EU-frågan rör på sig inom (s)


Eva-Britt Dahlström i Karlskrona är en av många EU-kritiska socialdemokrater. Nu har hon och hennes partivänner skickat ut ett EU-kritiskt upprop till sina kamrater runt landet.

Eva-Britt och många andra socialdemokrater vill ha en folkomröstning i Sverige om förslaget till en ny konstitution inom EU. Det finns en hel mängd mycket goda skäl för deras begäran, och det i mitt tycke starkaste skälet är att det de facto är ett brott mot Sveriges grundlag att ratificera förslaget utan att ha ett allmänt val mellan förslagets läggande och dess antagande.

Eva-Britt: ”Inom det rättsliga området skall det inrättas en europeisk åklagarmyndighet, och det skall ske en harmonisering av straffrättsliga bestämmelser på vissa områden.

Den svenska grundlagen stadgar uttryckligen att endast den svenska riksdagen har rätt att bestämma om lagar som kan ge fängelsestraff, så när vetorätten på detta område tas bort innebär det ett klart brott mot gällande grundlag.”

Andra delar av förslaget visar att vi i Sverige skulle underställas en EU-gemensam militärledning, vi överger därmed den svenska alliansfriheten vilket också bör vara föremål för ett mellanliggande val. Att överlämna en stor del av den lagstiftande makten från Sveriges Riksdag och dess valda ledamöter, som fördraget i praktiken innebär, strider även det mot svensk grundlag.

Vi har ett val till EU-parlamentet är 2009 och det vore lämpligt att låta dessa frågor bli föremål för en folkomröstning i samband med detta.

Många av landets högerpolitiker hävdar att konstitutionsförslaget är så komplicerat att vanliga människor inte kan sätta sig in i dess effekter. I ljuset av det senaste årets händelser finns det en hel del som tyder på att politiker inom högerregeringen har klara problem med att förstå skattelagstiftningen. Att de plötsligen skulle bli så mycket klokare än medborgarna i landet när det gäller frågan om EU:s nya konstitution låter, minst sagt, rätt fånigt.

Vi har ända sedan folket tillsatte och avsatte Sveriges Konung vid Mora Stenar haft demokrati i landet, låt vara av varierande grad, men att flytta beslutsfattandet till ett antal anonyma politiker i Bryssel låter inte som ett vettigt alternativ. EU har vi blivit medlemmar i, gott så, men beslutande-
rätten i frågor som rör Sveriges inre förhållanden ska vi givetvis behålla inom landet och den Riksdag vi har valt.

Läs nu socialdemokraternas upprop. I den här frågan känns det viktigt att påpeka att motståndet inför ett utökat EU-fördrag finns inom alla partier. Därför hoppas jag att det inom kort utvecklas ett tvärpolitiskt samarbete som kan gå vidare med kravet på folkomröstning. Det känns som en lättköpt poäng att peka på moderaternas återkommande tillkortakommanden när det gäller att förstå sig på gällande skattelagstiftning, men i praktiken visar det att politiker definitivt inte uppvisar någon tendens till större läsförståelse än folk i allmänhet.

Låt oss därför folkomrösta om konstitutionen!

Eva-Britt Dahlström AB AB1 DN DN1 DN2 SvD SvD1

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Eva-Britt Dahlström, EU, Konstitution, Folkomröstning, Riksdagen, Högerregeringen, EU-valet, Grundlagen, Politik[/tags]


12 svar till “EU-frågan rör på sig inom (s)”

 1. Om man tar ut ett stycke med frasen: Många av landets högerpolitiker hävdar att (konstitutionsförslaget) är så komplicerat att vanliga människor inte kan sätta sig in i dess effekter.
  Sedan tar du det som är inom min tillsatta parantes, och byter ut det mot lämpligt ord som kanske är aktuellt för just den tiden, såsom politik, EU, kärnkraft m.m. så känner man ju igen argumentet. Det är ju precis samma ord som användes mot allmänna val m.m. Det är jobbigt i en demokrati när man inte alltid får sin vilja igenom, och då är det ju bättre omyndigförklara folket, och säga att dom inte begriper bättre när man tar sitt beslut över huvudet på folk.

 2. I grund och botten lär det vara samma innehåll i det nya förslaget som i den tidigare versionen. Nu har man medvetet gjort texten onödigt tillkrånglad för att man ska kunna skylla på att det är för svårt för vanliga dödliga att förstå.
  Det måste väl gå att göra det läsligt igen och sammanfatta det till en text folk kan få ta del av och ta ställning utifrån.

