Ett varmt helveteVi har i flera tidigare blogginlägg presenterat uppgifter om klimatändringen och diskuterat olika aspekter. Denna gång kan jag med glädje presentera en artikel av fysikern, fil doktor och universitetslektor Brage Norin från Skogså Tankesmedja som fokuserar på jordens uppvärmning.

Artikeln.
Ingen forskare ifrågasätter nedanstående mätdata – jordens medeltemperatur.
Tabellen nedan visar hur mycket temperaturen på jorden har ökat under åren 2001 – 2015 – jämfört med medeltemperaturen 1951 – 1980. Siffrorna i tabellen anger höjningen av temperaturen mätt i hundradels grader Celsius. (Ex: 44 betyder alltså 0,44 grader C varmare än snittemperaturen 1951 – 1980). Tidsperioden 1951 – 1980 har vi som är äldre upplevt. Det är en av anledningarna till varför man valt att redovisa hur mycket temperaturen på jorden har ökat jämfört med denna tidsperiod. Dessutom var jordens temperatur ganska stabil under denna trettioårsperiod. Fyra kolumner till höger i tabellen visar motsvarande tremånadersvärden under åren 2001 – 2015. Enskilda månadsvärden kan variera avsevärt medan mätvärdena som vägar samman tre månader varierar mindre. Därför är kolumnerna till höger i tabellen av speciellt intresse.
El-nino
* El Nino / La Nina påverkar jordens medeltemperatur tydligt. Dessa svängningar i Stilla Havets yttemperatur brukar återkomma omkring vart 5:e år.
* Solcyklerna påverkar också jordens medeltemperatur – fast svagare. Solcyklerna brukar återkomma vart 11:e år (plus/minus några få år).

För att minimera påverkan av dessa fenomen brukar man därför redovisa medeltemperaturen i löpande 5-årsvärden och 11-årsvärden. Dessa kurvor visar tydligare den bakomliggande trenden. Senaste årets temperaturdata är mycket oroande. Om El Nino slår till händer det något dramatiskt.

Ett utbrott av en stark El Nino skulle skapa medeltemperaturer på 1 grad Celsius (100 i tabellen nedan) – varmare än medelvärdet 1951 – 1980.
Eftersom ökningen av medeltemperaturen mätt över haven är lägre än motsvarande ökning över land, märks en grads höjning av jordens medeltemperatur mycket tydligt där vi människor bor – på land. Temperaturhöjningen över land är mer än dubbelt så hög som över haven.
Polarisen smälter
Forskarna bävar. Knappast någon tror att det går att begränsa höjningen av jordens medeltemperatur till två grader Celsius. Detta skulle medföra en höjning av medeltemperaturen över land på cirka fyra grader – i klartext – ett varmt helvete närmar sig på jorden.

Nordpolens iskalott bildades för cirka fem miljoner år sedan. För tre år sedan nåddes ett skrämmande minimirekord för nordpolens isyta under sensommaren – strax under 4 miljoner kvadratkilometer (km2). Det innebär att nästan all is i nordpolen under den följande vintern nybildades under den kalla vinterperioden – det mesta var ”ettårig” is. (Ex: Om ismaximum under vintern uppmättes till 14 miljoner km2 har isytan ökat från 4 till 14 miljoner km2 – vilket innebär att hela 10 miljoner km2 is bildades under vintern – var ettårig is).

Just nu i slutet av mars månad 2015 när isen brukar vara maximal, har vi rekordliten isyta. Om uppvärmningen i Arktis fortsätter kommer vi snart att få uppleva en sensation som ingen kan föreställa sig – att få bo på en planet där isen vid Nordpolen försvinner helt under sensommaren. När detta inträffar bor vi på en planet med bara ettårig is i Nordpolen under vintern – is som smälter bort varje sommar. Detta fenomen betyder i sin tur att jordens förmåga att spegla tillbaka solljuset ut i rymden minskar kraftigt i norr. Jordens ”albedo” förändras i Arktis. Solljuset absorberas av det öppna vattnet i stället för att reflekteras av den vita snötäckta isen. De isfria perioderna under sommaren kommer successivt att öka. Det blir i Nordpolen som det är i våra sjöar i norra Sverige – is under vintern och öppet vatten under sommaren. Under hela människosläktets historia har det funnits permanenta iskalotter både i Nordpolen och i Sydpolen. Att få vara med om att ena iskalotten försvinner, var fullständigt otänkbart bara för några år sedan. Alla experter varnar för en svår ekologisk katastrof i Arktis.

