Förkrossande nederlag i FN för USA:s Kuba-politik. 188 röster mot 3.


Syftet med detta inlägg är inte att behandla utvecklingen på Kuba närmare, men något bör nämnas. Enligt Wikipedia har ”Castros regering har ofta framhållits som ett exempel av latinamerikanska men också västerländska vänsterintellektuella som välordnat med utbyggda sociala rättigheter för landets breda lager, bland annat gratis utbildning och sjukvård. Kritik har dock riktats mot att denna samhällsservice införts och utbyggts på helt odemokratisk väg”. Andra menar att man då bortser från vissa demokratiska förhållanden i Kuba. Wikipedia skriver ”USA inledde sin embargopolitik och försökte fälla Kuba genom ekonomiska sanktioner. Politiken gick ut på att all export till Kuba skulle stoppas, och två år senare, 1962, även all import från Kuba.” Denna embargopolitik kan väl kallas kriminell.

Från Svensk-kubanska föreningens hemsida hämtar jag följande motbild om Kuba:
Det återkommande talet om Fidel Castros död ”grundar sig på lika delar önsketänkande och avsiktlig demonisering. Det verkar också leda till lika stort ointresse för kubansk verklighet som för USA:s ekonomiska och propagandistiska krigföring, utifrån dogmen att USA är en demokrati och därmed berättigad att med all sin makt återföra Kuba till den enda vägen. Och att göra detsamma med allt fler trilskande folk och regeringar på USA:s traditionella ”bakgård” – Latinamerika.

Kuba framstår som ett föredöme på så många områden och hålls högt av folken framför allt i Latinamerika – men också i ett omfattande nät av Kubavänner runt om i världen.

Trots sin relativa fattigdom, vidmakthållen genom USA:s ekonomiska krigföring som kostar Kuba många miljarder dollar årligen – mer än alla exportintäkter – tillhör det lilla öriket de världsledande när det gäller utbildning, hälsovård, livslängd, jämställdhet, social trygghet, ekologiskt jordbruk med mera. Sådant som de flesta människor fäster stor vikt vid.

Nu punkteras önsketänkandet av Hugo Chavez valseger i Venezuela och folks massiva deltagande i kommunalvalen på Kuba en vecka senare. FN:s generalförsamling röstade i tisdags, 13/11 med överväldigande majoritet för att fördöma den amerikanska kommersiella, ekonomiska och finansiella embargot mot Kuba. Det var 21 året i rad som församlingen beslutade så. Men i år var rekordmånga länder med på protesten. 188 länder röstade för att fördöma de femtio år gamla amerikanska sanktionerna mot Kuba. Endast tre stater, USA, Israel (surprise, surprise!), och Republiken Palau röstade mot FN-resolutionen, medan Marshallöarna och Mikronesien avstod, rapporterade AFP via Top Stories hos Nyhetsbanken.


i Andra om: , ,, , , , , ,

Nyhetsbanken Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska

  5 comments for “Förkrossande nederlag i FN för USA:s Kuba-politik. 188 röster mot 3.

 1. NSUN
  18 november, 2012 at 20:02

  ”Trots sin relativa fattigdom, vidmakthållen genom USA:s ekonomiska krigföring som kostar Kuba många miljarder dollar årligen – mer än alla exportintäkter – tillhör det lilla öriket de världsledande när det gäller utbildning, hälsovård, livslängd, jämställdhet, social trygghet, ekologiskt jordbruk med mera. Sådant som de flesta människor fäster stor vikt vid.”

  Det är inget som hindrar att Kubanska företag exporterar till andra länder än USA. Så varför är Kubas ekonomi så dålig? Det verkar som trots sin världsledande utbildning inte skapat någon annan industri än turism och sockerexport. Om det verkligen är fallet går Kuba enbart miste på Amerikanska turist dollar som nu hamnar i Mexico eller andra delar av Karibien, vilket denna förträffliga och världsledande nation inte borde ha några problem att kompensera för.

 2. 18 november, 2012 at 21:55

  Jag vet inget om Kubas handel med andra länder. Det var ingen fördel med stort handelsberoende med Sovjetunionen.
  Men det ruskiga är att USA:s sanktioner möter så litet kritik i realiteten, liksom deras sanktioner mot Iran och Syrien till exempel.

  • NSUN
   18 november, 2012 at 22:54

   Kubas handel med andra länder är inte speciellt omfattande, det är främst frågan om sockerexport. Att Amerikanska företag inte får handla med Kuba eller att det är svårt för Amerikaner att besöka Kuba, utgör inget som helst hinder för Kuba att bedriva handel med andra länder. Tex är Svenska företag aktiva i Kuba.

   Problemet är ligger snarare i Kubas bristande ekonomiska utveckling. Det politiska systemet har hämmat inhämskt företagande handel med andra länder. Man klarar inte ens av att försörja sin egen befolkning med mat, utan är till och från beroende av externt bistånd.

 3. 21 november, 2012 at 22:39

  Ja, USA:s blockad har verkligen hämmat Kubas ekonomiska utveckling. Sedan finns inhemska brister.

  Uppgifter nedan kommer från svensk-kubanska föreningen, som noga följer utvecklingen i Kuba.

  USA:s blockad mot Kubas och utestängningen från internationella kreditinstitutioner, minskar drastiskt värdet av Kubas valuta peson på den internationella marknaden, vilket starkt påverkar framräkningen i US dollar av BNP, som är värdet av landets totala konsumtion av produkter och tjänster plus bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen.

  På Kuba är alla garanterade basföda till låg kostnad, avgiftsfri sjukvård och mediciner. Utbildningen i skolorna och universitet är kostnadsfri och inkluderar läromedel och logi om så behövs. 80 procent av kubanerna äger sina bostäder och övriga betalar en låg amortering, högst 10 procent av lönen. Kulturevenemang är antingen gratis eller så är entréavgiften låg. Kubanerna är således ej så beroende av lönen eller studiestipendiet eller pensionen som vi i Sverige är. Enligt en belgisk rapport som undersökt kubanernas verkliga levnadsstandard och gör jämförelser med övriga Latinamerika har de 10 procenten rikaste på Kuba en samlad inkomst som är mindre än tre gånger så stor som de fattigaste tio procenten. I Latinamerika som helhet är motsvarande skillnad uppemot 100 mot en och i USA 20 mot en. Den som har det bäst ställt bland de tio procenten fattigaste kubanerna, har bättre levnadsstandard än alla de 60 procenten fattigaste i Latinamerika som helhet.

 4. Gabor Tiroler
  22 november, 2012 at 09:41

  Jag sitter i ett hotell i Kuba för att ta emot och skicka mail. Försökte skicka
  pengar, en avgift, med PayPal till Migrationsverket. Fick besked att
  ”You are trying to transfer money from an embargoed country. Sorry.” Likaså uppdateras inte mitt virusskydd för att jag är i ett ”embargoed
  country”.

  Kuba exporterar inte längre socker sedan lång tid tillbaka. De
  viktigaste inkomsterna kommer från bioteknologi, turism och medicinskt
  bistånd till tredje land, där Venezuela ger finansiell ersättning till Kuba.
  Hinner inte skriva mer just nu för det är problem med den långsamma
  uppkopplingen som också delvis, om inte helt, beror på USA:s blockad.

Comments are closed.