Tio tusen miljarder, smaka på den siffran!


Siffran i sig är fullkomligt makalös och ofattbar. Att Sverige fort-sättningsvis ska vara bland de få länder som är nettobetalare till EU strider mot borgarnas tal om kris för Sverige.

För hur kan Sverige, som inte ens har råd med sina egna sjuka och pensionärer, tvingas att betala en massa miljarder när vi knappt får något tillbaka?

Eller ljuger borgarna för befolkningen hemmavid?

Att kostnaderna ska öka igen beror på utvidgningen av unionen. EU-ländernas ekonomier fungerar som kommunicerande kärl där de rikare länderna får ge till de som inte är lika rika.

Så fungerar det och så ska det fungera framöver också.

(Möjligen kan man ju tycka att PJ Anders Linder & Co ska sänka sin profil något eftersom de, liksom Frankrike, är föremål för socialhjälp till följd av dålig ekonomi.)

Men det är ändå något som håller på att hända i Europa nu. Margot Wallström talar om sin plan D och säger att Europa måste komma bort från att vara ett elitprojekt.

Det är sant, och budskapet verkar ha gått fram till politikerna. I alla fall till vissa av politikerna..

Samtidigt betyder det att Turkiet, Kroatien och Ukraina kan lägga sina planer på inträde i EU på hyllan ett stort antal år.

Är vi klara över vad det kan få för konsekvenser?

Personligen tror jag att fler länder i Balkanområdet kan utvecklas på ett problematiskt sätt.

Ett nej till Ukraina, Kroatien och Turkiet kan få inrikespolitiska konsekvenser för dem, och på sikt också utrikespolitiska.

Likafullt så förespråkar jag inte en ökning av Sveriges EU-skatt. Vi ska betala mindre och de franska bönderna ska ha betydligt färre av våra skattekronor.

Våra EU-avgifter ska inte utvecklas till att bli en ”fredsskatt”, något som annars verkar vara på väg.

Hela EU-projektet börjar alltmer ifråga-sättas av Européerna.

Vår regering, vilken den än må vara, ska givetvis ta maximal hänsyn till det och sätta igång att skala ner det överstatliga samarbete som redan finns.

Det är väl alldeles tillräckligt om vi har en frihandelsunion?


2 svar till “Tio tusen miljarder, smaka på den siffran!”

 1. Det bästa är ändå att Person hotar med sveriges veto i EU-budgetförhandlingarna. Smaka på den. Svenskt veto. Men tillsammans med några andra länder bl.a UK kan det ju ha någon sorts effekt… Artikel i Aftonbladet

 2. Jag har ofta reflekterat över att det verkar som om Schweiz har den bästa EU-dealen av alla länder på något sätt inblandade i EU.
  Detta trots att de inte ens är medlemmar!

  De är del i den fria rörligheten av varor och tjänsterd
  De är på väg in i den fria rörligheten för människor, Scheizare får fritt röra sig, bo och arbeta i EU-länder och EU-medborgare får om några år göra detsamma i Schweiz (i praktiken är det redan fritt för EU-medborgare, men man måste ha ett ”uppehållstillstånd”, vilket mest är en formalitet om anställning existerar).

  Alla fördelar utan att vara del av den negativa byråkratin eller betala en massa pengar till välgödda fransmän.
  Varför kan inte Sverige skaffa sig en liknande deal?