DÄRFÖR misstror vi EU

Ibland överträffar verkligheten dikten, och nu riskerar vi att återigen få uppleva samma sak. En oändlig resa med repriser på något som inte kan kallas annat än människofientligt.

Förra vändan var det Socialdemokraterna i regeringsställning som gav klartecken åt genmodifierad majs, den majs som råttor dog av om de åt av den. Råttornas njurar slutade fungera men människor är inte råttor sa socialdemokraterna. Vetenskapliga bevis för majsens ofarlighet saknades, vetenskapliga bevis för dess skadlighet hemligstämplades av (s). En vetenskaplig rapport på tusen sidor får vi medborgare inte ta del av därför att misslyckandet kan skada majstillverkarens affärer.

Och nu fortsätter högerregeringen på den inslagna vägen. Man kan givetvis hävda att de ännu ej gjort det eftersom något beslut inte är fattat, men vi alla vet att ingen kommer att lyfta ett lillfinger för att hindra genmanipulerat kött i våra affärer. Att kötet kommer från klonade djur innebär ingen förbättring.

AB: ”I går gav USA:s livsmedelsmyndighet FDA grönt ljus för försäljning av klonat kött och mjölk i butikerna i USA.

Och EU:s livsmedelsmyndighet Efsa ser inga allvarliga hinder för kött och mjölk från klonade djur i butikerna.

”Baserat på nuvarande kunskap kan man inte förvänta sig att kloner eller deras avkomma ska medföra några nya hälsorisker jämfört med konventionellt avlade djur”, skriver Efsa i ett utlåtande enligt Svenska Dagbladet.”

Vilka eventuella farligheter det kan innebära vet vi ingenting om, det smakar säkert bra, men framförallt så är det bra för alla företagare, och

det är långt viktigare än folkhälsan. Att människan själv görs till ett försöksdjur av politikerna spelar mindre roll så länge företagarna gynnas.

Det är inte underligt att folk föraktar politiker och är skeptiska till EU.

Den enda rimliga reaktionen från politikerna borde givetvis vara att sätta ner foten till den grad att det syns på Richterskalan. Det är möjligt att genmodifierade livsmedel är ofarliga, men det ska bevisas INNAN det säljs som människoföda.

AB SvD1 AB12

Andra om , , , , , , , , , ,

[tags]Genmat, Genmodifierat, Majs, Råttor, MON 863, EU, Politiker, Politikerförakt, Hälsa, Kött, Politik[/tags]

  16 comments for “DÄRFÖR misstror vi EU

 1. Marcus R
  17 januari, 2008 at 09:12

  Fast kloning bygger ju på att man i princip gör en exakt kopia.
  klonar du ett genetiskt friskt djur får du ett annat genetiskt friskt djur.
  Genmodifiering däremot bygger på att man ska in och pilla på saker man borde låta bli.

  Nackdelen med kloning är istället att det genetiska urvalet blir dåligt. Om alla kor är precis likadana lär det bli svårt att få fram en prisvinnare genom avel – då får de genmodifiera dem…

 2. 17 januari, 2008 at 09:18

  Sant, lade in det i en bisats. Frågan är vad som händer med människan om vi under hela vårt liv äter på SAMMA gris och SAMMA kossa…

 3. 17 januari, 2008 at 09:31

  Vi har uppfunnit särimner i ny tappning:

  ”Särimner, fornvästnordiska Sæhrímnir en galt som enligt nordisk mytologi födde einhärjarna i Valhall. Särimner slaktades varje dag och blev uppäten för att morgonen efter återuppstå hel och levande, redo att åter bli slaktad. Villkoret var att alla ben skulle samlas ihop, efter förtäringen, inte något fick saknas.”

 4. Marcus R
  17 januari, 2008 at 09:38

  #2 Jinge – Man är vad man äter? ;)

  Sa verkligen S det där om råttor förresten? Det låter oerhört korkat. Det är lite som att säga att alla djurförsök är värdelösa och vi kan lägga ner dem på studs.

 5. 17 januari, 2008 at 09:39

  Marcus! Sök bakåt på MAJS här på bloggen!

 6. 17 januari, 2008 at 09:43

  Nej Jinge, vi kommer inte att äta samma djur hela tiden. Det djur som klonats fram är i praktiken en enäggstvilling till der djur som arvsanlagen tagits från. Till skillnad från genmodifierade organismer, GMO, så ändras inte arvsanlagen.

