Ett gott nytt år?


Nej, för många miljoner människor i Sydostasien blir det inget gott nytt år. Det blir ett år som inleds med att de saknar anhöriga, bostad, mat, hälsa och trygghet.

För oss inleds det nya året med att vi måste ta till oss att en Tsunami kan nå ända upp till våra breddgrader även om vi saknar naturliga förutsättningar i vårt lilla innanhav för den sortens katastrofer.

Många överlevande vittnar om den massiva solidaritet som visats drabbade turister från lokalbefolkningen i regionen.

Låt oss hoppas att den kunskapen sjunker in ordentligt så att vi svenskar kan visa alla flyktingar som behöver oss för skydd och säkerhet samma solidaritet.

För väldigt många människor i vårt land kommer år 2005 knappast att bli ett gott nytt år. Det blir det året då hoppet släcktes för att man ska återfinna saknade anhöriga.

Det blir också det året man kommer att sörja förlorade vänner, släktingar och familjemedlemmar.


Ett svar till “Ett gott nytt år?”