Demonstrera mot USA:s erkännande av Jerusalem som huvudstad. Nu bombar Israel åter Gaza

USA har erkänt Jerusalem som Israels huvudstad och flyttat dit sin ambassad. Detta drar till si protester från hela världen.
Igår sköts palestinier som protesterade ihjäl av USA.

Tidigt i morse kom rapporter om att Israel åter bombar Gaza. Almasdarnews

Israel protester 171209

Humlegården, Stockholm idag kl 12.30

Utdrag ur uttalande av Palestinagrupperna i Sverige. Palestinagrupperna

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta sina eventuella ambassader från Jerusalem.
Palestina moder imagesCAMJYQ6M
Israel har placerat regering och parlament i Jerusalem, men alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel har alltså sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem, just med anledning av att FN inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

Flytten av USAs ambassad bryter mot internationella överenskommelser och ingångna avtal som ska ligga till grund för framtida fredsförhandlingar.

i Andra om: , , , , , , , ,

  26 comments for “Demonstrera mot USA:s erkännande av Jerusalem som huvudstad. Nu bombar Israel åter Gaza

 1. Satans mördare israel!
  9 december, 2017 at 10:23

  Hur länge ska denna terrorist-stat hållas på? Världen måste sätta dessa dessa mördare!!!!

 2. Kerstin stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  9 december, 2017 at 11:19

  Varför är religionen och nationen som står i centrum i alla konflikter, inte bara den här konflikten mellan Palestina och Israel?
  Det borde var klassen som borde stå i centrum. Det är enbart överklassen, imperialisterna, borgarna, konservativa d v s de som har mycket att vinna på med eskalerande konflikt. Och de som får betala för allt våld och terror blir arbetarklassen. Det är arbetarklassen oavsett religion och nationalitet som flyr. Det är arbetarklassen oavsett religion och nationalitet som får sitt hus bombat. Det är arbetarklassen oavsett religion och nationalitet som blir dödade, mördade, torterade. Det är arbetarklassen oavsett religion och nationalitet som svälter.
  Lenin: ”Lönearbetare utsätts under alla förhållanden för utsugning, och en framgångsrik kamp mot exploatering kräver att proletariatet står frigjort från nationalismen, att proletärerna står så att säga fullständigt neutralt i kampen mellan de olika nationernas bourgeoisis privilegier kommer ofrånkomligt att väcka misstro hos den andra nationens proletariat, försvåra arbetarens internationalistiska klassolidaritet och söndra dem till glädje för bourgeoisin,”

  • Vilken arbetarklass?
   9 december, 2017 at 14:39

   Snacket om arbetarklassens makt är bara trams. De som har verklig makt är bankirvampyrerna. Vill man förändra världen. Då så – ta makten från de som skapar pengar från ren luft! Idag privata banker och finans institut (som t ex FED- Federal Reserve Bank of USA och alla and Feds som finns på delstatsnivå, varav den viktigaste är New York Fed självklart) eller hedgefonder, mm. Samma sak London – kanske den viktigaste centra för bankirvampyr maffians herravälde. Vill man förändra världen? Då ska alla de skuldsatta resa sig mot bankirmaffian. ”Arbetarklassen”, medelklassen i väst, kan inte förändra världen. Bättre att förlika sig med faktum.

   En marktjuv som tillhör ”arbetarklassen” är först och främst och alltid en marktjuv. Så att fanatisera om att marktjuvar ska visa klass solidaritet med Palestinier är minst sagt naivt. Tvärtom marktjuven berikar sig på Palestiniers bekostnad. Därav falskheten i den så kallade ”israelisk vänster” – inklusive Noam Chomsky och hans anhang från USA. Marktjuvarna kan packa och åka till Polen eller varifrån de far ifrån och leka klasskamp där! De har inget i Palestina att göra. Eller skulle du acceptera det om någon om till ditt hem och sa mins Gud har lovat mig ditt hus? Det skulle du inte. Kräv inte det av Palestinier då, som förlorade hus, hem och ett helt land.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    9 december, 2017 at 16:57

