Fölster, Wallen och Kökkenmöddingen


Stefan Fölster och Fabian Wallen skriver idag en debattartikel i Aftonbladet med rubriken – Vänstern, ni borde älska marknaden!

Det är en mycket märklig artikel på många sätt, det faktum att den förefaller vara skriven av några elever i någon av grundskolan stör, men innehållets totala avsaknad av referenser ger det skrivna en rent komisk dimension som gör att jag rekommenderar alla att läsa den.

AB: ”God utbildning och hårt arbete är viktigast för att ta sig fram i livet, anser de flesta européer enligt en ny EU undersökning. Inte i Sverige. Att ”känna rätt personer” är viktigast för framgång anser de flesta hos oss. Så blir det ofta i länder där vänstern satt marknaden ur spel…

…Vänstern tycks särskilt förtjust i anställningsskyddet. I En färsk genomgång av flera hundra utvärderingar av LAS sammanfattar författaren Per Skedinger rakt upp och ner att ”bättre bemedlade gynnas på bekostnad av personer i en sämre ekonomisk position”.”

Någon förklaring till varför man ser på Lagen om Anställningsskydd ur ett ekonomiskt perspektiv ges inte, likadant är det med andra påståenden i artikeln, påståenden som verkar helt gripna ur luften. Jag kan tänka mig att man lusläst ett antal rapporter och gjort det ungefär som fan läser bibeln. Enstaka meningar har sedan valts ut och man har tagit det utvalda till intäkt för att man har rätt i sin dyrkan av den heliga marknaden.

Läser man texter med så starkt färgade glasögon så kan man givetvis plocka texter från denna hemsida som lovordar och prisar

marknaden. Men det som egentligen förvånar mig mest är att Aftonbladet tar in texten. Den är dåligt skriven, den har en språklig nivå som om den var skriven av en ordinär tolv-trettonåring, den är dessutom bitvis obegriplig. För att läsa den blev jag tvungen att skriva ut den på skrivare, men jag fick likafullt läsa om flera stycken i texten för att förstå vad författarna ville säga.

Sedan slog det mig som en blixt från klar himmel, det var just det som var orsaken till att tidningen släppte fram den. Man ville helt enkelt visa upp den intellektuella kökkenmödding som åstadkommits av Fölster och Wallen. Annan kommentar

Andra om: , , , , , , , , ,

[tags]Stefan Fölster, Fabian Wallen, Marknaden, LAS, Vänstern, Näringslivet, Kökkenmödding, Marknadskrafterna, Heliga kor, Politik[/tags]


7 svar till “Fölster, Wallen och Kökkenmöddingen”

 1. Så din kritik kan sammanfattas så här:
  – ”Jag kan tänka mig …”
  – ”… jag fick … läsa om flera stycken i texten för att förstå vad författarna ville säga.”

  Kom igen Jinge. Ska du såga får du väl såga sakinnehållet och inte bara skylla på att du inte förstår. Jag tror inte någon som gått ut grundskolan skulle ha några problem att förstå artikeln.

  Angående sakinnehållet, varför – tror du – har vänstern så svårt att ta till sig empiri som motsäger teorierna? Varför viftar man bort det med ”Jag kan tänka mig…” och ”Jag förstår inte…”?

 2. Det var svårt att förstå. Är det svårt att förstå?

  Den empiri du talar om framgår inte i texten annat än som löst formulerade slutsatser av sådant som de anser stöder deras egen tes.

  Intellektuell kökkenmödding helt enkelt.

  Vill man ha en diskussion om marknaden så bör man faktiskt starta med att diskutera marknaden…

 3. Peter vill ha mer kritik mot sakinnehållet. Men problemet är ju att det inte finns något sakinnehåll. Fölster et al kunde lika gärna ha skrivit ”vänster borde älska marknaden… för att den borde det!”. Artikeln är bara fluff. Analyserar man vad som sägs så hittar man ingenting.

