EU obegripligt för medborgarna


Och man blir inte heller speciellt mycket klokare när man läser tidningarnas rapporter. De har uteslutande handlat om oenigheten, inte om sakfrågorna.

Att EU:s regler inte gäller alla illustreras tydligt av att Storbritannien slapp majoritetsbeslut när det gäller gränsöverskridande brottslighet, och ville inte att stadgan som slår fast innevånarnas rättigheter mot EU:s institutioner ska vara juridiskt bindande. Dessutom blir inte stadgan bindande för britterna, men det blir den för alla de andra länderna. Så förklarar Sveriges största morgontidning saken. Blir du inte klokare av detta så skyll inte på mig.

DN: ”Sverige har framför allt i förhandlingarna kämpat för att inga paragrafer som kan tolkas som ett hinder för ytterligare utvidgning av EU skrivs in i fördraget. Det tycker Fredrik Reinfeldt att man lyckades med, trots att utvidgningen och dess krav nämns. Men det är inte legalt bindande, enligt Reinfeldt.”

Ett resultat av förhandlingarna om det fördrag som nu är klart är tydligen, märk ordvalet, att enskilda länder inte längre ska få vetorätt mot EU-beslut. Det innebär tämligen allvarliga ingrepp i medlemsländernas inre angelägenheter. I förlängningen så stärks givetvis överstatligheten på det sättet, ett tydligt tecken på det är att EU nu får en egen utrikesminister, även om just det ordet inte används utan vederbörande kommer att kallas för ”EU:s höge representant i utrikesfrågor.” Det handlar om semantik, inget annat.

Att jag måste använda ordet ”tydligen” beror givetvis på att media inte lyckas förklara på ett sätt som gör att jag kan dra slutsatser av rapporteringen. Och det är lite av EU i ett nötskal. Vi enskilda medborgare förstår inte vad organisationen innebär för oss, och inget talar heller för att det är meningen att vi ska förstå något. Här hemma i Sverige anser uppenbarligen våra riksdagspolitiker att vi har bristande kognitiv förmåga, för ingenting görs heller för att föra ut en diskussion om EU till folk så att vi får möjlighet att avgöra själva.

Det mest synliga exemplet på det har varit motståndet mot att få till en folkomröstning om EU:s nya fördrag. Politikerna minns folk-
omröstningen om Euron och vill givetvis inte få en debatt med oss som bor i landet eftersom vi i alla fall inget begriper, det är det bara politiker som gör anser de. Det man idag kan utläsa av EU:s toppmöte är att Fredrik Reinfeldt är nöjd med fördraget. Innebär det att vi alla borde vara nöjda?

Så är det givetvis inte, men genom att beskriva förändringar på ett ytligt och diffust sätt så hoppas han säkert att vi inte ska lyckas komma på varför vi inte ska vara nöjda.

Källor: SvD & DN & DN2 & DN3

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Mediekritik, EU, Fördrag, Toppmöte, Utrikesminister, Fredrik Reinfeldt, Medborgare, Undantag, Semantik, Högerregeringen, Demokrati, SvD, DN, Politik[/tags]


21 svar till “EU obegripligt för medborgarna”

 1. Vi har fått veta att töntarna Reinfeldt och Bildt skulle ta med tre skjortor vardera i bagaget till Bryssel.
  Ett säkert tecken på att något skumt är på gång.
  Det lär finnas fackliga protester mot att de ska ta bort arbetsrättsliga lagar och Birger Schlaug skriver på sin blogg om att mötet handlar om att EU nu skapar en egen armé.
  Kanske Schlaug vet något som inte våra media får berätta?
  http://schlaug.blogspot.com/

 2. Saxat ur Svt:s hemsida för nästan exakt två år sedan då frågan var uppe om folkomröstning om EU:s då nya sk konstitution(?)..

  ”Frågan är alldeles för svår att avgöras av svenska folket, hävdar våra folkvalda. Uppdrag granskning har därför prövat kunskaperna hos dem som ska fatta beslutet åt oss…..
  37 riksdagsledamöter fick frågan, 28 av dem innan larmet gick på e-posten. Bara tre av dem klarade samtliga frågor.
  Mer anmärkningsvärt är kanske att 19 av dem inte klarade en enda fråga.

  REPORTRAR: Janne Josefsson och Caroline Stenman”

  Och sådana nyttiga idioter till män och kvinnor för ett lobbystyrt, totalitärt marknadsliberalt EU sitter alltså i riksdagen för att företräda oss folket!
  Om detta skall kallas demokrati ger jag upp!

 3. Jag skall kanske säga att jag själv vid den tidpunkten hade laddat ner förslaget till sk konstitution från EU:s hemsida och tagit till mig innehållet något så när och givetvis reflekterande over alla de (för)dolda antydningar som alltid kan göras i ett sådant material

 4. Inom EU gäller subsidaritetsprincipen, vilket innebär att de beslut som rör enskilda regioner, fattas av dessa och inte av EUs beslutsorgan. Att medlemsländerna nu vill ta bort vetorätten tycker jag är förnuftigt, då detta oftast leder till handlingsförlamning – en av de dåliga egenskaper som EU beskylls för.

