Fredsinitiativ för Syrien!Internationellt initiativ för att stoppa kriget i Syrien
I tider då EU, Storbritanninen och andra alltmer högljutt ropar på ökad (öppen) beväpning av rebellerna (som fått militärt stöd från början) – helt i strid med FN-stadgan och internationell rätt – är det av intresse med ett riktigt fredsinitiativ. Ett initiativ har tagits för att sända en delegation av högt uppsatta personligheter från det internationella civila samhället till Syrien i syfte att öppna en nationell dialog mellan de viktigaste politiska och sociala krafterna i den pågående väpnade konflikten att bereda en väg för en politisk lösning. Jag tycker att det är ett bra initiativ som bör stödjas, och hänvisar till länken nedan för information om vilka personligheter som står bakom initiativet. Medan USA och andra arbetar för en militär lösning arbetar andra för fred, liksom FN.


Motto: Ja till demokrati, nej till utländsk inblandning!

”Vi som står bakom detta ingår i det internationella civilsamhället och har blivit alltmer oroliga för den hemska blodsutgjutelsen bland det syriska folket stöder ett politiskt initiativ på grundval av faktainsamling vid en studieresa som några av våra kollegor tog till Beirut och Damaskus i september 2012. Detta initiativ består i att sammankalla en delegation av högt uppsatta internationellt kända personligheter för en resa till Syrien för att diskutera den nuvarande situationen med de viktigaste politiska aktörerna och bana väg för en politisk förhandlingslösning av den väpnade konflikten i Syrien som allvarligt hotar världsfreden och Syriens existens som en självständig och suverän nation.

Vi stöder därför till fullo följande deklaration:

Alla ögon är nu på kriget i Syrien som håller på att dränka folket i blod. Vi är mycket bekymrade inte bara för att konflikten har fått en farlig geopolitisk dimension. Den legitima och i början även fredliga rörelsen bland det syriska folket – och dess arabiska bröder – för demokratiska rättigheter riskerar att omvandlas till ett sekteristisk inbördeskrig med massiv regional och internationell inblandning.
Vi är medvetna om att ingen sida kan vinna ett sådan utnötningskrig inom en snar framtid, medan de syriska och arabiska folkens motstånd mot västerländsk och israeliska dominans och mot de regionala diktaturerna hotas och kan så småningom förstöras.

För att de uppnådda landvinningarna och fortsätta kampen för demokrati, social rättvisa och självbestämmande för folket, är en politisk lösning på konflikten genom en förhandlingslösning nödvändig. Endast på detta sätt kan religiös sekterism dämpas, utländsk inblandning undvikas och den demokratiska massrörelsen fortsätta.

Vi stödjer därför en politisk lösning med följande kriterier:
1. Vi stöder helt början på en politisk process som bör inledas med förhandlingar och vapenvila. Detta bör gå hand i hand med nedtrappning och demilitarisering som gör att det syriska folket får trängande hjälpbehov tillgodosedda och möjlighet att fredligt uttrycka sin vilja och så småningom vid valurnorna.
2.Eftersom varje lösning måste grundas på det syriska folkets suveräna vilja förkastar vi kategoriskt alla typer av militär intervention, varifrån den än kommer.
3.Respektera för den suveräna rätten till självbestämmande innebär att respektera de demokratiska och sociala rättigheter hos den stora majoriteten av folket. Därför bör ingen större politisk kraft uteslutas på förhand. En hållbar, fredlig lösning måste bygga på en konstitutionell process som möjliggör att fria val anordnas av en övergångsregering som ett resultat av förhandlingarna.
4.Eftersom konflikten har sett ett växande instrumentalisering av sekteristisk tillhörighet, vilket försvårar det politiska enandet av folket baserad på demokrati, stöder vi alla initiativ och tendenser bland de befintliga politiska och militära krafter som främjar religiös tolerans på basen av lika rättigheter för alla medborgare.

Genom att underteckna denna deklaration ger vi vårt fulla stöd till den internationella delegationen på väg till Syrien i början av 2013 och hoppas att detta initiativ kommer att ge ett betydande bidrag till fred i området.”


i Andra om: , , , , , , , , , Ryssland , , ,,

FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Russia Today 3/12 Kommunisternas blogg 13/12
Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar
Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11
Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

The Telegraph 7/11 Intervju med Assad Kritik från Rysslands utrikesminister Thierry Messan i Voltaire Network 29/10 Anarkia Sverigebloggen Röda Malmö 30/11 FIB-Kulturfront konferensreportage Porelären om Syrien Russia Today Dagens Arena 10/10 Syrien har inte bett om ursäkt DN 8/10 DN2 8/10 SvD 8/10Ab 8/10SvD 9/10Monthly Review DN 6/10 SvD 6/10 Aftonbladet 6/10Expressen 6/10 Sveriges RadioNya Zeeland Inlägg på Syriensolidaritets hemsida Konferensen i Damaskus DN 30/9DN Gunnar Jonssons ledare 28/9SvD 29/9Sveriges RadioSvTExpressenAftonbladetDN 26/9 SvD 26/9SvD 2 26/9Aftonbladet 26/9Expressen 26/9Sveriges Radio SvTAftonbladets ledare 21/9 Folkrättsbevakningens Syrienlathund DN 24/9 DN 20/9 SvD Expressen SvT 7/9 Expressen 17/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn


Ett svar till “Fredsinitiativ för Syrien!”