Framställer Fölster ”förbluffande” förhållanden förrädiskt felaktigt, frågar föga förvånad funderare?


I DN Debatt i söndags 4/2 publicerades artikeln ”Sociala problem vanligast i orter med få invandrare” av Stefan Fölster, känd f.d. chefsekonom för Svenskt Näringsliv och nybliven chef för det av Svenskt Näringsliv inrättade och finansierade Reforminstiutet. Man har enligt sammanfattningen av rapporten ”Många invandrare ingen nackdel i kartläggning av ”mänsklig utveckling” mellan svenska orter använt ”ett nytt index som är en fylligare och mer Sverigeanpassad version av FN:s ”human development index”. Den bygger på 18 olika faktorer och jämför hur olika utfallen är inom fem huvudkategorier: Skolan, Jobben, Hälsan, Pengarna samt en kategori som här kallas ”Hopplöshet och utanförskap”. Exempel på mått som ingår i indexet är andelen underkända i åk 9, andel avhoppare från gymnasium, ungdomsarbetslöshet såväl som arbetslöshet totalt, andel långtidssjukskrivna och förtidspensionerade, medellivslängd, inkomster, betalningsförelägganden och några till som tillsammans är ämnade att fånga hur det går med utbildning, arbetet och hälsan.” Sedan ställer Fölster frågan ”Hänger dåliga värden på indikatorer för mänsklig utveckling samman med andelen invånare med utländsk bakgrund, eller handlar det mer om dåligt företagsklimat?”
Fölster untitled

Men rapporten visar inte att andelen invandrare eller företagsklimat spelar roll. I näringslivet eller ekonomin lägger ägare av företag, särskilt större företag med huvudkontor och styrelse på annat håll ned eller flyttar verksamhet till annan ort, om arbetskostnaderna där är lägre eller avståndet till avsättningsmarknaden mindre, eller under en av återkommande konjunktursvackorna som är en integrerad del av kapitalismen, för att nu inte tala om den tekniska utvecklingen och internationella konkurrensen (Facit i Åtvidaberg och varven i Göteborg en gång i tiden).

Det så kallade ”företagsklimatet” är alltså en faktor som i betydande utsträckning styrs av andra faktorer än förhållandena på orten. Att arbetslöshet eller låga utsikter till kommande jobb bidrar till sociala problem och håglöshet hos många, men inte alla, är ingen nyhet. Därmed förnekas inte att det finns skillnad i företagskultur, och att denna kan påverkas och påverka. Man jag tror nog att den dominerande faktorn är ett alltför bristfälligt ekonomiskt system. Enligt en stor enkätundersökning av ”Svenskt Näringsliv” har dock bara 21 kommuner i landets ett bra företagsklimat. (http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/bara-21-av-290-kommuner-har-bra-foretagsklimat_181022.html). Vidare kan säkert företagsklimatet sjunka till följd av dåliga erfarenheter och utfylttning.

Alltför svag metodik.
Fölster redovisar i en regressionslinje som påvisar samband mellan lågt kommunalt företagsklimat och sämre ”mänsklig utveckling”? Men han redovisar ingen analys där han samtidigt i modellen har flera potentiella orsaksfaktorer och än mindre interaktionstermer. Inga uppgifter finns heller om tidsfaktorer? Är det tvärsnittsdata, där kausala tolkningar vanligen ej är möjliga. Möjligheten av bakomliggande faktorer (t.ex. kapitalismen) som påverkar både företagsklimat och ”mänsklig utveckling” diskuteras knappast. I metodologiskt avseende förefaller det tveksamt att en sådan uppsats skulle godkännas på 10 eller 20-poängsnivån på universitetet. Det är standard med multivariata analyser, att beakta tidsfaktorers betydelse och möjligheten av bakomliggande faktorer. Nathan Shachar har i en kommentar anfört annan relevant kritik ”Kan det vara så att ”de 20 bästa orterna” helt enkelt är större städer, där välståndet är högre både med och utan invandrare? Har den forskning Fölster åberopar – men inte hänvisar tydligt till – kompenserat för variabler som skulle kunna spoliera korrelationen mellan invandrartäthet och välmåga?”


Några siffror.

Att det bor få invandrare på orter med hög arbetslöshet eller med högre nivå av sociala problem är inte så konstigt. Varför skulle personer som kommer till landet flytta till sådana orter? Skulle du läsare göra det om du slog dig ned i annat land?
Att Fölster väntar sig att sociala problem ska vara mindre i orter med få invandrare vittnar nog bl.a. om hans fördomar.

Det som utmärker dessa ”problemorter” är att de ofta var traditionella arbetarklassområden. Arbetarklassen har minskat och till stor del slagits ut på orter runtom i Sverige. Jag vill föreslå att kapitalismen, inte det lokala företagsklimatet är boven.

Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
* Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner och få anställda, att flytta produktion till andra länder med låga löner och att avstå från ett lands allsidiga utveckling. Vi behöver forma en stark opinion för att ställa näringslivet under folkets kontroll. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Man kan då planera verksamhet så att arbetslöshet väsentligen försvinner, bl.a till följd av kortare arbetstider, mer omsorg och mindre stress. Det återstår för mig och andra som föreslår detta att komma med ett mer konkret förslag.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,

DN 3/2 Fölster, ReforminstitutetDN 6/2 Nathan ScacharPepprat och rödgrönt AB 5/2 Expressen 7/2 Svenssons blogg Röda Malmö Capitalism is on the decline BBC World Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9

  2 comments for “Framställer Fölster ”förbluffande” förhållanden förrädiskt felaktigt, frågar föga förvånad funderare?

  1. Martin Kullberg
    8 februari, 2013 at 12:56

    Fölster kopplar ihop saker som inte hänger ihop, hans debattartikel höll först upp en red herring som skulle få vänstersinnade människors uppmärksamhet. Men det han föreslår i två meningar är, trickle down economics och ned med facken, sammanläggningsnamnet för dessa två är Reaganomics. Det är den sedvanliga nyliberalismen, man kan inte kalla det forskning, för Fölster var knappast förutsättningslös i sitt statistikfiske. Fölster framhåller en åsikt pyntad med lagom fina studier. De åtgärder som Fölster föreslår, Reaganomics, de vet vi orsakar de sociala problem som han låtsas föreslå en lösning på.

Comments are closed.