  Sen kan jag hålla med om att allmänheten vet för lite om EU. Men jag skyller denna brist på Media. Våra mediakanaler har för lite intresse för den debatt och de beslut som fattas inom europas myndigheter och parlament.

  Sen vad gäller eventuell europeisk armé så har jag för mig att USA och Nato redan morrat till när sådana idéer dykt upp. Jag tror dessa krigsmakter ser noga till att, om det nu växer upp något vapenliknande inom EU, att denna armé får en mer FN-liknande karaktär.

 5. Ingen tidning nämner något om bildandet av den EU-armé man tidigare sagt ska finnas med i det nya fördraget. En armé i sann imperialistiskt anda, som till stor del blir till för att ”hjälpa” Bush i hans kamp mot terrorismen, samt skydda Västs outsinliga behov av billiga råvaror från den fattiga delen av världen.

 6. Mycket bra att den urusla EU rapporteringen lyfts fram. Detta är en stor skandal inom svensk media. Klart att folk blir förbannade och avigt inställda till EU när det lilla som skrivs är strunt och aldrig några sakfrågor.

 7. Det finns inte en enda tidning i detta land som tar seriöst på uppgiften att rapportera till läsarna om EU. Att ”seriösa” tidningar som morgontidningarna presenterar sådant snömos är skandal!

 8. Det är som du skrev Jinge. Politiker vill inte att vi ska få information eftersom det inte gagnar deras syften. I det här fallet handlar det om att tidningarna väljer att presentera en tunn soppa som är helt smaklös. Inte ens kokad på en spik.

  Man kan undra om tidningarna också tror att deras läsare är en hop obegåvade byfånar?

 9. En liten lustig detalj; Kvällstidningarna har ännu inte skrivit ngt på framträdande plats om EU…

 10. Det finns mycket att kritisera i världen. Att runt 80% av svenskarna i vad som väl ändå måste beskrivas som fria val väljer politiker (som enligt Jinge, Bengt N m.fl. är en hoper ljugande okunniga människor med någon slags dold agenda) vilka därmed ges rätt att fatta långtgående beslut är tydligen ett av dessa. Men enligt den logik som här framträder starkast så är det inte fel på folket som väljer dessa representanter utan på de valda. Folket är det inte heller fel på om de är okunniga för det förklaras av att media inte fullgör sin uppgift.

  Alltså – hur svårt är det idag att vara en rimligt upplyst människa?

 11. Tja, det är nog så att journalisterna inte heller begriper något, så det är kanske inte konstigt att de inte skriver om sakfrågor, men tre kan alla (nå i alla fall de flesta) journalister räkna till och skjortor vet alla vad det är.

  Enligt Parkinssons lag står den tid som en frågas beredning tar i en organisation i omvänd proportion till frågans vikt/kostnad. Ju viktigare beslut, ju dyrare projekt, desto snabbare tas besluten och tvärtom. Verkar tillämpligt här.

 12. Bengt Karlberg, det krävs mycket tid, nyfikenhet, tålamod och tillgång till Internet.
  Ingen svensk blir ”en rimligt upplyst människa” bara genom att läsa en svensk dagstidning eller kvällstidning.
  Det vi får genom dem är vinklade nyheter, nertonade nyheter eller inga viktiga nyheter alls. Eftersom man frekvent underlåter att rapportera om viktiga världshändelser, gör subjektiva politiska ställningstaganden – eller ägnar mest tid åt Paris Hilton och Britney Spears pseudoliv…

 13. Sara, du menar alltså att en svensks ansvar för sin egen upplysning stannar vid att eventuellt läsa en dags/kvällstidning? Och implicit att medier konsekvent vilseleder folk genom sitt sätt att rapportera – i avsikt att uppnå vad?

  Eftersom åtminstone våra tidningar verkar kommersiellt dvs optimerar sitt redaktionella innehåll för att få läsare vilka är förutsättning för ekonomisk framgång (annonsförsäljning och prenumeraner/lösnummerköpare) får man väl utgå från att de dels förmedlar nyheter som folk vill läsa, dels att folk om de så önskar skaffar sig alternativa källor i den mån de behöver. Eller är folk korkade?

 14. Peter Karlberg, jag har redan svarat på dina frågor.
  Utom den sista: ”Eller är folk korkade?”
  Nej, jag tycker inte folk är korkade, men kanske alltför stressade…

 15. EU betyder europeisk union.

  Det vill säga:

  1.Europeiska länder strävar efter att agera tillsammans för att lösa sina problem.
  2. Europeiska länder strävar efter att stödja varandra solidariskt.

  Huvudtanken med EU förefaller mig vara lätt att förstå, detaljerna kan bli svårare eller mycket svårare.

 16. Ja, det slog mig faktiskt också, att all rapportering (ok, nästan all) handlade om oenigheten och inte om sakfrågorna.