Falluja, USA:s Guernica i Irak -möte 12 novemberEn hel värld upprördes när tyska Luftwaffe terrorbombade staden Guernica i Spanien 1937
Guernica images

När USA vräkte ner bomber över den irakiska staden Falluja 2004, är det tystnad som råder.
USA använde kemiska vapen som vit fosfor och utarmat uran. Ett ökande antal barn föds nu med fruktansvärda missbildningar. Cancersjukdomar ökar dramatiskt.
Fallujah 131112 newimage

Vad hände i Falluja 2004? Vad händer nu? Vad kan vi göra?Korta inledningar följs av filmreportage och diskussion om hur
Sverige kan bidra till att utkräva ansvar och hjälpa de drabbade barnen.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Tisdagen 12/11. Tid kl 18.

Arr. ABF och IrakSolidaritet

På Iraksolidaritets hemsida www.iraksolidaritet.se kan du läsa om seminariet och ta del av artiklar om ”Irak, ett förgiftat land”.

Ladda gärna ner affisch/flygblad och sprid på affischtavlor!

Nästa år infaller 10-årsdagen av USA:s två stora angrepp på Falluja 2004. Falluja får inte glömmas!
De ansvariga ska ställas till ansvar!
Ta med dig vänner och bekanta och kom!

Stöd Fallujainsamlingen!
Bidrag sänds till pg 11673-1

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Kort bakgrund
Drygt 10 år nu har gått sedan USA:s och Storbritanniens folkrättsvidriga invasion av Irak. Dessa artiklar är också en bra utgångspunkt för en sammanfattning av det som diplomaten Sverker Åström kallade för ”det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget”.

Invasionen inleddes med lögner om att Irak hade massförstörelsevapen. Dyker det upp någon liten notis i nyhetsflödet om Irak, så handlar det oftast om sprängdåd med civila offer. De som ligger bakom kan vara grupper som kom till Irak med invasionen. Det kan också vara den USA-installerade regimen själv som är inblandad. Det kan även vara rena förvrängningar eller desinformation om vad som verkligen har hänt. Det ges sällan någon förklaring, försök till analys eller kritisk granskning.
Al-Malaki och Obama 1 untitled

Helt klart är att den irakiska motståndsrörelsen tar avstånd från attacker mot civila.
Den här typen av attacker eller sprängdåd utgör en liten del under dessa tio år jämfört med riktade anfall mot ockupationsstyrkorna och Maliki-regimen även om en ökning har skett. Alltför sällan nämns de omfattande demonstrationer som ägt rum över hela Irak under 2013, då regimen Al-Maliki skjutit ihjäl demonstranter. USA och dess quislingar har inte lyckats knäcka det irakiska motståndet. Det är trots allt ett hoppingivande tecken i ett sönderslaget land.

Det talas ofta om motsättningarna mellan olika grupper och även stater som ökar sitt inflytande i landet.

Demonstration i Irak

Men det är viktigt att komma ihåg är att det är USA och Storbritannien som medvetet har skapat eller öppnat för detta tillstånd och att det är Förenta Staterna som bär huvudansvaret för den fruktansvärda situation som nu råder i Irak.

USA:s krigspropaganda och desinformation presenteras som nyheter i västliga medier. Hur väl man har lyckats förstås av att även folk som var klart emot invasionen 2003 tror att tillstånde år 2013 är bättre än under Saddam Husseins tid vid makten.
Motsatsen bevisas av en 218-sidig rapport av FN-organet UN-Habitat: Andelen urbana sluminvånare i Irak ökade från 11 till 19 miljoner mellan åren 2003 till 2011. Dessa 19 av totalt ca 30 miljoner lever nu i en fruktansvärd misär i städer, huvudsakligen i Bagdad. Inför 10-årsdagen av invasionen publicerades ett mittuppslag i Dagens Nyheter 19 mars. Där nämns osäkerheten, terrorn och korruptionen, men inte om vem som kan tänkas vara ansvarig för detta. ”Irak är ju egentligen ett fantastiskt land med välutbildade medborgare och rika naturresurser” låter man en irakisk politiker säga. Men att de flesta av dessa välutbildade medborgare mördats eller tvingats fly, eller att de rika naturresurserna – d.v.s. oljan – olagligen stulits av internationella oljebolag som ExxonMobil, British Petroleum, Shell m.fl. – framgår naturligtvis inte i artikeln. Antalet dödsoffer som nämns i DN:s artikel är baserade på amerikanska uppgifter och utgör kanske bara en tiondel av de verkliga.