    Ja, och vilka stal huset, hemmet och landet? Inte var det den fattiga israeliten. Den som stal ert hus var den israelitiska överklassen. Medlemmar i den israelitiska överklassen drabbas inte av gummikulor, kravaller eller skottlossning. Det gör arbetarklassen på båda sidorna (men främst den palestinska). Det israelitiska kapitalet sitter i säkerhet i deras egna överdådiga hem med en egen polis och militär.
    Det är precis som i Nordirland. Där finns det också murar mellan den protestantiska och katolska arbetarklassen.
    Den protestantiska överklassen trissade sin egen arbetarklass mot den irländska arbetarklassen. Allt medan de själva – protestantiska överklassen – satt i säkerhet i hemmet som bevakades av en egen polis och militär.
    Varför tror du att bankirerna i New York, Bryssel eller London omgärdar sig med privata säkerhetsmän, av samma typ som den Israelitiska och protestantiska överklassen (d v s de som har pengarna, bankirerna, borgarna, konservativa, högern eller som du nämner bankirmaffian)? De vill hellre att sin egen arbetarklass tar första stöten av deras ockupation (av mark eller av förtjänsten av det som arbetarklassen har producerat på arbetsgolvet). Det är kapitalet, globalisterna, eller bankirmaffian som håller samman oavsett deras nationalitet och religion. Allt medan vi – arbetarklassen – slår ihjäl varandra i kampen om vilken nation, kultur och religion som är bäst.
    Den protestantiska arbetarklassen har mer gemensamt med den katolska arbetarklassen än vad de har med den protestantiska överklassen. Så har även den israelitiska arbetarklassen. Den judiska arbetarklassen har mer gemensamt med den muslimska arbetarklassen än vad de har med den judiska överklassen.
    Dessutom har den israelitiska arbetarklassen ingen makt att vara en marktjuv. Det är den israelitiska överklassen, precis som den svenska överklassen, som har makten och begäret att stjäla, göra profiter på andras bekostnad och invadera ett land. Det eftersom överklassen vill bygga för dyra pengar. De tjänar på att ockupera landområden. Pengar som inte går till den israelitiska arbetsklassen.
    Kan en svältande muslimsk man eller kvinna dela bröd med en lika svältande judisk man eller kvinna? Kan en svältande judisk man eller kvinna dela bröd med en lika svältande muslimsk man eller kvinna? Vem är det som gör att de både svälter?
    Jo, det är arbetsgivaren som inte ger dom en högre lön.
    Tänk sedan att de båda arbetar för en judisk eller muslimsk arbetsgivare, och denna arbetsgivare ger den ena arbetstagaren med arbetsgivarens egen tro eller nationalitet en något högre lön. Vänder sig den som fortfarande har en låg lön till arbetsgivaren för att klaga? Nej, det vågar han/hon inte. Eller också vet hon/han inte hur han/hon skall göra. Eller så är han/hon rädd för att få sparken. I stället vänder han/hon sig mot arbetskamraten och bespottar honom/henne p g a dennes religion eller nationalitet och att han/hon är likadan som deras gemensamma arbetsgivare.
    Myndigheterna i Israel använder ett förtryck mot Palestina och ockupera palestinsk mark. Men folket i båda länderna borde vända sig mot Israels regering – borgarna, kapitalet och de konservativa – för att kräva en självständighet för folket i Palestina och att Israel drar sig tillbaka från de ockuperade områdena.

    Tror du verkligen att om det palestinska folket – arbetarklassen – får tillbaka de ockuperade områdena, att det den palestinska arbetarklassen får tillgång till marken? Eller är det det palestinska kapitalet (borgarna) som får tillgång till marken? Irland blev fritt omkring 1921, men var det det irländska folket – arbetarklassen – som fick tillgång till marken? Nej, den tillhörde fortfarande de engelska och irländska godsherrarna. Den irländska arbetarklassen var fortfarande lika fattig som när engelsmännen ockuperade Irland.
    De irländska borgarna – som hade och har makten – ansåg och anser att de har mer gemensamt med den engelska borgarklassen än vad de har med sin egen irländska arbetarklass. Det är därför de sänker skatterna för företagen och för de rika på Irland.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    9 december, 2017 at 19:18

