Elefanten i valet – EU


Detta flygblad ”Elefanten i rummet” från Folkrörelsen Nej till EU delas ut i samband med valrörelsen. Jag har fått det av Ulf Bjerén i Karlskrona som i mail till mig skriver
”Tycker att det är klara argument för att EU omöjliggör för folken att styra. Det är högerns revansch för folkens erövrande av allmän rösträtt. Och alla talar om demokrati…!”
EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

Flygbladet ELEFANTEN I VALET: EU

Den 9 september är det val till Sveriges riksdag.
Tidigare var det den tidpunkt så vi som folk valde väg för samhällets fortsatta utveckling. Och vårt val hade avgörande betydelse för hur landet utvecklades. Vi kallade det demokrati – folkstyre.

Idag är det inte så längre: Vårt lands utveckling formas av helt andra krafter.

Mer än 80 procent av allt som blir lag i Sverige kommer från EU. Uppemot 50 politikfrågor ligger för beslut i EU efter riksdagsvalet 9 september – beslut som i de flesta fall får direkt och långtgående påverkan på svenska förhållanden.

Ett par (av många) exempel är:
EU-avgiften ökar med uppemot 15 miljarder.
EU:s blivande militärallians PESCO.

Svenska väljare kan inte längre välja politikens grunder. De är redan bestämda av EU- genom EU:s grundlag (Lissabonfördraget).

Sverige har genom EU-anslutningen överlämnat beslutanderätten över många centrala politikområden till EU, exempelvis:
Utrikes- och säkerhetspolitik
Penningpolitik för Euro-området
Konkurrensregler
Handelsavtal och tullar
Fiske

Därtill kommer flera politikområden där EU skaffat sig rätten att samordna eller besluta, exempelvis jordbruk, miljö, finanspolitik, socialpolitik, flyktingfrågan m.m.
EU imperialismen imagesCAG76REP
I EU bestämmer de stora länderna genom sin röstövervikt. Små länder, som Sverige, har minimalt inflytande. Och Europaparlamentet har endast ett begränsat medinflytande. (Däremot har Europas storföretag ett större inflytande än de olika folken.)

Att EU bestämmer politiken för alla EU-länder innebär att medborgarna fråntagits rätten och möjligheten att i nationella val kunna bestämma politiken i sitt eget land.
Istället förvandlas de nationella parlamenten till transportkompanier för att översätta EU-lagstiftningen till ”inhemsk” lag.

Men detta vill riksdagspartierna inte ha någon debatt om. Tystnaden i dessa frågor är utbredd och medveten.
EU är elefanten i valet. Den omöjliggör folkstyre: alla riksdagspartierna vet det – ingen erkänner det.

Återupprätta folkstyret.
Nej till EU – Ja till Swexit.

Folkrörelsen Nej till EU


5 svar till “Elefanten i valet – EU”

 1. Många fel som tyder på en monumental okunnighet. 80% är överdrivet o vad i hela friden menar han med att Sverige har överlämnat beslutanderätten över penningpolitiken till Euroområdet? Medlemsländerna bestämmer själva över socialpolitiken. Kompetensen i konkurrensmål delas o beror på huruvida inböandade företags aktioner är begränsade till den nationella marknaden eller får effekter för marknader i andra länder.

  Jag rekommenderar en läsning av EU-traktaten

  Och sådär kan jag fortsätta. Avslutningsvis tycker jag det är märkligt att Bjeren med sina ideologiska utgångspunkter säger sig oroa sig för demokratin

 2. Förre generaldirektören KG Scherman diskuterar pensionerna i en intressanta artikel ”Tidigare GD: ”Partierna rädda för att tala klartext om pensionerna”” i SvD idag. (https://www.svd.se/tidigare-gd-partierna-radda-for-att-tala-klartext-om-pensionerna/i/utvalt/om/ledare-gastinlagg). Han skriver avslutningsvis i artikeln ”Den förda politiken, av (S) och Alliansen lika har också fört till det resultatet. Några exempel kan nämnas. Högsta sjukpenninggrundande inkomst låg år 1998 på 22 500 kronor per månad. Den är i dag 28 000 kr. Om den hade följt lönerna skulle den vara 39 500 kronor. Garantipensionen låg 1998 på 6 500 kronor, i dag är den 8 000 kr. Hade den följt lönerna skulle den varit 11 500 kr. Dessutom första årets allmänna pension som andel av lönen sjunker år från år.

  En gång i tiden var socialförsäkringarna med uppgift att bistå människor, alla människor, i olika besvärliga situationer, en central del i välfärdspolitiken. Nu är den under avveckling med förhoppning om att insatser på arbetsmarknaden, eller helt privata försäkringar skall träda in. Min åsikt är att detta är djupt olyckligt. Offentliga försäkringar, rätt och ansvarsfullt utformade, är effektivare än privata lösningar.

  Denna avveckling av pensioner och socialförsäkringar som gemensamma åtaganden fortgår i det tysta. Det är ett svek mot grundläggande demokratiska krav.”. Han har haft gästblogginlägg här.

 3. Tendensen i Europa är nu att högerextrema partier, som är I stor majoritet bland EU-motståndarna, är på frammarsch. Om detta fortsätter är nog EU:s dagar snart räknade. Det kunde ha skett redan i fjol om Marine le Pen hade blivit vald till president i Frankrike. Det hade nog i så fall varit dödsstöten för EU! Håller ni med om min bedömning?

  Gösta Hägglund