 3. Jag är uppriktigt sagt orolig. Vad håller på att hända med sverige? Korruptionen ökar, klassklyftorna ökar och segreationen ökar. Människor hetsas och spelas ut mot varandra. Trygghetssystemen monteras ned, människor lämnar facket, rikets bolag ska säljas ut och regeringen bedriver hetskampanjer mot de svagaste i samhället och ertappas själva med skattefiffel. Känslan av att, som medborgare kunna påverka politiskt i detta samhälle har minskat och politikerföraktet blomstrar.
  Ska vi dessutom i Sverige underställas en EU-gemensam militärledning och överlämna en stor del av den lagstiftande makten från Sveriges riksdag… Nej, tack. Det blir sju resor värre. Folkomröstning är det enda riktiga.

 4. 31/5 2005 klockan 21.30 skrev jag så här på G:a Motvallsbloggen, apropå att Janne Josefsson hade intervjuat riksdagsmännen om vad de visste om den då nya EU-konstitutionen, den som röstades ner alltså, (i princip samma som ska tas nu), och som vi svenskar redan då var för okunniga och dumma för att få säga något om, till skillnad från Fransmän och Holländare:

  ?Riksdagen vet alltså inte vad man beslutar om
  ?Så vet vi då även det, som man misstänkt under snart 15 år: Riksdagen vet inte vad den beslutar om vad gäller EU. ?Man vet visserligen inte nu vad man kommer att rösta om, säger man, men man kommer att veta när det är dags att rösta om ”EU-konstitutionen” i höst – fast man vet redan hur man ska rösta förstås.

  Så det är nu inte bara svenska folket i allmänhet som inte förstår vad det handlar om. De vi valt för att representera oss vet inte heller! Undrar vilka det är som vet – storföretagens representanter?

 5. Jag läste det första förslaget, det var inte alls svårt att förstå. Det viktigaste var att nästan hela den politiska makten skulle förflyttas till Bryssel och varor och tjänster flyta helt friktionsfritt mellan Eu:s länder.
  Helt enkelt en råkapitalistisk union med jättestor makt.

 6. Riksdagsmän är ofta ”vanliga människor”. Och så är det menat att vara. Från början var det till och med meningen att de skulle tillbaka till sina vanliga jobb på sommarlovet!

  Kommer varje riksdagsman ens läsa fördraget? Det finns massor av vanliga väljare som förstår effekterna bättre än den genomsnittlige politikern.

 7. För det första en ren formalia fråga: EU har ingen konstitution, man har fördrag.
  Konstitutioner är något som länder håller sig med.

  För övrigt anser jag att folkomröstningar är ett gissel och bör undvikas av ett antal olika skäl.
  För det första är det långt ifrån alltid som det är den aktuella sakfrågan som avhandlas eller man tar ställning till.
  Ett exempel på detta är folkomröstningen 2003 om införandet av Euron som valuta samt anslutning till EMU steg 3.
  Som diskussionen gick rörde det sig om allt från EMU som helhet (dvs även steg 1 och 2) till de mer svårsmälta varianterna att man skulle ”ge etablissemanget en smäll på käften” och vad det nu var man stötte på.

  För det andra innebär folkomröstningar att man ställer folkvalda inför faktum att du är tvingad (faktiskt eller moraliskt) att följa ett beslut som hänger helt för sig själv.
  Man kan ju tänka sig situationen där man i två separata omröstningar tar ställning till kraftigt sänkta skatter samt kraftigt utökad offentlig service.
  Vilka förtroendevalda skall man tvinga följa så aparta beslut?

  Nästa fråga är hur lång giltighet har en folkomröstning?
  Jag fick, trots att jag nu är 40 år, inte rösta om kärnkraften men det beslutet ligger som en våt filt över hela den svenska energidebatten.
  Man riskerar få ett ”den tillfälliga majoritetens tyrrani”, då man inte vågar sätta sig emot en möjligen obsolet folkvilja.

  Nästa fråga gäller hur mycket man faktiskt har tid att sätta sig in i och ta rationell ställning till sakfrågan.
  Jag försöker, förmodligen med blandad framgång, hålla mig uppdaterad och informerad men finner det allt svårare då yrkesliv och familjeliv skall hinnas, att vara ”tillräckligt” insatt i frågor som t.ex. EU:s nya fördragstext.
  Jag har, faktiskt, ett förtroende för de folkvalda jag har valt att de har större möjlighet och tid att säta sig in i dessa frågor och ta beslut.
  Det är faktiskt därför vi har en representativ demokrati.

  Dessutom är jag lite trött på automatiska ja- eller nej-människor, vilka ofta tar allt för stor plats vid folkomröstningar.

 8. Jag vill att mitt parti omprövar sin mer eller mindre okritiska inställning till EU. Dock, som Jonas Morian sa till mig på sin blogg så är vi som vill det inom partiet en krympande skara. Dock, men det tänkte nog inte kamrat Morian på när han skrev det så är vi ett krympande parti i den mest positiva opinion vi upplevt sedan Plames dagar. Det borde säga någonting. Jag tror inte att den vanlige s-medlemmen känner sig hemma i Brysselretoriken och jag tror att det oförblommerade EU-stödet kommer att leda till en verklig medlemskris inom rörelsen. Bland annat.