    Hur stor är arbetarklassen? Ungefär 80 procent av ett folk består av arbetarklassen. Så vi borde ha mer makt än bankirmaffian, eller kapitalet eller borgarna som jag benämner det. Än så länge har kapitalet makten. Ingen arbetarklass i någon kapitalistisk nation har något att säga till om.
    Ska vi även lägga skulden på den ena nationens arbetarklass för vad deras nationella borgarklass gör? Det är den israelitiska borgarklassen som ockuperar palestinsk mark och som suger ut israelitisk och palestinsk arbetarklass.
    Lenin benämner privilegier som betyder ungefär borgarklassens förmögenhet och att genom detta har de den hela makten.
    Så här säger han under citat jag nämnde i första kommentaren: ”Att förneka rätten till självbestämmande eller till avskiljande betyder emellertid oundvikligen i praktiken ett stöd åt den härskande nationens privilegier.”

    • Björn Backengård
     10 december, 2017 at 00:26

     Kerstin

     Jag brukar läsa dina kommentarer. De innehåller mycket klokt, och jag uppfattar dig som seriös och uppriktigt menande vilja bidra till en bättre värld.

     Men. Du kommer ingen vart med att upprepa en analys om vilka som vi kan hoppas på, och vilka inte, eller energiskt för fram vilka som i historien hade rätt, och vilka inte. De är viktiga frågor de också, men dem kan man diskutera när det blir tid över. Om det blir det.

     Betona i stället VAD SOM BEHÖVER GÖRAS, och argumentera för saken. Sedan får vi se VILKA SOM STÄLLER UPP.

     Komplettera gärna kommenterandet med att be redaktör Anders om att få skriva en artikel om vad som behöver göras.

     Hälsningar
     Björn B

     • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
      10 december, 2017 at 11:54

      Björn,

      Det är mycket jag vill göra. Eftersom jag är medlem i SKP (och inte i något annat kommunistiskt parti eller vänstern) så har SKPs partiprogram fallit mig i smaken (finns på hemsidan).
      Varför jag valde SKP och inte KP är att SKP är ett inkluderande parti som står nära andra länders kommunistiska partier. Att välja att stödja ett kapital, en imperialistmakt, före ett annat som är lika mycket kapitalistiskt och imperialistiskt – och inte arbetarklassen i varje land – är för mig en total fel väga att gå. Det är med solidaritet med alla nationers arbetarklass som vi kan bygga framtiden på.
      En sådan organisation finns – Europeiska Kommunistiska Initiativet (gå gärna in på deras hemsida) – där vi förenar våra krafter att slå tillbaka kapitalet.

      En annan sak är att stärka fackföreningarna. Men jag föredrar nog att vi bildar nya redan på arbetsgolvet. En fackförening ska vara till för arbetare – och inte för kapitalet. Fackföreningar är mycket viktigt på arbetet – det är A och O i socialismens arbete. Så därför anser jag att vi ska som första mål stärka fackföreningarna på arbetsgolven. Det är på arbetet vi når ut.

      Informera hur kapitalet arbetar med desinformation, rasism och sekterism för att splittra arbetarklassen. Kapitalet har lika stort behov av en splittrad arbetarklass som vi har av att stå enade. Idag har kapitalet alla fördelarna på sin sida. De äger medierna. De äger makten. De äger orden demokrati, frihet, yttrandefrihet för att slå tillbaka socialismen. För något år sedan märkte jag att högern ville försöka definiera ordet kapitalism med demokrati.
      För att motverka detta kan man skicka in insändare, t ex tidningen Flamman som beskriver sig som socialistisk oberoende, och borde därför ta in insändare som även kommer från kommunistiska partier. Eller skriva eller ringa till dom och be dom göra reportage om kapitalets desinformation och om andra saker som är känsligt för VP, t ex rasism i VP. Och då talar jag inte om invandrare mot feminism. Utan om rasismen mot vårt östra grannland Ryssland. Det är som om Flamman inte vill veta av att det finns kommunistiska partier i Sverige. De vill inte informerar vad vi står för. Om vi är envisa, om vi visar att vi är fler än vad dom väntat sig så börjar dom säkert fundera.
      Vi kan även informera vad kapitalet egentligen står för i våra lokala tidningar (även om chanserna är små att dom publicerar insändarna så kommer tidningarna att veta att vi finns till). Vi kan även kräva att dom gör reportage ur arbetarklassens synvinkel, och låta socialistiska röster höras. Vi kan kanske även synas mer på dom sociala medierna.

