FN-rapport: USA hjälper IS i Syrien – Surprise???


Enligt en FN-rapport hjälper USA IS(IS) i Syrien. Det har jag påpekat i flera artiklar, med stöd av officiella källor och etablerad press i USA och Väst. Läs mer om det nedan.

FN-rapporten

Enligt rapporten är IS försvagat men har avsevärt kvarstående styrka och ledningsstrukturen uppges vara i stort sett intakt.
I rapporten står bland annat ”Some Member States estimate the total current ISIL membership in Iraq and the Syrian Arab Republic to be between 20,000 and 30,000 individuals, roughly equally
distributed between the two countries. Among these is still a significant component of the many thousands of active foreign terrorist fighters.” …”By January 2018, Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) had been defeated in Iraq and was confined to small pockets of territory in the Syrian Arab Republic. During the reporting period, Syrian government forces made progress against ISIL strongholds in the Damascus area.”
” It seems likely that a reduced, covert version of the ISIL core will survive in Iraq and the Syrian Arab Republic, with a presence also in neighbouring countries. Meanwhile, significant ISIL-affiliated numbers also exist in Afghanistan, Libya, South-East Asia and West Africa, and to a lesser extent in Somalia, Yemen, Sinai and the Sahel. The foreign terrorist fighter component of these varies and is largest in Afghanistan. There are also a number of small, emerging cells in other countries and regions. The rising threat from this global network will be diverse and hard to predict. Meanwhile, the global Al-Qaida network continues to show resilience. Al Qaida’s affiliates and allies are much stronger than those of ISIL in certain places, including Somalia, Yemen, South Asia and the Sahel.”

Pål Steigan har inte oväntat funnit intressanta delar i rapporten och skriver ”Rapporten säger inte uttryckligen vem som kontrollerar de områden där andrum givits och där omgrupperingar kan ske, men från beskrivningen är det klart att dessa fickor av kontrollen ligger öster om Eufrat där USA och kurdiska SDF kontroll. Storleken på dessa fickor har inte förändrats sedan november 2017, medan områdena för IS där den syriska armén kämpar den, minskas avsevärt och delvis raderas samtidigt. (Efter rapportens utgivning har den syriska armén kämpat ner IS i sydväst och helt befriat området vid Golanhöjderna.)”
FN-rapport: USA ger IS andrum i Syrien
isis-toyota-trucks
”Det finns anledning att notera att i den strategiskt viktiga staden Abu Kamal vid Eufrat där IS håller är en enklav, försökte den syriska armén att attackera dem, men de blev attackerade av USA-koalitionen. Vid Abu Kamal genomförde IS en framgångsrik attack på den syriska armén i juni 2018, liksom vid andra tillfällen.
Det är knappast någon överdrift att säga att USA använder IS som en förevändning för att hålla delar av Syrien ockuperat. FN:s rapport visar att IS, trots åratal av total USA-kontroll över luftrummet i nordöstra Syrien fortfarande håller sina positioner där och har kunnat använda dem både för omorganisation och till att dra nytta av syrisk olja.
Det är inte bättre i det al-Tanf-området som USA har ockuperat sedan 2016, och där norska specialstyrkor gick in. Där ligger det stora Rukban-lägret och FN: s rapport säger:

”The tätbefolkade Rukban läger i södra Syrien omfattar cirka 80.000 internflyktingar, inklusive familjemedlemmar till IS-krigare, en situation som medlemsstaterna fruktar skulle kunna generera nya IS-celler.”
Även här har den amerikanska koalitionen angripit Syriens armé när den har försökt att bekämpa IS-grupper.

Detta bekräftar att Amerikas påstådda ”krig mot IS” är ett påhitt. När IS flyttade till norra Irak hävdade USA att de inte visste någonting och att de togs helt och hållet i sängen. Förenta staterna flyger drönare och spionatelliter över detta område dygnet runt och har många agenter på plats. Och jihadisterna kom i en kolonn av helt nya Toyota-SUV. Om det var omöjligt för amerikanska spionatelliter att fånga bilder av denna konvoj mot ökensand, handlar det inte bara om optiken i kamerorna det är fel med. (Slut Pål Steigan)

Utdrag ur annan artikel om stöd till terrorismen.