 9. Ubbe:
  Med tanke på hur kampanjen fördes i samband med kärnkraftsomröstningen är jag övertygad om att de som omröstade då hade betydligt mer kunskaper i sakfrågan än de flesta i din generation, som alltså aldrig fått någon riktig upplysning om frågan utan som bara fått veta att vi måste ha kärnkraft för att rädda världen.

 10. Jag tror att stora delar av svenska folket känner sig tämligen grundlurade i EU-frågan. När man röstade för ett medlemskap var det i princip utifrån retoriken att ett medlemskap skulle vara nödvändigt för att trygga jobben, ett argument som sedermera skulle visa sig tämligen ihåligt.

  När EMU-röstningen gick av stapeln hade väljarna under åtskilliga år haft tillfälle att bedöma och avnjuta de ’dynamiska effekterna’ av medlemskapet för eget vidkommande och röstade denna gång utifrån ett sunt och befogat misstroende mot våra politiker.

  Till någon del kan möjligen utfallet ha varit betingat av en önskan om att ge det politiska etablissemanget ett fult finger, men det stora flertalet röstade nog ändå utifrån insikten om att man inte tänkte låta sig manipuleras in i ytterligare idiotier av ett politikerfrälse som kör sitt eget race tillsammans med näringslivet.

  Även junilistans framgångar indikerar att folk hade hunnit omvärdera medlemskapets välsignelser, även om de flesta förmodligen hade hoppats på någonting aningen mer radikalt än listan med tiden skulle visa sig vara.

  För att så återgå till själva artikeln, jag tror personligen att socialdemokratins uppvaknande i EU-frågan kommer i senaste laget, alla vet redan att slitningarna inom partiet borgar för att det varken blir hackat eller malet utan bara en fortsatt följsamhet på den redan inslagna vägen. Och efter åren med Ordförande P är trovärdigheten oåterkalleligen förbrukad.

  Jag avrundar med Leffe Nyléns insiktsfulla och lätt ironiska rader från 1971, inte så mycket nytt under solen således:

  Kom med, kom med
  kom med i EEC
  det är välan en bra idé
  Gemenskapen
  där alla är din vän
  och alla möts på marknaden

  Stå utanför det har du inget för
  nej, gör som alla andra gör
  Din frihet är ju bara på chimär
  och ingen lever som han lär

  Neutralitet i största allmänhet
  visst kan vi respektera det
  En hög moral
  som skyddar mot förtal
  men vägen kan bli allt för smal

  Nej, ta din chans i kvällens sista dans
  din oskuld har snart mist sin glans
  En bitter tröst
  på ålderdomens höst
  att ingen frågar om din röst

  Ekonomin mår bäst av harmonin
  en smula té och sympati
  En fin prognos där vinsten går i lås
  från Avignon till Allingsås

  Om företagsamheten är för svag
  är välståndet förbi en dag
  Är vinsten skral då flyr ditt kapital
  så har du något bättre val?

  Kom med, kom med
  kom med i EEC
  det är väl en bra idé
  Gemenskapen
  där alla är din vän
  och alla möts på marknaden

 11. Hej Kerstin!

  Nu råkar det vara så att jag arbetar med energiteknik, bland annat kärnkraft, och måste dessvärre säga att när man granskar mycket av vad som sades under folkomröstningen om kärnkraften så är mycket helt fel eller ivart fall kraftigt vinklat.
  Detta gälle såväl ja- som nej-sidans argumentation från den tiden, men dessvärre är den rent osakliga delen övervägande från nej-sidan.

  Dom småbarnsförälder skulle jag aldrig vilja utsätta mina barn för en teknink jag tror skulle vara farlig.
  Observera att jag nu talar om de svenska lättvattensreaktorerna med reaktorinnslutning och negativ termisk gradient, inte Ryska RBMK-anläggningar utan inneslutning samt med positiv termisk gradient (dvs de kan ”skena”).
  TMI-olyckan (känd som Harrisburg) ledde som bekant inte till omväldsutsläpp då barriärfunktionen fungerade).
  Mer information kan fås via KSU och analysgruppen.

  Så återigen landar jag i att man de facto inte var så upplysta 1979/80 som du tycks anse, i vart fall inte om man analyserar i efterhand och framförallt inte om man idag går in på folkkampanjens rent religöst propagandistiska hemsida.

  Jag som arbetar inom teknikområdet inser att jag efter flera år i yrket inte har full insikt i allt kring kärnkraften, dock mer övertygad nu än när jag började om att det är säkert, finner det svårt att tro att man i allmänhet kan bli tillräckligt insatt under en ”relativt kort” folkomröstningskampanj.

  Skillanden mot de allmänna valen är att de allmänpolitiska frågorna diskuteras på daglig basis mellan vallen, men självklart intensivare under valrörelsen.

  Tack för ordet.