      I det internationella arbetet kan vi stödja hemmavid eller till och med resa till länderna där konflikter har brutit mellan folk. Konflikter som har orsakats av beslut av en eller flera nationers kapital. Tänk om den socialistiska israelitiska arbetarklassen (eller vem som helst) kunde ställa sig bredvid den palestinska arbetarklassen mot dom israelitiska soldaterna och kräva att Israels regering ska dra sig från de ockuperade områdena och att förtrycket mot palestinierna skall upphöra.

      Jag föreslår också att medborgarrättsrörelser uppstår i alla länder – även i Sverige – och som skall arbeta för demokrati, fred och jämlikhet. Och ingen skall uteslutas på grund av att hon/han har ’fel’ religion eller är från ’fel’ nation eller är t ex papperslös.

      Det här är inte allt som jag vill göra. Men det är några vägar att gå för en fredligare och rättvisare värld. Hoppas att någon har fått något att fundera på.

      • Björn Backengård
       10 december, 2017 at 17:28

       Jag tycker att du ska tagga ner och koncentrera dig på vad som är viktigt att hjälpa till med här och nu.

       VIKTIGAST är att arbeta för att de partier som vill dra in Sverige i Nato inte får majoritet i riksdagen. Det gör vi genom opinionsarbete bland allmänheten då vi uppmanar folk att rösta på något annat parti.
       – Varför det? frågar de kanske. Därför att vi bör hålla oss utanför Natos krig och krigsplaner.

       Mer att arbeta för, men ingen komplett lista:
       – För att anknyta till den här artikeln, stödja BDS-rörelsen (Bojkott, Deinvestering och Sanktioner).
       – Överförande av resurser till pensionärerna, och ingen höjd pensionsålder.
       – Radikala planer för att bygga många billiga och bra hyresrätter. Man önskar att våra kommunpolitiker vore mer intresserade av sådant än av att bygga arenor.

      • Gutta
       10 december, 2017 at 17:29

       av Kerstin
       ”Jag föreslår också att medborgarrättsrörelser uppstår i alla länder – även i Sverige – och som skall arbeta för demokrati, fred och jämlikhet. Och ingen skall uteslutas på grund av att hon/han har ‘fel’ religion eller är från ‘fel’ nation eller är t ex papperslös.”

       Har en undran, vad händer med nationalister och kapitalister eller ta även muslimer som vill leva efter sharia. Får dom ett eget land eller blir det Gulag ?

       • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
        11 december, 2017 at 12:14

        Självklart har ett folk rätt att leva i den demokratiskt stat där ingen överhöghet förtrycker en arbetsklass eller en människa från ett annat land eller har en annan religion än majoriteten av folket eller har ett funktionshinder eller är homosexuella eller är kvinna eller man.
        Som det är nu förtrycker kapitalet arbetarklassen och nationalister av alla religioner förtrycker socialister av alla religioner. Muslimer förtrycker judar. Judar förtrycker muslimer. Kristna förtrycker både judar och muslimer och alla andra som har en annan religion.
        Kapitalister finns i ’socialistiska’ länder – såsom Kina. De blir inte arresterade. Tvärtom, Kina välkomnar utländska kapitalister i deras eget land.
        Jag hörde på radion i dag när jag körde till affären att ett fondbolag som förvaltar våra pensioner stoppade pensionärsparanas pengar i egen ficka. Det är kapitalet för mig. Kapitalet skäl pengar som andra har tjänat in. Och de kan göra det olagligt och lagligt.
        Och gulag? I USA finns det kapitalistiska fängelser som tjänar på att inhysa brottslingar. Dessa fångar får sedan arbeta av sitt ’straff’ och nästan hela förtjänsten går till kapitalet. Det är Gulag för mig.
        Även Sverige har haft ’Gulag’. Under krigen internerades kommunister och socialister uppe i Norrbotten. Jag tror det var någonstans i Gällivaretrakten.
        Även i dag finns det Gulag, sponsrade av EU (vilket inkluderar Sverige). Dagens flyktingar interneras i läger i Grekland, Italien och en del andra länder.

