Förbjud börsdirektörer ha optioner och bonus


Jag tycker att det är dags att införa ett förbud för styrelsemedlemmar och företagsledningar i börsbolag att ha optionsprogram, bonus eller aktier.

Skälet är tämligen uppenbart. Att ha ett incitament för belöningar grundat på värderingen av ett bolags aktier är ett tveeggat svärd. Visserligen vill alltid ledningen att det ska gå bra för bolaget, men samtidigt bildas mängder av bubblor.

De senaste vi haft i landet är väl Asea, Alfa-Laval, Ericsson och Skandia. Percy Barnevik skulle få en bonus på en miljard. Vi vet också vad Sharetracker och Wealthbuilder ställde till med för Skandia.

Men förbjuds bolagens ledningar att ha aktier och optioner eller andra belöningssystem utöver sin lön så kommer företagen utvecklas på ett riktigare sätt. Vitsen får aldrig vara att bygga upp en aktiekurs som saknar täckning i ett företags realvärde.

I USA har man haft ett flertal stora skandaler och senast i Italien så gick ett företag över styr av den orsaken. Ska företagsledningar tillåtas äga aktier ska dessa förvaltas av ett fristående företag och omfattning och innehåll ska vara känt.

Den svenska IT-bubblan har väl alla i färskt minne? Där värderades aktierna högt över det reella värdet varpå vissa mindre nogräknade ”direktörer” belånade aktierna och köpte ännu fler vilket givetvis fungerade börsdrivande. Sedan betalade man också företagsuppköp med, bolagens egna för högt värderade aktier, ja så gick det som det gick..

Och det var småfolket som stod med notan.


Det dukade bordet..

På bara några dagar smulades hela livets besparingar för många människor..

För tio år sedan hade Ericsson bolagsstämma i Globen. Då skrev tidningarna ”aldrig har så många miljonärer varit i Globen samtidigt”. Jag tror att Ericssons kurs då stod i 275.- eller något sådant.

Några år efter det kunde man i stället skriva ”aldrig förr har så många loosers samlats i Globen”, och det hade varit lika sant som det första.

Det finns ingen anledning att inbilla sig att näringslivet själva ska ta tag i den här frågan, därför är det något som måste tvingas fram med lagstiftning. Att girighet ersätter sunt förnuft har vi sett alldeles för många exempel på..

Är det inte Fredrik Lundberg som tjänat fem miljarder bara på aktieutdelning i år? På sina egna aktier?


18 svar till “Förbjud börsdirektörer ha optioner och bonus”

 1. Ditt förslag är naturligtvis bra men måste kombineras med något sorts tak för eller reglering av lönen. Att bryta kopplingen mellan aktiekurs och funktionärers ersättning vore ett viktigt led i att få till stånd en ekonomisk utveckling som gynnar breda befolkningslager. Vad företagen faktiskt gör måste återigen bli viktigare än hur ”marknaden” tror att ”marknaden” skall reagera på den ena eller andra pseudonyheten.

 2. Intressant, men lite dåligt genomtänkt artikel. I många mindre och medelstora börbolag är VD och huvudaktieägare samma person – tex i Q-med och New Wave. Att lagstiftningsvägen tvinga dessa personer att avgå eller sälja sina aktier förefaller huvudlöst.

  Vänliga hälsningar

  Martin

 3. Jag tänkte givetvis på det oxo, men det blir lite för omfattande att redogöra för hur man ska göra med börsnoterade familjeföretag. Men i och med börsnoteringen så erbjuds aktier till försäljning vilket givetvis innebär att de ska likställas med andra företagsledare. Men begär inte att jag ska skriva en proposition och ha ett färdigt lagförslag. Jag kan bara konstatera att det nu fifflas som bara den och att – det i slutändan är småägarna som får betala..

 4. Det är en vettig kritik du kommer med. Alltför ofta infaller sig dock tyvärr frågan, varför ifrågasätts inte hela aktiesystemet. För precis som du säger, de som gynnas och kommer att vinna på det är en väldigt liten minoritet av människor som rent ekonomiskt faktiskt inte behöver vinna.