Nordpolens is smälter
Vi människor gör absolut ingenting för att stoppa katastrofen.
En värld i krigstillstånd gör det omöjligt att agera i tid. Vi sitter fast i en hopplös krigarkultur. USA driver frenetiskt krigen i världen – men vi ser det inte. Vi hjärntvättas av massmedia dygnet runt. Varje gång vi slår på nyheterna i TV eller radio duschas våra hjärnor med falsk information. Varje gång vi läser en dags- eller kvällstidning händer samma sak. Vi blir mentalt manipulerade. Vi låter oss styras av människor som talar om fred, men som i verkligheten satsar på militär rustning. Vi låter oss styras av politiker som pratar om jämlikhet, men som i verkligheten skapar en skriande skillnad mellan rik och fattig. Vi låter oss styras av makthavare som pratar om jordens klimat men som i verkligheten struntar fullständigt i den kommande klimatkatastrofen. Sanningen är att känslokalla mänskliga skal styr världen. Militärt hedenhös-tänkande och sjuklig girighet är på väg att skapa ett helvete på jorden. Vi är så hjärntvättade att vi blivit handlingsförlamade. Katastrofen är oundviklig.

Lustigt nog är det samma molekyler – koldioxid och vatten – som genom fotosyntesen byggde livet på jorden, som också begränsar vår framfart. Halterna av koldioxid och vattenånga stiger nu allt snabbare i atmosfären. Dessa ”växthusgaser” ökar snabbare och snabbare och snabbare – samtidigt som politikerna pratar mera och mera och mera om begränsningar av utsläppen. Absolut ingenting görs för att stoppa klimatkatastrofen. En stor del av våra ledande politiker har drabbats av en mycket farlig schizofreni – en djup personlighetsklyvning. Ord och handling har separerat fullständigt. Mahatma Gandhi yttrade sig mitt i prick – ”Problemet är att vi människor inte är vid våra sinnes fulla bruk”. Bättre kan man inte sammanfatta läget.

Budskapet om ”ständig tillväxt” frontalkolliderar med naturen.
Hela vår perversa masskonsumtionssystem måste gå under för skapelsens skull. Köp/slit/släng-samhället som är ett resultat av människans girighet håller på att fördärva hela vår planet. Fler och fler länder kommer att piskas av ett nytt klimat som människan inte är anpassad till. En överhettad planet tvingar oss till slut att tänka om. Vi kommer att lära oss läxan att leva på naturens villkor – i stället för att exploatera naturen för kortsiktig vinning, men denna lektion kommer att bli mycket smärtsam.

Vilken omvälvande historisk period som väntar – ett helt nytt samhälle håller på att födas. Snart kan vi påbörja arbetet med att reparera skadorna efter de galna generationer som med förbjudna fossila bränslen och i stor girighet lyckades skada så mycket som var vackert på vår jord. Då blir det kul att leva. Att leva i fred och harmoni med naturen är ett mycket värdigt liv..

Tusentals produkter som är gjorda för att inte gå sönder och designade för total återvinning väntar på sina innovatörer. Sådana produkter minskar naturligtvis behovet av arbetskraft, men detta är oundvikligt. I framtidens miljövänliga samhälle kommer vi inte att behöva arbeta ihjäl oss. Allt eftersom hållbara miljödesignade varor ersätter köp/slit/släng-produkterna minskar behovet av arbetskraft. Massproduktion som skadar både miljö och klimat kommer att ersättas av ett meningsfullt skapande arbete.
moln images
I ett ekologiskt hållbart samhälle finns hundratals miljoner små familjeföretag som producerar nästan allt vi behöver. Ekologisk odling kommer att explodera över hela världen. Människans skapande kraft kommer äntligen att kunna blomma. Övergången till ett sådant samhälle blir svår, men målet är ett himmelrike jämfört med dagens masskonsumtions-hysteriska samhälle. I ett sådant samhälle blir vi riktiga människor i stället för simpla ”konsumenter”.

Kommentarer till tabellen nedan:
Nedan ser ni officiella temperaturdata. Observera att medelvärdet 1951 – 1980 motsvarar ”00” i tabellen. Under de senaste tolv månaderna (mars 2014 – februari 2015) har hela tre tremånadersmedelvärden (kolumnerna nere till höger) legat över 0,70 grader Celsius (73, 74 och 75). Det ser ut som om jorden börjar få hög feber.

