Galen brevbärare säljer tidningar


Brevbärare kan precis som alla andra människor drabbas av själsliga svårigheter, svårigheter som till sin art och grad kan klassificeras som psykisk sjukdom.

Att psykiskt sjuka människor vanligen är fridfulla betyder bevisligen inte att alla är det. Det har vi bland annat sett när det gäller mordet på Anna Lindh och mångfalt fler som blivit offer, men som inte är kända av allmänheten. Vissa får vanföreställningar som gör att de riktar sin aggressivitet, eller upplever sig förföljda av människor de inte känner eller har något slags relation till. Det är knappast ovanligt att de vänder sin uppmärksamhet mot politiker, det har hänt förr och det kommer att hända igen.

Nu har en av dessa uttryckt sig på ett sätt som gör att läkarna ansett sig nödsakade att förmedla dessa hotelser till Säpo, något som kvällspressen kan glädja sig åt idag eftersom det kommer att sälja mängder av lösnummer. Vissa uppgifter är dessutom så spektakulära att man med visst fog kan undra om inte polis-
myndigheten medvetet haussar upp nyheten.

AB: ”Brevbäraren sitter nu isolerad på rättspsykiatriska kliniken i Huddinge. Han fördes dit under stort säkerhetspådrag av en piketstyrka. Poliserna bar enligt uppgift svarta luvor och var utrustade med förstärkningsvapen.”

Det låter som om Nationella Insatsstyrkan förde den sjuke mannen till rättspsyk i Huddinge. Är uppgiften korrekt att de hade på sig svarta luvor så tyder det på att de borde se till att den egna personalen slutar läsa Fantomen och andra serietidningar. Att de för en gripen till adekvat vård försedd med handfängsel är rätt naturligt, men varför de skulle ha svarta huvor neddragna finns det ingen naturlig förklaring till.

Det verkar inte rimligt
att anta att en hop gröna små marsianer skulle fotografera de poliser som utförde handräckningsuppgiften, således verkar dessa försiktighetsmått fullständigt överdrivna. Inte heller finns något som tyder på att Al Qaida var i maskopi med en sjuk svensk brevbärare från Kungsholmen.

Dessvärre så kan man aldrig lita på att uppgifter i media är korrekta. Vi har sett åtskilliga exempel på skrivningar av typen ”En källa uppger att…” vilket kan leda till braskande (och därmed säljande) löpsedlar. Exempel där källan inte är något annat än journalistens egen fantasi.

Det är kanske ingen större sak, men den dagen medias berättelser är pålitliga så ska jag äta upp min gamla keps. Det finns med andra ord mycket stor anledning att konstatera att vi ska ta den här typen av nyheter med en stor nypa salt. Det som är sant är troligen att en brevbärare fått en allvarlig knäpp. Han har i samband med detta uttalat hotelser mot paret Reinfeldt och är nu körd till en vårdinrättning som är mycket svår att rymma ifrån.

Gott så..

AB AB2 AB3 AB4 AB5 DN SvD AB6 DN2 SvD1 Svensson

Andra bloggar om: , , , , , , ,

[tags]Mediekritik, Reinfeldt, Psyksjuk, Mordplaner, Polisen, Säpo, Psykvården, Politik[/tags]


18 svar till “Galen brevbärare säljer tidningar”

 1. Polserna behövde nog ha svarta luvor så att inte läkarna på S:t Görans akutpsykvård skulle känna igen sina egna tidigare patienter.

  Annars var det ju ganska lustigt när de jagade Tony Olsson som rymt från Hall. De vanliga poliserna hade skyddsutrustning, medan poliserna från nationella insatsstyrkan var klädda i kamouflagekläder, kamouflagemålning och baskrar!

  Annars kommer nog den här incidenten att användas som krav på att media skall skriva mindre om statsministern!

 2. Om du vill veta bakgrunden till varför dem har svarta huvor så kan jag tala om det istället för att ni gissar hej vilt :P . Gjorde ni värnplikten så borde ni fått veta det. Dem har det för att personerna i insatsstyrkan aldrig får kännas igen. Inte ens deras familjer får veta att dem jobbar i insatsstyrkan. Inte heller vilka mål dem arbetar med. Det är helt enkelt en säkerhet dels för landet och för personerna som jobbar i vår insatsstyrka.

 3. Va? När jag gjorde lumpen 1967-8 så förklarade ingen varför poliser skulle ha svarta huvor 2007.

  Knäppgök!

  Men det är möjligt att du har rätt i resten av resonemanget, men det verkar inte rimligt att de är klädda så när de gör en handräckning. Det är ett av polisens vanligaste uppdrag och där räcker det utmärkt med ”standardpoliser”. Han man en svårt sjuk passagerare så kan det säkerligen krävas en bunt poliser om transporten ska genomföras utan att vare sig den som transporterar eller den som transporteras kommer till skada.

