Den hemliga reformen


Hur många är det som känner till vad ”Ansvarskommittén” är för något? Utan att göra anspråk på att vara en bloggarnas Truxa så tänker jag nu avslöja att – omkring en procent av befolkningen vet det.

Men om några dagar kommer sannolikt den siffran att vara rejält ändrad. Idag har nämligen båda morgontidningarna debattartiklar som kritiserar Ansvarskommitténs, och därmed Mats Svegfors, förslag som ska presenteras i morgon. Förslaget går ut på att ta bort 21 län och göra om dessa till 6-9 regionkommuner. Axel Oxenstierna, vår främsta arkitekt när det gäller samhällsbyggande, måste snurra som en propeller i sin grav.

Anders Björck i DN: ”Förslaget att stöpa om Sverige, den största förändringen sedan 1600-talet, diskuterades inte alls i valet i höstas. Något färdigt förslag förelåg inte, och inget parti var särskilt intresserat av att diskutera frågan, trots att det stod klart vad som var på gång. Därför kan i dag inget parti påstå att man har ett folkligt förankrat mandat om att före valet 2010 genomdriva så omfattande förändringar som det här handlar om. Visst kan man formellt fatta beslut ovanför väljarnas huvuden, men det vore djupt avslöjande för ett partis demokratisyn om detta sker utan att väljarnas mandat efterfrågas.”

Trots att jag sällan eller aldrig har hållit med om något som Anders Björck framfört så kan jag inte låta bli att göra det nu. Han drar nämligen en parallell mellan byggandet av dessa jättelän i Sverige till Bryssel och EU. Vad skulle det t.ex. innebära om EU bestämde att regionen Malmö – Köpenhamn ska bilda ett län, ett landsting? Att överlåta åt politiker att besluta om den sortens reformer utan att ens frågan har varit uppe till diskussion är som att sätta bocken till trädgårdsmästare.


Globaliseringen börjar givetvis på hemmaplan men…


Att det kommer en reform
är det nog ingen tvekan om. Men genomförs den uppifrån och ned så kommer man att bita sig i tummen rejält. Det finns redan idag gott om folk som ifrågasätter varför ansvarskommittén inte frågat just dem. Närmare bestämt omkring nittionio procent av alla människor i landet.

Riksdagsmannen Tobias Krantz (fp) skriver en debattartikel i SvD där han uttrycker förhoppningen att ansvarig minister, Mats Odell, förpassar Ansvarskommitténs förslag till det stället den hör hemma – papperskorgen. För mig är detta en svår dag. Jag håller nämligen med både Björck (m) och Krantz (fp) till stor del…

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

[tags]Ansvarskommittén, Mats Svegfors, Anders Björck, Tobias Krantz, Län, Landsting, Kommun, Region, Politik[/tags]


3 svar till “Den hemliga reformen”

  1. Jag tycker personligen att både landsting och landshövdingar är onödiga. Vad har man landshövdingar till egentligen? Varför kan man inte skrota landstingen och låta kommunerna ta hand om primärvården och staten ta hand om den specialicerade vården och de stora sjukhusen.

  2. Som gammal hallänning är jag jättemot Ansvarskommitténs förslag. Dela upp Halland i tre delar som det varit tal om är ju befängt. Om jag minns rätt så var Hylteborna mest positiva till delning av Halland. Där var bara 90% mot enligt en undersökning från SR P4 Halland.

  3. Anders Björck vill väl främst behålla sitt jobb. Men annars är nog (m) positiva till förändringar, även om de helt vill avskaffa länen. På så sätt kan de då passa på att helt privatisera sjukvården, innan dess skall det vara genomfört i Stockholm. I Stockholm håller ju Filippa på att avskaffar sig själv.