Syrien: Stödet till terrorismen av USA och allierade
Wesley Clark 150223Wesley Clark 2015 (se punkt 10 nedan)
Det skrivs och talas mycket om inbördeskriget i Syrien. Men det är inget inbördeskrig främst utan ett sedan länge planerat angreppskrig av USA med hjälp av allierade och inte minst olika slags terrorister från knappt 100 länder. Denna bedömning kommer inte från några ”Rysslands-troll” eller Syriens statliga nyhetsbyrå utan från uppgifter från talespersoner för USA:s statsförvaltning och ledning samt etablerade media. Till stöd för bedömningen måste jag räkna upp en del fakta.
1. I en intervju i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten i USA general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planera att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen
2. Enligt Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering sedan 2006.
3. al-Qaida, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 att man stödde de syriska rebellerna.
4. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) inklusive Sverige att stödja det splittrade utlandsbaserade Syriska nationella rebellrådet med vapen och med motsvarande 140 miljoner svenska kronor. Man talade tydligt om störta Syriens president. Dessa så kallade moderata rebeller visade sig snabbt domineras av hårdföra terrorister.
5. New York Times skrev 4/8 2012 att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av folk från CIA som tränar rebeller
6. I en artikel året därpå skriver New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien.
7. I ett tal i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att IS är en skapelse av och stöds av Turkiet, Saudarabien och Förenade Arabemiraten.
8. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama som sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
9. Våren 2015 medger pensionerade generallöjtnanten och f.d säkerhetschefen Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak.
10. Förre NATO-chefen Wesley Clark menar i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”

Låt mig avsluta denna del med mer aktuella uppgifter:
11. En av Tysklands största dagstidningar, Süddeutsche Zeitung skrev i september 2017 att vapen till ett värde av motsvarande 4 miljarder svenska kronor fanns på den stora USA-basen i Ramstein, redo för transport till rebeller i Syrien via mellanhänder.
12. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister-Akiloviter från Raqqa till kommande strid i Idlib.
Sammanfattningsvis: Bevisen för stöd från USA och allierade till terrorister är enstämmiga och starka.

Men varför gör då USA detta? Det enkla svaret är att terroristerna arbetar för samma mål som USA uttalade offentligt redan våren 2012 – att störta Assad.
Varför ville USA det då? Enligt USA:s officiella politiska policy-dokument vill USA ensamt ha ett dominerande inflytande i världen. Då gäller det att ha kontroll över råvaror och mota bort konkurrenter. Det är ingen tillfällighet att USA angrep alltför självständiga och oljerika Irak 2003 under falska premisser – med 2,4 miljoner dödade nu, ingen tillfällighet att NATO med USA:s och Sveriges stöd slog sönder alltför självständiga och oljerika Libyen 2011 med falska uppgifter – och sedan gav man sig på alltför självständiga Syrien.

Vad har svenska media rapporterat om detta USA-stöd till terrorister? Inte ett dugg – jag har själv upprepade gånger skrivit till journalister om uppmärksammat dem på rapporter och källor – utan resultat. Är det så ointressant att rapporterar att USA stödjer terroristerna – eller vågar man inte stöta sig med Världspolisen?

Men USA och allierade bekämpar ju IS – hur går det ihop?
Det stämmer att medan delar av USA:s militär- och säkerhetsmakt m.fl på olika sätt tränar och beväpnar terrorister så bekämpar andra delar av militärmakten IS, men ganska svagt och man talar aldrig om att bekämpa andra terroristgrupper.”

Kriget i Syrien: Ett hundratal artiklar
i Andra om: , , , , , , , , , ,, , ,