  Svarta luvor tillhör inte någon den utrustning som behövs. Och poliserna i insatsstyrkan har inte heller annorlunda uniformer så att de känns igen som annat än – en piketstyrka.

  Nu vet vi inte säkert om uppgifterna i AB stämmer, men gör den det så kan man ju undra…

 4. ”Inte ens deras familjer får veta att dem jobbar i insatsstyrkan”
  Du måste ha sett för många Hollywood filmer :-)

 5. Bra inlägg. Fast nu kommer säkert ett antal högerdårar att reagera på det, släpp fram dessa tokars inlägg så att vi alla får läsa dem är du snäll Jinge!

 6. Det kan faktiskt vara så att inte ens deras familjer får veta. Det kan polismannen själv kanske känna att inte vilja oroa familjen med att uppdraget skulle vara riskabelt. Eller att han helt enkelt är så committad till rollen att han lyder myndigheten före sin fru.

 7. Det kan ju också vara så att de inte visste hela hotbilden, vilket gjorde att de kände sig tvungna att vara i full beredskap hela tiden.

  Ang. media så håller jag helt med Jinge – dagens media är skräp. Tyvärr så är jag övertygad om att tidningar som Aftonbladet har mer makt i Sverige än rikdsdagen pga. att många människor verkligen tror på allt de skriver.

 8. Du kan ha rätt i det Marcus. Vi får dock inte veta om de hade huvor eller skälet till det i så fall. Så transparent är inte polismyndigheten.

 9. Mannen gjorde sina uttalande när han var intagen på en psykiatrisk klinik, hade det inte varit bättre att inte släppa ut honom? Om han var så farlig att Nationella Insatsstyrkan måste rycka ut i skidmasker så måste det ju funnits skäl att tvångsomhänderta honom.

  För övrigt så är militariseringen av polisen både obehaglig och kontraproduktiv. När den nationella insatsstyrkan skapades så var avsikten att den skulle sättas in vid terroristattacker, med tanke på den uppgiften var kanske den militära utrustningen och träningen motiverad. Nu har vi ju varit förskonade från terroristattacker i sverige varför de satts in i alla möjliga situationer där deras metoder knappast är lämpliga, tex vid EU toppmötet i Göteborg.

 10. Thomas!

  Det beror säkerligen på att det ändå är betydligt lättare att ta sig ut från en sluten psykavdelning än Rättspsyk i Huddinge. Jag har varit på bägge dessa ställen och det är STOR skillnad på säkerheten.

  (Nej, jag var inte intagen… :-)

 11. ”Det som hänt är att en person frivilligt har sökt sig till sjukvården då han mår dåligt. I samtal med sjukvården har mannen lämnat sådana uppgifter att han nu är tvångsintagen för psykiatrisk vård. Ingen person är anhållen. Ingen förundersökning pågår. Ingen husrannsakan har skett i mannens bostad. Ingen person har transporterats till Huddinge rättspsyk av poliser i svarta luvor med förstärkningsvapen.” skriver Säpo.

  Så var det med det.

 12. Enligt text-tv dementerar chefsåklagaren och Säpo.
  – Ingen person är anhållen, ingen förundersökning pågår, ingen husrannsakan har skett i mannens bostad, säger man från Säpo.
  -Det här är en anka, vidhåller chefsåklagaren.

 13. Jag tror luvorna tjänar två uppgifter, dels att omöjliggöra identifiering (Icke svenskar ska ju natruligtvis inte veta vem som gav dem lite extra stryk i piketbussen) och för att skydda polisen mot tårgas, brand, tomhylsor som flyger både hit och dit och en massa annat skoj.

 14. En som är frisk och verkligen vill mörda regeringsfolk eller anhöriga till dem går knappast till psyket. Mycket talar för att mannen i fråga signalerade att här är det illa ställt och ni måste hjälpa mig.

  Däremot är det förvånansvärt lite signaler om hot mot regeringen pga deras politik, men det kan ju vara så att det tystas ner och döljs för att inte trigga upp ännu fler presumtiva gärningsmän.
  Troligtvis så är normalsvensken som är drabbad av deras politik och kanske till och med röstade på dem största hotet.
  Vänsterfolk visste ju och förstod vad som skulle komma och var mentalt förberedd och svär bara över dem i stället.

 15. Ankfabriken måste skydd…..
  Historien och världen är full av folk som inte har varit det minsta mentalt sjuka, berusad, drogad osv som har mördat.
  Det finns gott om fullt friska individer som har gjort det för att de har blivit beordrade till det.
  Ta till ex. tortyren som utförs, det är fullt friska individer som bedriver den verksamheten och motiverar det att kampen mot terrorism kräver det. Steget till att använda samma motivering för att genomföra mord är inte särskilt långt borta. Det är kanske till och med så att mord och avrättningar i lönndom används redan.