Man måste komma ihåg att jordens medeltemperatur under ”referensåren” 1951 – 1980 låg några tiondels grader högre än under tidsperioden 1901 – 1930. Om vi väljer denna tidsperiod som bas måste vi alltså lägga till drygt två tiondels grader Celsius. Jämför man medeltemperaturen på jorden under de senaste tolv månaderna med motsvarande medelvärden under tidsperioden 1901 – 1930 så handlar uppvärmningen om en hel grad Celsius.
Det betyder att jordens medeltemperatur under de senaste tolv månaderna är cirka en grad C varmare – jämfört med medeltemperaturen för ett hundra år sedan.
Data – Goddard Institute for Space Studies (NASA)-global temperature analysis (GISTEMP)
2014 is the warmest year in the instrumental record.
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec DJF MAM JJA SON Year
2001 41 46 57 51 56 53 59 48 52 47 68 52 38 55 54 56 2001
2002 72 74 89 56 62 54 58 53 62 54 58 42 66 69 55 58 2002
2003 72 54 55 52 60 47 54 65 63 72 52 72 56 56 55 62 2003
2004 56 66 62 58 40 40 22 41 50 62 69 48 65 54 34 61 2004
2005 69 55 66 66 61 64 62 60 73 76 71 64 57 65 62 74 2005
2006 53 65 58 44 43 60 50 65 58 65 69 74 61 49 59 64 2006
2007 93 65 68 71 64 55 58 57 61 56 54 46 77 67 56 57 2007
2008 22 31 69 48 46 43 54 38 59 61 62 51 33 54 45 61 2008
2009 56 48 49 57 59 61 66 61 64 58 71 57 52 55 63 64 2009
2010 65 74 87 82 71 60 57 59 56 65 75 45 66 80 59 65 2010
2011 45 44 57 60 48 54 70 69 52 60 50 47 45 55 64 54 2011
2012 38 43 52 62 71 58 50 56 67 72 69 46 43 61 55 69 2012
2013 61 51 59 47 56 60 52 61 72 61 76 60 53 54 58 69 2013
2014 68 43 70 72 78 61 50 73 81 77 64 71 57 73 61 74 2014
2015 75 79 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 75 **** **** **** 2015

VARNING! Nio av de senaste tolv månaderna har medeltemperaturen på jorden varit oroväckande hög!

Ökenlandskap untitled
Tillägg Anders Romelsjö. Det finns minst fyra avgörande, överlappande frågor för mänskligheten i klimatfrågan:

1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system?? Miljöminister Åsa Romson sa vid en radiointervju 3/11 att nu ska Sverige satsa på åtgärder som tar särskild hänsyn till fattiga länders situation. Bra!
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med dagens kapitalism? Svar: Nej.


i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, , ,

DN Debatt 2/11 -Kyotoprotokollet direkt skadligt DN 2/11 – förslag från professor L Nilsson DN 27/10 Jens Holm DN 26/10 DN 21/10 DN Debatt 26/9 Pål Steigan Intervju med Naomi Klein Intervju med Naomi Klein i The NationUppropet i Avaza DN Debatt 21/9 Andreas Berghs ledare DN 31/3 DN Debatt 30/3 DN Debatt 10/1 Nature Guardian 4/1 DN Debatt 2/12 Humanistbloggen NASA:s sammanfattning DN 21/11 Pål Steigans blogg 21/11 DN Debatt 22/9 Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


Ett svar till “Ett varmt helvete”

 1. Libertarianen Paul Craig Roberts bekänner sig här som en skarp kritiker av privat kapitalism och dess ignorerande av sociala och miljömässiga kostnader som de köper sig fria från genom kampanjbidrag.
  http://www.paulcraigroberts.org/2015/03/30/oceans-dying-paul-craig-roberts/
  Vad beträffar artikeln här om GW behöver nämnas att det rör sig om för lite statistisk signifikans för att göra så kategoriska uttalanden. Det vore bra om motståndares argument fick plats så att det blir en dialog. Dessutom tycks påståenden om att Usa förfalskat äldre originaldata inte hittills ha bemötts på ett betryggande sätt.
  Hela projektet med GW- skrämsel har kraftigt understötts av dem som vill förhindra utveckling och kraftigt minska jordens befolkning.
  Att en del pengar och energi även har lagts ner för att manipulera i den andra riktningen är inget skäl att vara tvärsäker.
  Progressiva tenderar att omisstänksamt absorbera moraliserande projekt.

  Jag tror man måste låta det bli en tydlig verkan innan folk globalt är villiga att bromsa. Även om det skulle innebära att man måste terraformera för att höja landnivån när vattnet stiger. Och även om man måste kompensera för skador av oförutsett slag. Jorden går inte under så lätt. Det går tex att beskoga öknar om man proriterar det. Vetenskapen har potential att hjälpa mycket mer än som ännu varit fallet.