 3. Korp
  9 december, 2017 at 19:46

  Världsosionistorganisationens plan för en större judisk stat .. ”Stor Israel” i Mellanöstern.

  https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815

  President Donald Trump har ännu inte bekräftat sitt stöd för Israels olagliga bosättningar (inklusive hans motstånd mot FN: s säkerhetsråds resolution 2334 om olagligheten hos de israeliska bosättningarna på den ockuperade Västbanken).
  USA:s president har genom att flytta den amerikanska ambassaden till Jerusalem och tillåta utbyggnaden av israeliska bosättningar i de ockuperade territorierna och bortom, lagt fram en faktiskt godkännande av projektet ”Större Israel” som formulerats under Yinon-planen. Tänk på att denna design inte är ett sionistiskt projekt för Mellanöstern, det är en integrerad del av den amerikanska utrikespolitiken, nämligen Washingtons avsikt att spräcka och balkanisera Mellanöstern.
  När man ser i det nuvarande sammanhanget, kriget mot Irak, kriget i Libanon 2006, kriget i Libyen 2011, de pågående krig mot Syrien, Irak och Jemen, för att inte tala om den politiska krisen i Saudiarabien, bära och intimt förhållande till zionisten Planera för Mellanöstern.
  Den sistnämnda består i att försämra och i slutändan spräcka närliggande arabiska stater som ett led i ett USA-israeliskt expansionistiskt projekt, med stöd av Nato och Saudiarabien. I detta hänseende är den saudiarabiska närmandet från Netanyahus synvinkel ett medel för att utöka Israels inflytande fler i Mellanöstern samt att konfrontera Iran.
  Behovet av Greater Israel-projektet är förenligt med Amerikas imperialistiska design.
  ”Stor-Israel” består enligt Stephen Lendman av ett område som sträcker sig från Nildalen till Eufrat.

  • Marktjuven ska väck!
   10 december, 2017 at 07:16

   Därför hittar man vapen från USA och marktjuvarnas sammanslutning Israel som lämnades av halshuggar-terroristerna i Daesh. Terroristerna som invaderade Syrien för att åstadkomma regim-skifte är jihadister för Israel och en viktigt pelare i Yinon-planen.

   http://www.presstv.com/Detail/2017/12/10/545058/syria-daesh-weapons-is-israel

   USA är inget mer än en super-gangster som används för att uppfylla marktjuvarnas våtdröm om ”Stor-Israel”. USA skickas för att förstöra ett land vars folk och ledare motsätter sig den sionistiska planen för att ommöblera MÖ (Irak, Libyen, Syrien). Härnäst har sionisterna beställt ett krig mot Iran och USA är hetsar för att hitta en förevändning till att attackera Iran. Redan 2009 kartlade den ”konservativa” tankesmedjan Brookings Institute strategin som USA ska följa för att starta ett krig mot och förstöra Iran. Den heter Which Path to Persia? Options for a New american strategy toward Iran. Den finns att läsa här:

   https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_iran_strategy.pdf

   USA politikernas fjäskande för AIPAC, Jewish Congress, mm. räcker mer än väl för att inse att USAs paroll är och har varit ”Israel först”. Därför får marktjuvarna 51% av allt USA-bistånd årligen, utöver alla andra miljarder som de egentligen beställer från kongressen. Den som vill veta det som inte berättas i Fejk Stream Media, kan t ex kolla detta http://ifamericaknew.org

 4. Fejk Stream Media inte vill att vi få v
  10 december, 2017 at 11:06

  Det Fejk Stream Media inte vill att du skall veta. Hizbollahs ledare kallar Trumps uttalanden om Jerusalem den andra Balfour deklarationen – en träffande beskrivning. Video är översatt till engelska. Se och döm själv om Hizbollahs ledare är en hotfull figur som Fejk Stream Media vill att vi skall tro. Se och döm själv om ens analys är rätt eller fel (och inte via de tolkningar som görs av presstitute ledarkladd).

