Ett underbart bakslag


Något annat kan man inte säga just nu när det visar sig att irländarna gjort det enda rätta och sett till att nejsidan vann.

Egentligen förvånas jag över våra svenska politikers okänslighet. En majoritet av svenskarna har länge varit, om inte EU-
motståndare så i alla fall EU-skeptiker. Själv tillhör jag den skara människor som inte är EU-motståndare ända in i benmärgen, jag tycker att det kan vara bra med ett EU om man håller det till en nivå där det inte handlar om överstatlighet och gemensam armé och lagstiftning. Men ett förstärkt samarbete har jag ingenting emot, inte heller passfrihet och liknande reformer.

Men det blir väldigt konstigt när en domstol i Europa ska ha någon sorts bestämmanderätt över hur vi i Sverige ska behandla fack-
föreningar, avtal och fackliga stridsåtgärder. Det är beslut som ska ligga i Sverige och inte hos andra. Det blir också konstigt så länge EU inte tillämpar offentlighetsprincipen. Vill jag veta något om hur en myndighet agerar och varför så har jag min fulla rätt att ta del av alla protokoll och andra handlingar här i Sverige, men i EU är det hemligstämpeln som råder.

Att svenska politiker agerar för EU utan ett ordentligt mandat från folket är ytterligare ett problem, ett problem för den svenska demokratin. På basplanet så har politiker en åsikt, men om de lyckas bli invalda i Sveriges Riksdag så tycks många byta uppfattning. Men en riksdagsledamot ska representera folkviljan hos dem som gett vederbörande riksdags-
mandatet. I mitt fall är det inga problem eftersom jag röstar på Vänsterpartiet. Partiet är genuint EU-skeptiskt och det finns ingen risk för att de skulle rösta för en federativ utveckling av EU.

Att jag röstar likadant i EU-valet är självklart, för på grund av min egen EU-skepticism så vill jag att min representant i EU-parlamentet ska ha ungefär samma uppfattning som jag. Och, det är lite underligt, men skulle folk rösta utifrån sin egen uppfattning när det gäller EU så skulle varannan svensk i parlamentet vara vänsterpartist. Särskilt efter nästa val eftersom nu Miljöpartiet håller på att byta fot i EU-frågan. Möjligen borde det leda till att alla partier ställde upp med röstsedlar med EU-
kritikerna särskilt markerade.

Nu befinner vi oss i den situation som alla politiker bävade för. Det blev inget av Lissabonfördraget. Att EU ur demokratisk synpunkt lämnar en hel del övrigt att önska är det nog många som kan skriva under på. Bland annat har man, helt i strid med EU-
innevånarnas vilja, ett handelsavtal med apartheidstaten Israel, något som man dessutom tänker förnya inom kort. Att Carl Bildt, som säger sig vilja agera för demokratiska värden, tänker medverka i en förbättring av detta avtal ur israeliskt perspektiv är en stor skandal. Klippet nedan är från Palestinagruppernas Anna Westers hemsida.

Anna Wester: ”Nästa vecka kommer utrikesminister Carl Bildt delta i ett möte där Israels förmånliga handelsavtal med EU skall diskuteras. Planen är att uppgradera handels-
avtalet så att det blir än mer förmånligt. Detta viktiga beslut har inte föregåtts av några som helst diskussioner, inte politiska och inte i media.

Associationsavtalet som EU har med Israel är sedan många år hårt kritiserat eftersom Israel ständigt bryter mot det. Avtalet omfattar inte varor från ockuperad mark, alltså varor som producerats på olagliga israeliska bosättningar skall inte få några handelsfördelar i form av lägre tullar. Det har visat sig otaliga gånger att Israel märker om bosättarvarorna för att de skall framstå som Israeliska. En annan sak är att det finns en klausul om mänskliga rättigheter i avtalet, vilket skulle kunna vara ett argument för att frysa handelsavtalet. Israel bryter ju konsekvent mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.”

