EU lagstiftar om en borgerlig politik


I EU:s nya förslag till konstitution står det uttryckligen att EU ska ha en fri marknad som inte får inskränkas. Det betyder att det på sikt blir omöjligt att enskilda länder kan ha en egen miljöpolitik eller alkoholpolitik. Fri konkurrens och avregleringar är honnörsord som enskilda länder inte kommer att kunna påverka. (Artikel I-3:2)

Det betyder i sin tur att EU inför en lagstadgad marknadsekonomi. D.v.s. att det blir lag på att föra en borgerlig politik. Det är också orsaken till att borgarna från socialdemokrater till högerpartister inte vill att folket ska få ta ställning till konstitutionen.

Men att lagstifta om en borgerlig politik har inget med demokrati att göra.

Politiken ska fastställas av landets parlament. I Sverige talar vi om att ”All makt utgår från folket” men det har Göran Persson för avsikt att ändra på. Han vill givetvis att all makt ska utgå från honom efter hans eget gottfinnande.

Och eftersom vi känner till vad den fria marknaden innebär för oss så vill (s) ogärna att vi ska få säga vårt i en folkomröstning.

Hämta ditt eget ex hos Pierre genom denna länk!


3 svar till “EU lagstiftar om en borgerlig politik”

  1. Å fy tusan!
    Det är dags att emigrera om det där slår igenom!
    Hur kan de få förstöra ett så fint land som Sverige?

  2. Emigrera till något bättre om det finns?
    Något bättre land borde finnas när politikerna förstör vårt eget.