”Får vi sälja tidningar utanför varuhuset?” Yttrandefrihet i teori och praktik


Yttrandefriheten finns inskriven i grundlagen i Sverige och många andra länder. Detta är förstås utmärkt, men tillämpningen är inte kristallklar. Nedan följer erfarenheter från Ulf Bjerén som försökte sälja tidningar utanför ett varuhus, och kommentar av FIB-juristen advokat Ingemar Folke. Detta publicerades ursprungligen i mars 2010 i Ingemar Folkes kolumn i FiB. Möjligen har flera läsare varit i denna situation. Det är viktigt att känna till sina rättigheter. Ulf Bjerén har skrivit en läsvärd broschyr om Libyen ”Vad händer i Libyen”? (10 kr). Ulf Bjerén har även skrivit gästblogginlägg här, bl.a. om valet i Libyen i början av augusti 2012.

Ulf Bjerén:
”I samband med att jag handlade en del varor på köpcentret Amiralen i Karlskrona i februari 2010 passade jag på att sälja några Afghanistan.nu. Jag posterade mig vid ingången vid Swedbank/Systembolaget. Ganska snart kom en representant för det bolag som förvaltar köpcentret och ifrågasatte min rätt att stå där på privat mark. Jag upplyste honom om att tryckfrihetsförordningen gäller även privat mark om det är offentlig plats, det vill säga där allmän gångtrafik är tillåten. Att det är privat mark, inglasat el. dyl. är i sammanhanget irrelevant. Han tillkallade då vakt och upplyste mig om att de stiftat egna ordningsregler för köpcentret Amiralen.

Jag påpekade då (skrattande) att de reglerna knappast kan stå över grundlagen. Men tillkalla ni gärna polis, men då ska ni vara medvetna om att ni begår ett illegalt övergrepp, om ni kränker min rätt enligt grundlagen att sälja tidningar på offentlig plats. För gärna ärendet vidare så blir det offentligt och vi får skriva om det i lokaltidningarna. Det är bra om det blir allmänt känt att det är en villfarelse (visserligen allmänt spridd) att grundlagen inte gäller på gator och torg bara för att marken är privatägd och man glasat in platsen.
Justitia 1 90px-Statue_of_Themis

Vakten och företagsrepresentanten fick varsin kopia av Ingemar Folkes artikel i FiB 8/09. Efter detta sa bolagsrepresentanten i elak ton att om jag delar ut flygblad och folk kastar dem på marken skickas städräkningen till mig. Munterhet utbröt och jag förklarade att det nog är den som kastar flygbladet på marken som gör sig skyldig till nedskräpning och att det knappast kan läggas mig till last.

Sen började han tjata om organisationsnummer och påstod att jag måste bistå honom med upplysning om det. Då började det bli tröttsamt och jag svarade honom att jag inte längre hade tid utan måste sälja tidningar, så organisationsnumret fick han ta reda på själv.

Tre personer som flockats runt om köpte omedelbart varsitt ex av Afghanistan.nu.

Advokat Ingemar Folke:

”Tack Ulf, för att jag får använda Din rapport i den här spalten! Det hela utspelade sig alltså i mitten av februari i Karlskrona. Ulf hade ställt sig utomhus men på mark som ägs privat. Han hade i och för sig rätt att ställa sig inne i gallerian, som används för allmän gångtrafik.

Enligt min mening visar Ulfs berättelse hur viktigt det är att reglerna om yttrandefrihet också är kända för den som vill utöva den. Den markägarföreträdare som fick del av Ulfs lektion på plats kommer nog inte glömma vad han lärt.

Ämnet för Ulfs undervisning är inte okomplicerat. Jag minns från min ungdom hur FNL-gruppen måste kämpa med en ogin fastighetsägare i Uppsala som ville köra bort oss från platsen utanför varuhuset MIGO. Det var så vi tvingades ta reda på vad som gällde. Min FNL-kamrat SR, en ytterst skarpsinnig jurist, kunde till slut med hjälp av framgångsrika JO-anmälningar få polismyndigheten att begripa hur det ligger till. Mefistofeliskt leende berättade Staffan om ett samtal han hade haft med myndighetens handläggare av ordningsärenden att där ”rådde rena Kafkastämningen”. Det handlade ju också om tillstånd till penninginsamling. Polisen var så bekymrad över svårigheterna att man begärde att den lokala ordningsstadgan skulle ändras, så att kravet på insamlingstillstånd slopades.

Observera även hur elegant Ulf utanför Amiralen på volley turnerade hotet om att bli ansvarig för städkostnader! Slagfärdighet är dock tyvärr inget man kan lära sig i böcker eller artiklar.”


i Andra om: < , , , , juridik , , , ,, ,,

Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Ingemar Folke om Tryyckfrihetsförordningen 2010 Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar
Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11
Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  3 comments for “”Får vi sälja tidningar utanför varuhuset?” Yttrandefrihet i teori och praktik

 1. 11 januari, 2013 at 07:23

  För oss som inte har FiB 8/09, finns det något sätt att ta del av den artikeln som verkar väldigt läsvärd? Den är ett nummer för gammal för att finnas på hemsidan deras.

 2. 11 januari, 2013 at 12:16

  Jag föreslår att du mailar till Henrik Linde Fibinfo@telia.com eller till Nils Lundgrens vars email-adress finns i högre över hörnet på hemsidan för FIB-Kulturfront (www.fib.se). Har inte tidningen själv tyvärr

 3. Ulf Bjerén
  14 januari, 2013 at 23:30

  Jesper. Jag har fotokopia på Ingemar Folkes artikel ”Yttrandefrihet vs. äganderätt” i FiB 8/2009. Kan skicka den till dig om du mejlar mig på ulf@bjeren.se och anger din snigelpostadress. Förresten har du FiB Blekinges broschyr ”Vad hände i Libyen?” Den kostar 10:- och jag skulle kunna skicka den samtidigt om du önskar. Hälsningar Ulf

Comments are closed.