Det är klart, har vi politiker som använder EU som något slags verktyg som bidrar till att öka förtryck eller ofred så har vi valt fel politiker. Möjligen kan irländarnas nej medverka till att man får upp ögonen för det som egentligen är folkviljan, men säker kan man inte vara. Orsaken till att bara Irland gick till folk-
omröstning är att de har en grundlag som tvingar dem. I alla andra länder så har man varit emot en sådan på grund av vetskapen om att folk skulle rösta nej, en något underlig syn på demokrati, eller hur?

Men vad säger det om våra politiker och vad säger det om demokratin i landet? Är det verkligen så att riksdagsledamöter på ett generellt plan anser att de är bättre skickade att ta ställning till frågan än dem som valt dem? Eller är det någon slags inbyggd själslig funktion som gör att de tror att de står över folkviljan, tror de att de är klokare och smartare?

Något svar på dessa frågor kommer vi kanske inte att få, men i bästa fall så kommer EU nu att bromsas ett tag och vi och andra länder får behålla Vetorätten. Det finns möjligen fog för en förhoppning om att planerna på en gemensam EU-armé skrinläggs. Talet om den Euro-
atlantiska Säkerhetszonen handlar egentligen om Nato, politiker väljer uppenbarligen begreppsförvirring i stället för sanningen. Det är en attityd som måste försvinna innan EU-
negativa och EU-skeptiker kliver upp på vagnen.

Vad är det då som krävs för att undertecknad ska byta uppfattning från att vara allmänt EU-negativ eller EU-skeptisk? Det är inte svårt, man måste stoppa utvecklingen mot en federation. Sedan så måste politikerna i Sverige lyssna och agera utifrån folkviljan och låta bli att låta sig styras av särintressen. Den dagen det sker så kommer jag att byta uppfattning om både EU och 90 procent av våra politiker.

AB123 DN123 SvD2 Politiken2 Dagbladet2 Rawia om PG & Carl Bildt it Svensson

Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]EU, Irland, Lissabonfördraget, Demokrati, Politiker, Federation, Lagstiftning, Vetorätt, Riksdagsledamoter, Folkviljan, Carl Bildt, Israel, Handelsavtal, Mänskliga rättigheter, Accosiationsavtalet, Europeiska Unionen, Demokratisyn, Politik[/tags]


12 svar till “Ett underbart bakslag”

 1. Se hva som sto å lese i Aftenposten av i dag:
  ”- Det kommer til å bli et nei-flertall. Ingen har klart å forklare folket hva denne traktaten betyr, og da vil de stemme nei. Dels for sikkerhets skyld, dels som en protest mot de endringer EU-medlemskapet har medført for landet mitt, sier den irske rørleggeren Anthony Kelly.
  Han kom til London i 1985 da det ikke var arbeid å få i Irland, og sier at han aldri vil flytte tilbake til et land som har gjort hans hjemland ugjenkjennlig i mellomtiden.
  Han vokste opp på landsbygda på Irlands vestkyst, og mener at det er EU som har ødelagt den tradisjonelle kulturen der, blant annet ved å inspirere til nye regler som har lagt puber og dansehaller øde.
  – Før møttes folk alltid på puben etter jobb. Røykeforbudet og forbudet mot å kjøre etter å ha tatt seg et par øl, gjør at folk sitter hjemme alene i hvert sitt hus og tar seg en drink. Folk bor spredtbygd, og er avhengig av bilen.”

  Så kan en jo spørre om nei-flertallet beror på reell kompetanse om saken, eller at dette er en sak for komplisert for den almmenne mann og kvinne.

  Denne mannen stemmer nei fordi han ikke får lov å kjøre bil i beruset tilstand, sitte på puben og forpeste alle med sigarettrøk. Så beskylder han EU for å være årsaken til at folk har hatt en vill lånefest!!!

  Norge er ikke med i EU, men promillegrensen er 0,2 promille, en barneskje hostesaft er nok til å få 3 uker i buret og bli fotgjenger, det er ikke lov å røke i restauranter, kafeer og puber, samt i kantina på jobben og sin egen arbeidsplass. Og folk har i årevis lånt til over støvleskaftene. Er det EU som har skylda for det også?