 5. Att förbjuda en viss företeelse är ett klassiskt svenskt angreppssätt. Jag anser att det är fel väg att gå. Främst för att jag är motståndare till förbudsprincipen, men också att förbudet missar sitt mål. Förbudet borde snarare sikta in sig på spekulation. Det skulle alltså vara förbjudet att spekulera i aktier, fast eller lös egendom eftersom kopplingen till reell värdestegring saknas. Ta USA som exempel där mycket av konsumtionen betalas av värdestegring i fast egendom baserad på spekulation. Pengarna lånas av Kina. Skall bli spännande att se när lånet skall återbetalas.

  Åter till frågan. Jag anser inte att problemet ligger i att det finns incitament för VD:n utan snarare att det saknas spärrar i spekulationskarusellen.

 6. När det gäller aktiers värderingar är marknaden något av en paradox: den har alltid fel, men alltid rätt.
  För att utveckla det lite: den värderar alltid fel på kort sikt, men alltid rätt utslaget över en längre tidshorisont (det är därför bubblor pyser förr eller senare).

  Personligen tycker jag fast lön ska räcka för en företagsledare som belöning, vill han ha del i företagets värdeökning har han säkerligen råd att köpa aktier för sin egen lön (och därmed ta en viss risk). Dagens belöningssystem där direktörer får optioner och aktier ibland ”gratis” är helt befängt: inget risktagande om det går åt skogen, men astronomisk uppsida om de lyckas pricka in sin ”vesting period” för optionerna med bra nyheter.

  En potentiell lösning tror jag inte är mer reglering, men däremot större transparens: för notering krävs att ett bolag redovisar ägande och optioner samt deras villkor för marknaden. Detta är något som börsaktörerna som t ex OM lätt skulle kunna lägga till i sina noteringsregler utan någon yttre lagstiftning (börsen är ju en privatägd marknadsplats i Sverige, liksom i de flesta andra länder).

 7. Uitfrån Jesus o talenterna: ge pengarna via beprövade vetenskapliga metoder TILL kompetenta riskkapitalister och chefer som på allvar förräntar värdet (istället för porrmarknad, lyxkonsumtion etc). Värdet som ger godhet iform av revolutionerande nanoteknik, gratis mat på sikt, reservdelskirurgi, bättre vetenskaplig förståelse, bättre medicin, miljöinnovationer (mkt senare tid motorförbättring, bränsleceller etc) o gratis energi.
  Den gamla tolkningen talenterna= överheten är helt enkelt fel.

 8. Wille – och i någon mån- Erik F: Jag anser att ni har rätt fast fel. Det är naivt att tro att man kan få en sanering till stånd utan reglering eller förbud. På min egen blog har jag skrivit många gånger om den övertro på självreglerande mekanismer som följer av nyliberalismens ansvarsabdikation. Klart att det är otäckt med förbud – men någon måste ta ansvaret och våga bli impopulär.

  Samtidigt borde man avskaffa PPM-systemet (heter det så?)som signalerar att staten sanktionerar spel på ädelkasinot.

 9. På min egen blog har jag skrivit många gånger om den övertro på självreglerande mekanismer som följer av nyliberalismens ansvarsabdikation.
  Liberalism handlar inte om ”ansvarsabdikation”, tvärtom! Det handlar om att föra tillbaka ansvaret från byråkrater till folket.

  Samtidigt borde man avskaffa PPM-systemet (heter det så?)som signalerar att staten sanktionerar spel på ädelkasinot.
  Tyvärr är pensionssystem ett val mellan ”ädelkasinot” som du uttrycker det (dvs marknaden) eller ett pyramidspel som är det gamla.
  Det gamla systemet med ”defined benefits” innebär att den generation som slutligen inte längre kan bära tidigare generationers pensionskostnader får ta hela smällen och antagligen hamna på fattigstugan utan några pensioner. Det är kontentan av ett system där yngre betalar för äldre generationer samtidigt som äldre generationer blir större och större och yngre mindre och mindre.