 5. ERIK
  10 december, 2017 at 12:17

  Alltid när Israels brott kommer fokus i västmedier flyttas fokus snabbt till oron hos den judiska befolkningsgruppen i västländerna. Igår dominerades medier av hur hotade judar i Malmö, Göteborg och Stockholm är. De knäppskallar/provokatörer som hotar och kastar brandbomber mot synagogor kan inte ha mycket hjärnsubstans. De går Israels ärenden!
  https://www.svd.se/hojd-beredskap-hos-judiska-forsamlingen-i-stockholm

 6. 10 december, 2017 at 12:52

  Ytterligare ett skäl att lämna Google: nu har de satt Jerusalem som huvudstad av Israel. Jag rekommenderar duckduckgo.com som inte spårar en, ecosia.org finns också och de använder intäkterna för att plantera träd – nackdelen är att Ecosia sponsras av Microsofts bing.com. Läs http://theantimedia.org/google-declares-jerusalem-capital-of-israel/

 7. Metal
  10 december, 2017 at 22:14

  Och de palestinska myndigheterna och olika organisationer har under så lång tid matat befolkningen med lögner att de själva börjat tro på dem.

  Kom ihåg det är inte Trump som startat oroligheterna, han har bara lagt ord på verkligheten. Det är de människor som tar till våld och de ledare som uppmanar dem till det som är skyldiga till våldet. Tyvärr kan man kan redan nu se en tydlig trend att skylla oroligheterna på Trump och som vanligt urskuldar man de skyldiga

  Jerusalem är Israels huvudstad

  USA:s president Trump erkände den 6.12. att Jerusalem är Israels huvudstad och bestämde att USA:s ambassad skall flyttas från Tel-Aviv till Jerusalem.

  Trumps beslut har mötts av ett kompakt motstånd över hela världen. Ett motstånd som är helt ologiskt för att inte säga dumt.

  Trump verkställde ett beslut som med stor majoritet antogs av kongressen redan 1995. Det var alltså inte fråga om någon soloåkning av Trump utan ett beslut i demokratisk anda som var förankrat både i senaten och representanthuset.

  Trump motiverade beslutet bland annat med att det handlar om att se sanningen och acceptera den.

  Alla stater har rätt att välja sin egen huvudstad och Jerusalem har varit Israels huvudstad i snart 70 år. Statschefer som besöker Israel besöker naturligtvis Jerusalem där parlamentet, premiärministern och presidenten finns.

  Jerusalem har inte bara varit Israels huvudstad i 70 år, det har varit judarnas politiska och religiösa huvudstad i 3000 år även om judarna haft den politiska makten bara tidvis.

  Ingen annan stat eller annat folk har under denna tidsperiod haft Jerusalem som huvudstad.

  Trots detta är så gott som hela världen förblindad av sina egna lögner som säger att de palestinska araberna måste få ha Jerusalem som huvudstad.

  Palestinier som beteckning på ett folk är inte äldre än 60 år. När FN 1947 gjorde upp ett förslag om att dela Palestinamandatet skulle delningen ske mellan judar och araber, det fanns inget palestinskt folk på den tiden.

  Det har heller aldrig funnits någon palestinsk stat men man försöker skapa en. Ett av de största misstagen man gjort i den processen är att man låtit palestinierna tro att de kan få den redan existerande staten Israels huvudstad till sin huvudstad.

  Judarna, ett folk med mer än 3000 år långa traditioner och historia i Jerusalem förväntas dela eller ge upp sin rätt till staden till araberna, till en stat som inte ännu existerar. En sämre utgångspunkt för fredsförhandlingar får man söka efter. President Trump har rätt när han säger att man inte kan skapa fred om man inte accepterar sanningen.

