstration för ett fritt Palestina kl 16 idag”

 1. Tillsammans med min fru var jag idag på mötet i Humlegården – bland c:a 200 andra. Så få!
  De unga mötesledarna var bra. Talen var bra, men mycket likartade då de nästan enbart fokuserade på offren för Israels krigsinsatser. USA nämndes inte, fast dess resoluta stöd är en förutsättning för kriget. Passiviteten hos EU och den svenska regeringen nämndes, men kom i skymundan.
  Missförstå mig inte, det är bra att man nu för nionde gången protesterar i Stockholm. Jag har deltagit vid de två demonstrationstillfällena då jag varit i sta´n.
  Men hur sker kontakterna med stora organisationer. Vid Gaza-kriget 2008 demonstrerade 12 000 personer i Stockholm. Vid detta större krig har som mest omkring 2 500 deltagit i protester. Varför? I London och Kapstaden har 150 000 deltagit, i Israels huvudstad Tel Aviv 10 000.
  Det är utmärkt att man protesterar och demonstrerar många gånger. Men jag uppmanar Palestinagrupperna och andra arrangörer att söka få till stånd en riktigt stor demonstration, även om valet kanske i praktiken är ett hinder. Har man kontaktat de stora folkliga organisationerna och alla politiska partier?
  Jag lyssnar nästa gång gärna på tal av andra partier än representanter för V, Fi och Miljöpartiet. Och var fanns dessa partiers många medlemmar?