  Det framklonade djuret, resultatet, kommer att vara alldeles för dyrbart för att ätas. Det kommer att användas för avel, vi kommer att äta dess avkomma.

  Men det gör vi redan i dag. En avelstjur med särskilt önskvärda egenskaper kan få åtskilliga tusen avkommor, genom insemination. Kloning skulle kunna åstadkomma nya generationer avelsdjur med samma egenskaper.

  Eftersom det i praktiken är fråga om en enäggstvilling finns det ingen orsak att tro ayy kloning skulle innebära en hälsofara.

  Däremot finns det en hel hög andra argument för att vara tveksam. Utarmning av den naturliga variationen till exempel.

 7. Rawia Morra
  17 januari, 2008 at 12:09

  Nej Jinge,Vi kommer inte att äta samma djur hela tiden. Vi kommer att äta missfoster till kopior :

  SvD: En Cyagra-studie visade att 3 374 klonade embryon bara resulterade i 317 levande födda kalvar. Av de levande födda hade 37 procent indikationen LOS, Large offspring syndrome, som innebär för snabb tillväxt och kan leda till en rad medicinska problem inklusive plötslig död och svåra förlossningsskador på modern. Dessutom hade 19 procent fel på lungorna och 21 procent förkortade hälsenor.

  En svårighet som forskarna brottas med är att kroppens inre klocka ofta sätts ur spel vid kloning med så kallad kärnöverföring. Det kan leda till för snabb tillväxt, försenad pubertet, men också till snabb utslagning av celler och plötslig död. En typ av sådan missbildning, fosterödem, drabbar exempelvis 42 procent av alla kloner mot ett fall på 7 500 vid normalfödslar.

  Kan det bli vidrigare?

 8. Marcin
  17 januari, 2008 at 13:23

  Klonade växter är godare. Monokultur i jordbruket?

 9. 17 januari, 2008 at 15:16

  GMO är i sig självt inte farligt! Det består ju av samma byggstenar som vanlig växtförädling/avling försöker förändra. Skillnaden är att man med större sannolikhet får ett önskat resultat.

  Debatten om det skulle vara farligt att äta eller ej finner jag absurd. Däremot finns en uppenbar risk att det är farligt för ekosystemen eftersom de riskerar att sättas ur nuvarande balans om arter som plötsligt är t.ex. mycket starkare och motståndskraftigare kommer utanför GMO-områden.

 10. 17 januari, 2008 at 15:42

  Kloning är långt ifrån perfekt och det är OMÖJLIGT att finna alla skillnader som kan bli, och ännu svårare att se vilka utfall det kan ge i människan i framtiden…

  http://www.svd.se/nyheter/vetenskap/artikel_227377.svd
  Se faktarutan till höger.


  Är kloner exakt lika?
  .:FDA: Kloner är genetiskt lika tvillingar
  .:Kritiker: Studier visar stora viktskillnader mellan kloner, vilket antyder en underskattning av miljöfaktorer.

  Hur hanteras missbildningar?
  .:FDA: Missbildade kloner får inte bli mat, med undantag för missbildningar som ansetts ofarliga att äta.
  .:Kritiker: Forskningen om dolda missbildningar är extremt begränsad liksom om effekten av att äta förändrade prote­iner.

  Är dödligheten bland kloner ett problem?
   .:FDA: Fler klarar sig
  när tekniken blir bättre.
   .:Kritiker: Senaste studien anger att 68 procent av de levande födda klarar den förs­ta tiden, mot 79 procent i äldre studier.

  Går missbildningarna i arv?
   .:FDA: Missbildningar går inte i arv och kan därför inte skada konsumenten som främst äter avkomman.
   .:Kritiker: Flera studier visar på att kromosomförändringar och ändrade epigenetiska anlag gått i arv liksom förändringar av proteiner som bidrar till ändrad fett- och näringsbalans
  i kött och mjölk.”

 11. el persson
  17 januari, 2008 at 16:31

  1. Har EU med detta att göra, egentligen?
  Jag vet att politiker i hela EU älskar att ta åt sig äran av det som uppskattas inom EU, medan allt som inte uppskattas skylls på ”Bryssel”. Att vara med i EU ger rättigheter och skyldigheter, fördelar och nackdelar. Precis som att vara med i FN.
  Norge är inte med i EU men har ett avtal som gör att de måste tillämpa många EU-beslut ändå. Beslut som de inte får vara med om att fatta. Vet inte om det ger större ”självständighet”. Om vi stått utanför EU hade vi i många frågor fått fatta ”självständiga” beslut enligt norsk modell. Men det är klart att då hade vi inte kunnat skylla på ”Bryssel” utan fått fortsätta att gnälla på ”Stockholm”.

