Förtroendet för EU dalar. Korruptionshärva spär på.EU har det inte lätt. Enligt en ny Eurobarometerundersökning har allmänhetens tilltro till EU minskat betydligt mellan 2009 och 2012. Bara 20 % av spanjorer har tilltro till EU jämfört med 56 % år 2009. I Italien har förtroendet minskat från 52 till 31 %. Men förtroendenivån är inte högre i Tyskland (30 %) eller i Frankrike (34 %). Detta är glädjande och väl befogat med tanke på EU:s insatser.

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Men EU visar ändå aktivitet, inte i de stora viktiga frågorna som arbetslösheten, men väl i det lilla.
Enligt rubriken 26/4 i SvD ”Avgångskrav på antikorruptionschefen” så växer ”härvan kring den mutanklagade förre EU-kommissionären John Dalli växer. Nu kräver EU-parlamentariker att chefen för EU:s antikorruptionschef avgår. Dalli har stämt snusjätten Swedish Match för förtal. Bakgrunden är rättegången på Malta mot affärsmannen Silvio Zammit, åtalad för att ha krävt mångmiljonbelopp av Swedish Match för att förmå Dalli att öppna upp för snusförsäljning i resten av EU.

Nyckelvittnet, en maltesisk advokat som Swedish Match anlitat för att få kontakt med Dalli via Zammit, har berättat att hon förhördes i sju timmar av Giovanni Kessler, chef för EU:s antikorruptionsenhet Olaf. Sedan tog han med henne på lunch och bjöd på tillräckligt med vin för att göra henne ”lite lätt på snusen”, innan hon skulle underteckna sitt vittnesmål. Sedan Olaf fått kännedom om händelsen varnades advokaten för att Zammit blivit så ilsken att det fanns oro för hennes säkerhet. ”Lämna inte ditt hem”, löd budskapet, som fick henne att berätta allt för sin make. I Bryssel har några EU-parlamentsledamöter har krävt att Olaf-chefen Kessler ska avgå efter uppgifter om att utredningen gjorts med delvis otillåtna metoder, som telefonavlyssning och förhör utan tillstånd.

29/4 rapporterar Europe Corp. Observatory med stöd av uppgifter i tidningen Malta Independent – som publicerat Olaf:s ”läckta” rapport att denna inte ger stöd för att Dalli kände till Zammits mutförsök.

strong>Massmedia och även jag rapporterade redan i oktober om hur EU-kommissionären Dalli avgått, sannolikt till följd av mullvadsarbete från tobaksindustrin då Dalli framlagt vetenskapligt väl underbyggda förslag på skärpta EU-direktiv inom tobaksindustrin. Min primära källa var ett nyhetsbrev från European Public Health Alliance (EPHA), som är en europeisk non-profit organisation i Belgien. 18/10 rapporterade EPHA att inbrott skedde på ett antal kontor som tillhör organisationer som arbetar för ökad tobakskontroll vilket föranledde ett nytt inlägg som avslutades Vi vet inte vem/vilka som utfört detta proffsjobb och på vems uppdrag det eventuellt har skett. Men visst är det ”en händelse som ser ut som en tanke”!

DN skrev 21/10 ”Snushärvan decenniets största skandal” medan SvD 19/10 rapporterar ”Snusmutan var halv miljard”. En anmälan gjordes i maj av svenska snustillverkaren Swedish Match till EU:s myndighet mot mutor och bedrägerier, OLAF, då en landsman och tidigare valarbetare, Zammit, åt Dalli, erbjudit att Swedish Match att betala 60 miljoner euro, motsvarande 513 miljoner kronorför att få ett mer snusvänligt tobaksdirektiv. 16/10 ”kallade EU-kommissionens ordförande Barroso Dalli till sitt kontor, läste ur första sidan av rapporten från OLAF utan att visa den för mig, och sa att jag bör avgå”, enligt Dalli

Dalli medger att Zammit långt tidigare har ordnat möten mellan honom och snuslobbyn, men menar att det är snusföretagen som har försökt muta honom. Han hänvisar till ett mejl han fått av Zammit där snuslobbyister velat betala för att träffa Dalli. Dalli pekar även på att tre antitobakorganisationer i Bryssel drabbades av inbrott på sina kontor samma dag som han avgick.

”Jag har varit i politiken i många år. Om tobaksindustrin tror att de får ett slut på snusfrågan genom att få ut mig ur kommissionen, skulle de lika gärna försöka ge sig på antitobakslobbyn”, sa Dalli finurligt.

Dalli riktar också hård kritik mot OLAF och dess generaldirektör Giovanni Kessler, för att ha byggt sin rapport på antaganden. Lagförslaget om tobaken, som skulle behandla skärpningar av villkoren för att tillverka och sälja cigaretter, snus och röktobak skulle ha presenterats i december, men kan förhalas tills en ny hälsokommissionär tillsätts i Bryssel. Dalli tror inte att det kommer att tas upp alls.

På EPHA:s hemsida kunde man finna ett tidigare uttalande av EPHA och andra organisationer där man uttrycker vår oro över vilseledande och felaktig pressinformation från föreningen av tobakåterförsäljare som återgetts i många flera medier runt om i Europa. Informationen är en del av den vanliga propagandan från tobaksindustrin för att underminera EU-kommissionens ansträngningar för att hindra ungdomar att börja röka. De alarmerande och känsloladdade påståendena är helt felaktiga.

Vi saknar alla fakta i frågan, vet inte vem/vilka som utfört proffsjobb med inbrott och på vems uppdrag det eventuellt har skett.
Men visst är det ”en händelse som ser ut som en tanke” att Dalli avsätts och att inbrott sker då ett förslag som skulle försvåra tobaksindustrins möjligheter att tjäna pengar på att förstöra människors hälsa !

Hur tror ni denna affär påverkar förtroende för EU? Dags för folket att början fundera på att skrota EU och ersätta det med en rättvis, demokratisk, antikapitliatisk prosocial organisation??


intressant.se, , , , , , ,, , , , , , , , , , ,

SvD 26/4 Europe Corp Observatory 29/4 Deutsche Well EPHA:s pressmeddelande 16/10 Dagens Arena 26/10 DN2SvD2 Ab2 DN 16/10 SvD 16/10 Expressen 16/10 AB 16/10 SvT 16/10SR 1610


Ett svar till “Förtroendet för EU dalar. Korruptionshärva spär på.”

  1. “Ms Kimberley was initially considered a witness, but based on the information gathered in the course of the investigation her status was changed to that of a person concerned (August 2012),” OLAF said in its final report.