  Ta exemplet med hyresreglering. Fölster hävdar att det skapar problem, därför att bara den som har kontakter och mycket pengar kan få ett kontrakt. Jaha, men vore det inte bra då om Fölster avslutade sin tankegång med att förklara hur ”marknaden” gör det möjligt för mindre bemedlade (båda vad gäller kompisar och cash) att skaffa en lägenhet i innerstan?

  Är det någon som på fullt allvar tror att marknadsanpassning av hyror leder till billigare hyror i innerstan? Det enda som händer är att det som förut betalades svart kommer upp i ljuset, och att kostnaden för en bostad i innerstan formaliseras/legaliseras. Men det gör det banne mig inte lättare för en låginkomsttagare att få en bostad.

  Dessutom försöker man som vanligt att beskriva Sverige som ett udda land eftersom ”alla andra” tror att god utbildning och hårt jobb lönar sig. Min erfarenhet säger mig att det där med kontakter är lika viktigt, om inte viktigare, i andra länder. I alla fall om du vill ha ett jobb som ger betalas bättre än minimilön. Den typen av skambeläggande är klassisk Svensk näringsliv-propagande. Precis som de där toksagorna som förmedlades före jul. Det enda som förvånar är att Fölster inte passade på att ge facket en känga. Han glömde den vinklingen tydligen.

 4. Märkligt nog känner jag igen det mesta som Fölster och Wallen skriver om. Svårt att förstå var det inte direkt.

  Jo, det blir lättare för en låginkomsttagare att få bostäder eftersom hyreshöjningar i innerstan innebär att det blir billigare på andra ställen.

  Avreglerar man den starkt subventionerade byggbranschen så kanske det rentav kan byggas lite nytt också och då blir det ännu billigare.

 5. Jag delar i stort Jinges åsikter vad gäller artikelns språkliga nivå. Min absoluta favorit:

  ”Ungdomar är den enda åldersgrupp där psykisk ohälsa blir allt sämre.”

  Om den psykiska ohälsan blir sämre borde väl den psykiska hälsan, per automatik, bli bättre?
  En enkel tabbe men oförsvarlig tabbe: Ska man förtydliga sitt resonemang så lönar det sig att vara tydlig. Nu vill jag inte sträcka mig så långt som att såga Fölster och Wallens språkliga färdigheter längs fotknölarna, ty jag är själv ingen mästare av det svenska språket, men nog är artikeln något styltigt skriven. Tyvärr, för Wallen och Föller, så kombineras denna ovårdade svenska med en mästrande attityd. Artikeln lämnar därför efter sig en eftersmak som är mer irriterande än njutbar.

  Jag håller å andra sidan med Peter vad gäller sakinnehållet: empiri skall aldrig underskattas. Olyckligtvis lönar det sig sällan att göra samma sak som alla andra. Att en åtgärd i ett land fungerar behöver inte innebära att det fungerar i ett annat. Det blir äpplen och päron helt enkelt. Samma sak blir det med historiska jämförelser. Samhällsutvecklingen står sällan stilla.

  Sammanfattningsvis är artikelns behållning att den fullständigt bekräftar mina fördomar om anställda inom svenskt näringsliv: De är ekonomer, de hatar sociala trygghetsnät, de vill allra helst flytta till USA och de hyllar marknaden lika förutsättningslöst som kristna fundamentalister hyllar treeningheten.

  Avslutningsvis:
  Ännu en av dessa fullständigt meningslösa snabbsvarsfrågor:

  ”Håller du med Stefan Fölster och Fabian Wallen? Borde vänstern älska marknadslösningar istället för stora tungrodda system?”

  Haha, de måtte skämta: ”…stora, tungrodda…”
  Verkligen neutralt.

 6. Korrigering:

  Stryk det tredje ordet i den fjärde raden. Nu var det jag själv som gjorde en enkel men oförsvarlig tabbe.

  Jag gillar det inte. ;-)