Rojas pudel i Svenska Dagbladet


När Mauricio Rojas gick händelserna i förväg i Dagens Nyheter och sade att en ökad brottslighet bland invandrade svenskar beror på deras sociokulturella bakgrund blev det som bekant ett visst hallå.

Bland annat så gick hans riksdagskollega ut och skrev mycket kritiskt om detta på SvD Brännpunkt som jag tidigare rapporterat om.

Nu har Dan Nilsson på SvD träffat honom och försökt bringa klarhet i vad Rojas menar, och jag tycker att fler ska läsa artikeln som nu finns på webben.

Under intervjun återkommer han ofta till orden kunskap och upplysning. Det är det han eftersträvar, säger han. Och det är därför han tycker att Brå borde undersöka om det finns kulturella orsaker till etnisk överrepresentation när det gäller vissa brott. Själv är han övertygad om det, men säger samtidigt att variabeln kultur måste kombineras med andra för att få en klar bild. – Men kan vi förklara den italienska maffian i USA utan att göra kopplingen till Sicilien?

Jag konstaterar att artikeln i sig innebär att

Rojas gör en pudel. BRÅ påstod aldrig att det var en sociokulturell orsaksbakgrund.

Och nu anser Rojas att de borde undersöka om inte variabeln ”kultur” borde undersökas tillsammans med andra variabler. Han säger vidare i intervjun att det inte är hans sak att peka ut den sociokulturella bakgrunden..

På frågan om vad han säger om de som hävdar att han spär på rasismen svarar han: ”– Det är den nya inkvisitionen.”

Att han hyllas på nazianstuckna hemsidor som Sverigedemokraternas berörs inte under intervjun.

[i] Artikeln i SvD


2 svar till “Rojas pudel i Svenska Dagbladet”

  1. Och så kom vi fram till det där med ”kultur” igen…

    En vis man (Gellert Tamas) skrev att kulturfundementalismen är den nya rasbiologin.

    Jag är benägen att hålla med.