  Det enda ansvarsfulla politiker skulle kunna göra är att säga ”sorry, vi har ingen lösning på pensionsdilemmat, behåll era pengar och lägg undan och investera bäst ni kan för er egen ålderdom”.
  Inte speciellt populärt och ganska extremt, men i slutändan det enda system där folk skulle veta vad som verkligen gäller bortom politikernas fagra löften. Skillnaden nu är att folk inte vet vad som gäller och ganska många säkerligen kommer få en otrevlig överraskning när pensionen närmar sig.

 10. För långa kommentarer! Vad ni är ute efter är ett diskussionsforum. En blogg är inget diskussionsforum. Jinge har rätt. Här behövs lagstiftning.

 11. Den verkligt intressanta frågan här är : Vilka är folket???
  Ja inte är det 250+ politiska aristokrater som aldrig haft ett riktigt jobb som vet bättre hur du ska leva ditt liv än du själv, eller?..

 12. Får vi diskutera eller blir det för långt? Det är väl Jinge som får avgöra detta. Jag kan fortsätta på min egen blog om det behövs.

  Wille:Du förenklar i sann nyliberal anda. Det du föraktfullt kallar ”byråkrater” är alltså till stor del personer vars ansvar det är att se till det allmänna bästa. Du vill ta ifrån dem ansvaret och föra det till ”folket”, dvs. i själva verket till de välavlönade croupiererna i ädelkasinot i form av fondförvaltare, banktjänstemän osv. Thank you, but no thanks.

  Det du kallar ”pensionsdilemmat” – naturligtvis är den demografiska utvecklingen en viktig faktor men det är bara en faktor. Avgörande för om systemet är hållbart är den totala lönesumman. I en samhällsekonomi där sysselsättning och fördelning står i centrum kan man mycket väl kompensera för en ogynnsam befolkningsutveckling, i ett system där aktieägare och funktionärer är prioriterade går inte detta särskilt bra. Där blir det ”lönsammare” att flytta ut produktionen till lågkostnadsländer och att ”effektivisera” genom att skära ner verksamheten i dyrare och därmed enligt nyliberal definition ”ofriare” länder.

  Nör du bestrider att liberalism = ansvarsabdikation är du väl inte riktigt allvarlig? Du tror väl på marknadskrafterna och den osynliga handen i alla fall? Din sista kommentar till Kerstin var faktiskt riktigt enfaldig (ursäkta, jag brukar inte använda ett sådant språk men hittar med bästa vilja inget alternativ). Den visar ju att det är frustration och föraskt som ligger bakom dina politiska ställningstaganden och ingen seriös analys.

  Det tråkiga för er nyliberaler är väl att ni, utanför studentkårsstyrelserna, är politiskt fullständigt orepresenterade: inte ens högeralliansen går ju på er linje till förtvivlan för så många skribenter. Det måste väl finnas någon anledning till det?

 13. Bengt: ”Får vi diskutera eller blir det för långt?”

  Varför skulle ni inte få diskutera?

  Skulle ni inte få göra det skulle ju kommentarsfunktionen vara avstängd.. Nu har du skrivit ”på min egen blogg” ett flertal gånger och insinuerat att jag skulle vara negativ till att ni diskuterar, vad är du ute efter? Att locka besökare till din egen blogg ??

 14. Runt företag finns oftast ett samhälle uppbyggt med fungerande infrastruktur, duktiga medarbetare med familjer, lån på bostäder mm. Oftast är merparten av dessa varken ägare eller delägare i företaget som dom trotts oägandes har stor del i att företaget existerar. Det är mycket synd när bonusprogram får företagsledningar att maximera för att enbart bli rika. Det finns exempel på vinstrika företag som flyttas för att maximera bonusutfall.

  Detta blir till men för hela samhällen och ett argument för alliansen i valdebatten då dom kan spy galla över arbetslösa som inte är arbetsbenägna.

  Vörsamt KAS

 15. Mja, jag ser det inte som en personlig grej. Men ibland kommer det många kommentarer och jag klarar inte att följa upp alla länkar. Man kan länka till en eller annan grej tycker jag, men jag hinner inte sitta och kolla allt. Tyvärr så har folk länkat till knarklibrerala sidor, nationaldemokraterna och liknande så därför publicerar jag dessa regler lite nu och då så min inställning blir tydlig.