Anfallet på Irak beskrivs i media nästan genomgående som ”det amerikanska krigsäventyret”.
Vem skulle idag komma på tanken att kalla Tysklands invasion av Polen 1939 eller Norge 1940 för ett tyskt krigsäventyr? Domarna i Nürnberg efter andra världskriget fastställde att denna typ av aggression eller ”brott mot freden” är ”det allvarligaste internationella brottet därför att det innehåller i sig självt den ackumulerade ondskan av helheten”. USA ledde dessa rättegångar och signerade också dokumenten.

I debatten i FN:s Säkerhetsråd före invasionen 2003 hävdade Frankrikes utrikesminister Villepin att lagen måste respekteras och att ett anfall på Irak under rådande omständigheter inte kunde vara berättigat. ”Du tillhör det förgångna”, svarade USA:s utrikesminister Colin Powell. Men Powell hade fel. Det är USA som idag tillhör det förgångna, d.v.s. till den laglösa tiden före andra världskrigets slut.

Även om liberala ledarskribenter stegrar sig inför jämförelsen, så är vi nu folkrättsligt sett i och med invasionerna av Irak och Afghanistan m.fl. tillbaka i situationen före 1945, d.v.s. i den epok som skapade en Hitler, en Mussolini och en Franco.
USA har självsvåldigt friskrivit sig från de juridiskt bindande internationella avtalen och FN-stadgan, som de själva var pådrivande i att skapa. Under ”det amerikanska århundradet” (ett begrepp myntat av USA) har ledarna i USA tagit sig rätten att invadera länder och avsätta regimer som inte underkastar sig USA:s ekonomiska och politiska dominans av världen. De som inte samtycker till att bli ockuperade ekonomiskt och militärt stämplas som terrorister, trots att de enligt folkrätten har rätt att göra väpnat motstånd och självförsvar mot en ockupationsmakt. Även den folkliga rätten till självförsvar har USA satt sig över.
Iraksolidaritet newimage

Så här skriver Dirk Adriaensen från BRussel Tribunal: ”USA:s de facto ockupation av Irak är enligt internationell lag uttryckligen förbjuden att införa förändringar som syftar till att permanent ändra de fundamentala strukturerna av den irakiska staten, inklusive dess juridiska, ekonomiska, politiska och sociala organisation.” Efter invasionen 2003, som utan tvekan var illegal under internationell lag, så skapades en ny konstitution, en nationalförsamling valdes sedan kritiker mot den nya ordningen mördats eller fängslats, lagar stiftades, handelsavtal och överenskommelser stadfästes och kontrakt tecknades, irakiska företag mer eller mindre beslagtogs och statliga institutioner och industrier såldes ut. Allt detta är illegalt och varje stat som inlåter sig med en sådan regim begår en brottslig handling: Svenska regeringen bryter nu mot internationell lag när handelsministern öppnar för svenska storföretag i Irak. All form av stöd till Al-Malikis regim blir därmed ett stöd åt brott mot internationell lag.

2013 är internationellt det år då vi kräver:

Rättvisa för Irak – ställ de skyldiga till ansvar!

Jag tillägger:

Bekämpa USA-imperialismen
Åtala Bush & Co, Obama och Blair för krigsförbrytelser!
Återkalla genast Nobelpriset från Barbar Obama!i Andra om: ,
, , , , , , , , ,, , , , , , , , Irak , , ,

Iraksolidaritets hemsida Iraksolidaritet – Arne Hjort DN 19/6 Iraksolidaritet uttalande Proletären Guardian Democracy NowKultursörens bloggPierre Gilly DN 29/3 DN 19/3SvD 19/3 DN 20/3DN 20/3 SvD 20/Ab 19/3 Expressen DN 15/3 SvD 15/3SKP-bloggen DN 18/3 SvD 19/3Iraksolidaritet DN 4/3 SvD 6/3 Aftonbladet SKP-bloggen Konflikt 16/3 BRussellstribunal 26/1 Föreningen IrakSolidaritets hemsida DN 23/1 SvD DN på stan Indiensolidaritets hemsida DN 27/10 Ab SvD Folket i Bild Kulturfront S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd


10 svar till “Falluja, USA:s Guernica i Irak -möte 12 november”

 1. Anders, v.g sluta hävda att USA har använt kemiska vapen. Både jag och andra läsare har flera gånger påpekat för dig att vit fosfor och utarmat utan INTE är att betraktas som kemiska vapen. Att du önskar att de vore det så att du kan smutskasta USA är irrelevant.