  Som Yasser Arafat nämnde en gång

  ”Israels slut är målet för vår kamp, utan hänsyn till eftergift eller medling… Vi vill inte ha fred, vi vill ha krig, seger. – Yasser Arafat”

  Ja vad säger man om sådant korkat uttalande

  • 11 december, 2017 at 11:02

   Din kommentar rymmer inte precis all viktig information. Jag vill påminna om att:

   1) Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta sina eventuella ambassader från Jerusalem.
   Palestina moder imagesCAMJYQ6M
   Israel har placerat regering och parlament i Jerusalem, men alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel har alltså sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem, just med anledning av att FN inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.

   Flytten av USAs ambassad bryter mot internationella överenskommelser och ingångna avtal som ska ligga till grund för framtida fredsförhandlingar.

   2) FN, även säkerhetsrådet har gång uttalat att Israel ska dra sig tillbaka till 1967 års gränser.
   3) Isarel utmärks av en mycket odemokratisk, närmast rasistisk apartheidpolitik.
   4) Israel har flera gånger olagligt bombat Syrien och har visat sig ha samarbete med ISIS.
   5) Israel tillhör de stater som skaffat sig kärnvapen i strid med FN:s policy i frågan.
   6) Landet har upprättat tiotusentals bosättningar på palestinskt område, i strid med folkrätt.

   7) Arafats uttalande en gång är inte den politik som Fatah och Hamas för idag.

  • Hävda är lätt, bevisa något helt annat
   11 december, 2017 at 16:52

   3000 år? Det som arkeologerna har hitta vid ”Jakobs grav” är kanske ben rester från hyenor. Läs boken Bibeln och arkeologerna om du vill bi upplyst. Dessutom tillhör marktjuvarna sekten Ashkenazim som kom från USA Europa och Ryssland till Palestina. Inga semiter där inte, alltså. Hävda är lätt, bevisa något helt annat. Utan bevis ingen anspråk. Kvarstår bara ren erövring, vilket är det som hände när Ashkenazim koloniserade Palestina. För övrigt skall Ashkenazims huvudstad vara den som har alltid varit sedan 1948, Washington D C.

  • Björn Backengård
   11 december, 2017 at 20:47

   Vi har invändningar.

   FÖR DET FÖRSTA

   ”Metal” skriver: ”Palestinier som beteckning på ett folk är inte äldre än 60 år.”

   Ojdå, vilken osanning! Palestina eller de palestinska syrierna nämndes för länge sedan. Se här:

   a) Herodotus, historiker, ca 484–ca 420 f. Kr.
   ”The Histories”.
   ISBN 978-0-19-953566-8
   sid 48 1 gång
   sid 134 2 gånger
   sid 171 1 gång
   sid 209 1 gång
   sid 247 1 gång
   sid 435 2 gånger
   Det sista omnämnandet lyder så här: ”Denna del av Syrien, hela vägen till gränsen med Egypten, är känd som Palestina.” Detta var alltså mer än 400 år f. Kr.

   b) Pomponius Mela, romersk geograf.
   Hans ”Description of the World” skrevs ca 44 e. Kr.
   ISBN 978-0-472-08452-4
   sid 52–53 2 gånger

   c) Plinius den äldre, 23-79 e. Kr.
   ”Pliny Natural History”.
   ISBN 978-0-674-99388-4
   Bok 5, avsnitten 66, 68 och 69: 3 gånger

   FÖR DET ANDRA

   ”Metal” skriver: ”Judarna, ett folk med mer än 3000 år långa traditioner och historia i Jerusalem … ”

   ”The Invention of the Jewish People” heter en bok av Shlomo Sand, en israelisk historiker. Israelers traditioner går inte bara till östra Medelhavet. En del av dem har sina rötter i ett område ca 70 mil söder om Moskva. På 600-talet antog folket där, khazarerna, den judiska läran. Man kan anta att polska judar kommer därifrån, och de har nu flyttat till Israel men har inga traditioner där. Och inte bara khazarerna, för de ursprungliga judarna missionerade ganska vitt omkring. Se även Arthur Koestler ”The Thirteenth Tribe”.

