Det Nuderska köttberget


Nu börjar det klarna vid horisonten. Nuders tal om köttberget kan få sin lösning, dock törs man inte i nuläget skriva om sakernas tillstånd i klartext.

Att politikerna vill sänka pensionerna har vi alla läst. Moderaterna är givetvis värst, men de största fiskarna smyger i vassen som vanligt.

Tanken med att göra pen-sionärerna än mer skinntorra och magra avslöjas dock av att SvD, förmodligen av misstag, när de berättar om de försök som nu ska inledas.

Bäva månde vi 40-talister..


Ett svar till “Det Nuderska köttberget”