Detta är min viktigaste VARG-bloggning!


Rubriken ljuger inte. Detta är min viktigaste vargbloggning fram till idag. Som besökarna här vet så anser jag att vi har råd med en rovdjurs-stam.

Dessvärre så har vi skattebetalare delfinansierat den varghatarlobby som nu fått jordbruksministern att vackla i frågan om rovdjurspolitiken. Och eftersom det är valår så tänker regeringen krasst samla röster även från jägarna.

I själva verket så vill jägarna inte bjuda på de älgar som vargen äter upp, fast de ömmar för fårfarmare och hundägare. I brösttonerna de tar till oroar de sig också för svampplockare.

Detta trots att vargen skyr människan vilket den har all anledning att göra.

Skriv på listan och hjälp till att sprida den!

Föreningen Nordulv har startat en riksomfattande namninsamling som ska överlämnas till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist efter den 22:a februari. Namninsamlingen vänder sig mot föreslagna ändringar i § 28 Jaktförordningen samt förslaget om skyddsjakt på varg.

SPRID DENNA PETITION VIDARE TILL DINA VÄNNER OCH BLOGGA OM DEN!

1) Jag anser att förebyggande åtgärder för att hindra konflikt mellan tamdjur och rovdjur måste prioriteras hårdare och inte minst lagstadgas.

2) Jag anser att en ändring av § 28 som medför att vargen kan skjutas innan ett angrepp på tamdjur och hundar utanför inhägnade områden kommer att medföra ett utbrett missbruk. Jag anser dessutom att en sådan ändring avsevärt ökar risken för att andra hundar blir skjutna.

3) Jag anser att det måste finnas kvalitetskrav på stängsel som skyddar boskap i de fall där man åberopar skyddsjakt inom inhägnat område enligt den nyligen ändrade § 28. Jag anser dessutom att inhägnadens kvalitet och skyddsfunktion ska vara avgörande för storleken på de ersättningar som utbetalas.

4) Jag anser att de avtal som Sverige ingått med EU och andra internationella organ gällande skydd av hotade djurarter måste respekteras och inte urholkas genom kreativa omskrivningar av svenska lagar och förordningar.

5) Jag anser att en större del av viltvårdsfondens medel måste satsas på arbetet för att få bort de två stora hoten mot den skandinaviska vargstammen: den genetiska utarmningen och den omfattande tjuvjakten.

6) Jag anser att straffsatsen för grovt jaktbrott mot rovdjur måste vara tillräcklig för att utgöra ett preventivt skydd för vargstammen, och i större grad rikta sig mot möjligheten att bedriva eller på annat sätt delta i jakt samt inneha jaktvapen.

7) Jag anser att medbestämmande i rovdjursfrågor måste utgå ifrån hela befolkningen och inte bara de små grupper som anser sig ha problem med rovdjuren.

8) Jag anser att de hobbybetonade jaktformer som används i Sverige i dag med lösa hundar som jobbar långt från föraren inte är försvarbara ur etiskt perspektiv, då dessa utsätter jakthundarna för stora risker och viltet för stora påfrestningar.

[ Skriv på petitionen! ]

[ Föreningen Nordulv ]

8 svar till “Detta är min viktigaste VARG-bloggning!”

 1. Jag har växt upp i Värmland och vet hur infekterad den här frågan är. Håller med dig till fullo. Det hela handlar nästan enbart om rådjursjakten. Om beståndet hålls nere den naturliga vägen minskar naturligtvis samhällets incitament att tillåta människan att skjuta. Således blir vargen ett stort hot mot den manliga jägarkultur som behärskar i alla fall norra och västra Värmland.

  Det icke existerande fysiska hotet som vargen utgör är av underordnad betydelse för jägarna och endast ett sätt att vinna allmänhetens gehör.

  Att en och annan hund stryker med under rådjurs och älgjakten tycker jag är svårt att ta hänsyn till. De är ju inte direkt själva ute i fridsamt ärende!

 2. Två frågor:
  Avsende punkt 7:
  Anser du att ”den stora gruppen” ska göra något mer förutom att skriva petitioner? (Typ ansvar för att…)

  Punkt 3:
  Vad anser du kring detta och rennäringen?

 3. 3) Rennäringen har inget direkt problem med varg.

  7) Den stora gruppen är skattebetalare som får betala för vår rovdjurspolitik. Hur de skulle ta ”ansvar” för mer än att betala sina skatter vet jag inte.

  Däremot anser jag att fårfarmare som inte har rovdjursstängsel ska bli helt utan ersättning. Liksom de jägare som har lösspringande jakthundar.

  Försäkringsbolagen bör undanta rodjursskador från försäkringarna om 1) Det ej finns ett effektivt och godkänt stängsel 2) Det rör sig om lösspringande hundar.

  Mina föräldrar har haft ett hus i Långban i 12-15 år (nordost om Filipstad) i vargmarker. Bonden närmast blev av med 3-4 får men han insåg att det var hans eget fel och inte vargens. Numer har han riktiga rovdjursstängsel som är elektrifierade.

 4. Eftersom jag inte är så duktig som du verkar vara kan väl du tala om det istället ?

 5. Jag håller med till 100%!
  Det är så trist när vargen framställs som ett odjur som äter småbarn till frukost!
  Jag tror det är större risk att en bärplockare blir vådaskjuten av en jägare än att han/hon blir uppäten av en varg!
  Att det kutar runt en massa björnar i skogen är det däremot ingen som gapar om, trots att man varje år kan läsa om ”möte med björnen”, och det på nära håll!