   • Tomma (metal) tunnor låter mest.
    12 december, 2017 at 18:26

    Det blev väldigt tyst från Metall(en). Exemplarisk faktaresistans …

    • 12 december, 2017 at 18:37

     Jag publicerade just en äldre kommentar av Metall, som delvis redan bemötts av Björn Backengård.

 8. 11 december, 2017 at 08:31

  Ja hur gör man? Tills vidare får vi fortsätta att bilda opinion och peka på Israels ständiga övergrepp av såväl FN-stadga som annan internationell lag. Israels infernala arrogans saknar nog motstycke i historien. På lång sikt är den koloniala staten Israels agerande dömt att misslyckas. Men det krävs nog en ändring av maktbalansen i världen. Få se hur länge USA kan fortsätta att topprida världen och garantera Israels status. Man anar ett slut på detta. Mot bakgrund av den judiska historien är det bisarrt att Israel kommit att föra en politik som är så till den grad aggressiv. Ett uttryck för att man betraktar sig som övermänniskor, Guds utvalda folk? Man får trösta sig med att ingenting på jorden är beständigt. Riken uppstår och försvinner.

 9. 12 december, 2017 at 19:21

  En del kommentatorer tar stöd i Bibeln? Är den en historiebok? Nej, arkeologisk forskning i Israel ger ej stöd för centrala påståenden i Bibeln. Pål Steigan

  ” Går vi tilbake til 1999, så publiserte Haaretz en artikkel av Ze’ev Herzog fra Tel Aviv universitet med tittelen: “The Bible: No evidence on the ground.”

  På hva da? Ingen beviser for at jødene utvandret fra Egypt, passerte mirakuløst over Rødehavet, vandret i 40 år i Sinai-ørkenen, ingen beviser for at de erobret landet og delte det opp i 12 stammer, og arkeologen skrev at Davids og Salomos «forente kongedømme» neppe var mer enn et lite stammesamfunn.

  Og hva er så status i dag? Haaretz skriver:

  «Today, 18 years on, armed with cutting-edge dating and molecular technologies, archaeologists increasingly agree with Herzog that generally, the Bible does not reflect historical truths.»

  Det er noen mindre punkter der man har funnet nytt materiale, slik som koppergruvene i Tina og fortet i Qeiyafa, som justerer bildet noe.

  Grunnleggerne av israelsk arkeologi gjorde sitt ytterste for å bevise Bibelens historier. Dette var en del av det sionistiske prosjektet, skriver Haaretz. Men de ble skuffet.
  De fant ikke spor av noen murer i Jeriko som Joshua skulle ha fått til å ramle sammen. De fant ikke noe spor av utvandringen fra Egypt. De fant ingen beviser på at det hadde vært noe Exodus.”

 10. 19 december, 2017 at 12:12

  Även Ove Bring, professor i internationell rätt vänder sig mot USA:s beslut om Palestina. Han skriver ”FN:s generalförsamling förespråkade redan 1947 en tvåstatslösning med Jerusalem som en gemensam internationaliserad stad. Varför driver inte Sverige med sin plats i säkerhetsrådet denna linje? I stället för att bara utbrista i ”ack och ve” över Donald Trumps erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad.”

  ” Jerusalem skulle kunna vara såväl Israels huvudstad som det självständiga Palestinas huvudstad. Två stater skulle gemensamt kunna utöva suveränitet över samma område, vad som i folkrätten kallas för ett condominium.

  Det finns ett antal udda exempel i historien på condominium-lösningar som fungerat under begränsad tid (Sudan, Nya Hebriderna, Memel, Danzig, Fiume). Varför skulle inte Sverige kunna utnyttja sin plats i säkerhetsrådet till att förespråka en sådan tvåstatslösning för framtiden? Ett condominium som en permanent lösning.”

  Det väcker osökt frågan: Har Sverige i FN drivit någon politisk linje till strid för internationell rätt och folkrätt, men i protest mot USA:s uppfattning?

Comments are closed.