 2. Både jag och andra har påpekat att de bör klassificeras som kemiska vapen, då deras effekt väsentligen är ”kemisk”, dit jag i detta fall även för utarmat uran, där strålningen vanligen förs till fysisken. Tror du inte att politiska käl och politisk styrka spelar roll vid klassificeringen, liksom för nyhetsförmedlingen?

  • Jo det har jag märkt Anders att du allt som oftast skriver hur du tycker saker borde vara, snarare än hur de faktiskt är, allt i syfte att bedriva hatpropaganda mot USA/kapitalismen.

   • Någon kanske noterat att jag har en hel del fakta för att underbygga påståenden. Det går bra att bemöta detta med andra fakta och resonemang. Och så trevligt jag haft många gånger bland släktingar, vänner och vanligt folki i USA!

 3. Nedan kommentar skriver jag i all välmening och respekt.

  Du skulle ha kontrollerat detta på förhand innan du valde att låta din blogg bli en plattform för folkmordförnekelse.

  Det finns nog inget som förstör en trovärdighet så mycket som folkmordsförnekelse. Allt annat du skriver kommer att bedömmas i ljuset av detta. Du kommer att ha mycket svårt att nå utanför en snäv krets av personer som hatar USA och tror att allt dåligt som skrivs om USAs fiender är lögner skapade av en stor media konspiration. Oavsett om du skriver om Svensk sjukvård, Kuba, Sovjet, eller korrupta Svenska kommunalpolitiker.

  • Tack för synpunkter. Det verkar vara så att en del av de officiella sanningarna är dåligt underbyggda. T.ex uppgiften om 20 miljoner dödade i befolkningen pga. ”terror” av Sovjetuningens regering har fått minskas till 0,7-1,5 miljoner. Eller ”sanningen” om Iraks massförstörelsevapen, Watergate, Tonkinbuktintermezzot 1964 som förevändning för USA att trappa upp kriget i Vietnam. Det skedde nog någon typ av massaker i Srebenica, men många andra krigsbrott av liknande slag i f.d Jugoslavien, t.ex. NATO:s bombningar. Eller lögnerna (=de officella sanningarna) som mycket väl belagade uttalades mot Gadaffi och Libanon mm. mm. Kolla källor i mina blogginlägg och gå till de böcker som nämns där. Den officiella bilden av många händelser synes vila på diskutabelt underlag för att göra ett s.k ”understatement”.

   Kampuchea:USA släppte ned mer bomberna i det lilla landet än under andra världskriget. Hur behandlar massmedia och dominerande ”historieskrivning” detta och dess sannolika följder visavi de röda khmerernas övergrepp? Med tystnad.

   Jag har besök USA många gånger och bott 1 år i Kalifornien. Två gånger har jag ”firat” USA:s nationaldag 4 juli där tillsammans med ev av mina ”second cousins” där. Första gången, för närmare 25 år sedan, satt vi i familjerna på kvällen på en kulle i Oakland och såg tillsammans med andra de fina fyrverkerierna över San Francisco bort mot Golden Gate-bron. Andra gången var väl för omkring 15 år sedan då vi såg på en trevlig lokal parad i Piedmont, ett grannsamhälle. Denne min ”second cousin” är en vänsterdemokrat, som inte opponerar sig då han läst min presentbok ”The chock doctrine” av Naomi Klein. Min kritik av USA:s politik avser den ekonomiska, politiska och militära lilla eliten – USA-imperialismens talesmän och inte den vanlige medborgare. Så många trevliga USA-amerikaner jag träffat privat och som kolleger!

 4. Till alla läsare: Det finns mycket fakta i Irak om hur vitfosfor och utarmat uran påverkat sina offer. Det är hemska bilder som finns som fakta.

  Om dessa två slängdes över Washington då skulle det plötsligt kallas kemiska vapen, terror etc

 5. I fallet Fallujah ska man ju inte heller glömma bort de amerikanska infanterister som skickades in i ’förstavågen’ då de flesta av dom sägs ha fått skador av varierande grad som kan kopplas till användandet av ’okonventionella’ vapen från den egna sidan.

  Dessa soldater har så vitt jag läst mig till fortfarande inte fått någon ursäkt av sina ledare trots att dessa mycket väl visste att det var farligt att vistas i Fallujah utan adekvat skyddsutrustning.

  Faktum är att det finns så många bevis på att det har använts förbjudna vapen i Fallujah att inte ens de mest rabiata apologeterna som Tom Jensen i detta kommentarsfält borde kunna försvara det.