Folk dör p.g.a. regeringens besparingar


I gårdagens bloggning var jag inne på hur socialdemokraterna alltmer låter marknadsekonomiska idéer styra över politiken. Därmed får vår röst på valdagen mindre och mindre värde. Politiker anser sig ha fullmakt att t.ex. mot folkets vilja se till att landet anammar EU:s nya konstitution. ”- Folk begriper ju inte bättre så då får vi besluta åt dem”, verkar de tycka.

Med marknadsfundamentalism så blir det med naturnödvändighet så att individualism uppmuntras. Det sista är kanske inte något problem i sig, men när socialdemokraterna rustar ner välfärdssverige så börjar problemen titta fram.

De senaste åren har vi sett lite av effekterna av en nedbantad psykvård, och en halverad kriminalvård. Vad åldringar och sjuka skulle tycka om mitt resonemang vet jag inte. Som jag förstår saken så anser de att de utsatts för ännu grövre besparingar.

Själv har jag arbetat inom den primärkommunala socialvården i över 25 år. I första hand har jag arbetat som socialsekreterare och också som kvartsbas. Min huvudsakliga sysselsättning under den tiden har varit uppsökande och motivationsarbete med narkotikamissbrukare i alla åldrar, men i första hand ungdomar.

Idag läser jag en notis i SvD som bekräftar det jag och andra socialarbetare vetat om sedan mitten av 80-talet. Bortdragandet av resurserna kostar människoliv.

Det går inte att bemöta det med retorik från sosseledningen, det är ett faktum.

SvD: ”Många missbrukare döda efter tio år

Många missbrukare dör. Av 104 missbrukare som följts under tio år har 100 dött. Två har inte gått att spåra, en är svårt sjuk. Endast en är frisk och fri från missbruket. Fler hade kunnat räddas om missbruksvården inte skurits ned så kraftigt, anser forskaren Björn Sallmén.”

Läs i SvD!”

Det alla i Stockholm kan se med blotta ögat är hur allt fler med uppenbara psykiatriska problem syns på gator och torg. Mängder av tiggare försöker skramla ihop lite pengar till heroin eller alkohol i tunnelbanan. Det säger de förstås inte, de brukar säga att de försöker få ihop en slant till natthärbärge. (Vilket är osant eftersom kommunen bekostar det om de inte har pengar)

De instanser som är till för att hjälpa människor i nöd som socialtjänsten, psykiatrin och missbruksvården förefaller inte vara fina nog för att satsas på. När konsekvenserna blir att vi behöver fler fängelseplatser så visar det sig att kriminalvården lagt ner fängelser och avskedat personal.

Nu hade vi en uppmärksammad rymning från Hall, Bodström pratade om superbunker och nya fängelseplatser och såg till att sparka 40 vårdare från Hall. Det är minst sagt motsägelsefullt..

Nu när forskare kan visa på hur hög procent av missbrukarna som självdör inom en period om tio år, kan vi då förvänta oss en förändring av politiken mot samhällets svagaste grupp?


Ett svar till “Folk dör p.g.a. regeringens besparingar”

  1. Det är för djävligt! Jag har två kompisar från högstadiet som dött av sitt missbruk. En av överdos och en annan gjorde självmord. En kille ut en paralellklass brukar stryka om kring vid Tcentralenb med en McDonaldskopp och tigga pengar. Vart är vi på väg?????????