  Irland har blomstret opp som EU-land. Må si at takknemligheten er stor! Håper de får lov å melde seg ut.

 2. @Odd Johannessen, Norge:

  Ni ska vara glada att ni inte är medlemmar än Odd! EU behövs säkerligen, men så länge det betyder att beslutsrätten kommer allt längre från vanliga människor så är det skadligt för – demokratin.

  EU bör vara ett europeiskt samarbetsorgan, inte ett maktorgan.

 3. En skön dag! Våra irländska kamrater har tydligen något mellan öronen. Synd bara att maktens män och kvinnor inte kommer att nöja sig utan köra på om och om igen i sin skendemokrati tills folket röstar rätt.

 4. Odd og Jinge, väck med EU! Vi och andra europeer kan samarbeta via våra självständiga stater utan denna superstat. Rökförbud og systembolag og forsvar av egna landet ska bestämmas demokratiskt i varje land,
  Du, Odd, gör inte ut irländarna! Akta dig, det finns Norgehistorier! Du vill väl inte kasta skit på dine landsmenn?

 5. Ett urklipp från någon tidning jag hittade på nätet om hur (o)kunniga våra representanter riksdagsmännen/kvinnorna var att föra folkets talan förra gången det begav sig om EU-konstitutionens godkännande(år 2005).
  Jag laddade ner den själv från EU:s hemsida och hade med min normalbegåvning inga problem att läsa den och även förstå den (dvs tolka mellan raderna)givetvis med den misstänksamhet som jag alltid hyser mot allt EU producerar!

  ”I SVT:s program Uppdrag Granskning testades nyligen ett antal riksdagsledamöter om den nya EU-konstitutionen. Tre frågor om konstitutionen ställdes: Hur fattas beslut genom kvalificerad majoritet? Vad innebär exklusiv befogenhet? Vad är medborgarinitiativ? De som intervjuades hade det gemensamt att de inte ville ha en folkomröstning och att nästan alla hade stora problem att svara på frågorna. Bara två kunde ge korrekta svar. Kom ihåg det nästa gång du
  hör en EU-ist försvara att riksdagsledamöterna ska besluta om konstitutionen med argumentet att folket är för okunnigt.”

 6. Nu är jag ju varm anhängare av just federationstanken. Det finns många skäl till det, den internationella maktbalansen är ett. Jag anser också att det är just federationen och den gemensamma valutan som är det absolut viktigaste med EU.

  Men utan folklig förankring är projektet oanständigt. Jag är ingen vän av folkomröstningar i allmänhet, men politikernas reaktioner på resultatet av den enda folkomröstning som hållits om det nya fördraget är tyvärr ganska typisk. Man kommer alltså att göra allt i sin makt för att manipulera resultatet.

  De federationer som idag finns är i allmänhet inte resultat av demokratiska processer. Det ärde alldeles för gamla för. Det är tveksamt om det överhuvudtaget är möjligt att genomdriva någon ny federation på demokratiskt sätt, nationalismen sätter nog stopp för det.

  Så vi får väl fortsätta att leva som vasaller till USA, Ryssland eller Kina…

 7. Även om valresultatet på något sätt kommer att ha underordnad betydelse i längden, så varför inte glädjas åt att folk fortfarande tänker själva och att det åtminstone för ett tag satts käppar i hjulet för en fullständigt odemokratisk ordning, där marknaden sätts i första rummet i än högre grad än nu med hjälp av konstitutionen.
  I och för sig så är marknaden varken ond eller god, men ju mer den får styra desto ondare och människofientligare blir resultatet…

 8. Det var inte händelsevis någon som råkade spara tv-inslaget som Bengt Nilsson nämner ovan ?

  Det var helt obetalbart att se våra folkvalda ljuga så ögonen gick i kors, speciellt efter att man mailledes hade trummat ut nyheten att Josefsson fanns i riksdagshuset.

  Lika hejdlöst var begreppsförståelsetestet som tv-teamet hade pillat ihop för att kolla hurpass väl insatta riksdagsmännen var, innan mailvändan var rättfrekvensen låg men efter mailvarningen kunde så gott som samtliga svara korrekt.