  2. Det finns problem, både tekniska och etiska, med kloning. Den etiska sidan kan dock snart vara historia. Läste i SvD vetenskap inför julen att i framtiden kommer skinkan att odlas i fabrik i näringslösning. Tji gris, bara griscellerna.
  De är då visserligen kloner men det är ju cellerna i skinkan jag har i kylskåpet idag också. Men i framtiden blir då alla skinkor från samma producent kloner!
  Det är möjligt att det kommer att fungera. Men får jag handla själv då så letar jag nog upp en gårdsbutik jag lita på för att skaffa en skinka som suttit på en gris! Dessutom är jag riktigt bra på vegetariska recept, om jag får laga det själv.

  3. Detta att man använder en särskilt bra avelstjur till tusentals insemineringar, och sedan väljer nya avelstjurar ur avkomman är visserligen praxis, men en tveksam sådan. Den genetiska variationen minskar och skulle kunna ge än värre problem. Om en sådan avelstjur har sina önskvärda egenskaper kopplade till en negativ mutation som inte är uppenbar kommer mutationen att följa med överallt.
  Tänk om vi skulle upptäcka att egenskapen som leder till BSE, galna kosjukan, är en sådan mutation. Hur mycket högförädlade nötkreatur har vi kvar då?
  Kloning av avelsdjur förvärrar detta problem kraftigt.

  4. Att bevisa att något är ofarligt innan det säljs är ej möjligt. Man kan aldrig testa för allt. Vi hamnar i en situation värre än i USA där någon stämde McDonalds(?) för att kaffet var så varmt att hen brände sig. Vi skulle inte ens kunna sälja rent vatten eftersom man kan dö av att dricka för mycket av det!

 12. KAS
  17 januari, 2008 at 16:58

  Någon skrev ”Fast kloning bygger ju på att man i princip gör en exakt kopia.
  klonar du ett genetiskt friskt djur får du ett annat genetiskt friskt djur.”

  Detta är inte med sanningen överensstämmande utan mer rätt att säga vore

  ”klonar du ett genetiskt friskt djur får du ett annat genetiskt sjukt djur.”

  KAS

 13. el persson
  17 januari, 2008 at 20:51

  Tharand #9 har rätt i sak. GMO är inte farliga eller ens onaturliga. De flesta varelser här på jorden är ju GMO. Alla utom enäggstvillingar eller andra sorters kloner.
  Tidig växtförädling var: tag två goda ex och korsa dem. Med upptäkten av radioaktivitetens mutagena effekter: Tag ett ton vete och bestråla det kraftigt. Så. Studera det som lyckas växa någorlunda för att leta efter intressanta egenskaper. Korsa in egenskapen i en lämplig sort.

  I det som vanligtvis kallas en GMO väljer man att sätta in en önskad egenskap. Här blir det problem. Kan fiskallergiker äta rapsprodukter med hög halt av nyttiga fiskfettsyror som uppnåtts genom att man satt in fiskgener? Kommer bilar som kör på RME att stinka gammal fisk?

  Problemet med majsen är att den innehåller gener för BT-toxin, som dödar skadeinsekter, som angriper majsen. Detta drabbar även andra insekter. Förmodligen leder detta till andra, och värre, miljöproblem längre fram. Om Monsanto verkligen är angeläget att få ut sin produkt borde det inte vara några problem med att offentliggöra studierna. Problemet finns nog snarare i studierna.

  Man har funderat på att ändra sammansättningen av proteinerna i vete så att de får ökad halt av essentiella aminosyror. Man bör då fundera på hur proteinernas veckning, struktur, förändras. Creutzfeldt-Jacobs sjukdom antas bero på att ett normalt protein veckas fel. Det felveckade proteinet katalyserar sedan omvandling av nybildat protein till det felaktiga. CJD är den mänskliga formen av BSE. BSE verkar kunna smitta människor. Fårets motsvarighet scrapie verkar inte göra det.

  Med detta sagt vill jag påpeka att jag inte på något sätt är motståndare till användning av GMO-tekniker inom djur- och växtförädling.
  Men det gäller att tänka inte bara längre än näsan räcker, utan utanför odlingsområdena också, ja faktiskt glömma $$$ också tills man kan lita på produkten. Jag litar inte på Monsanto därvidlag.

 14. Marcin
  17 januari, 2008 at 20:57

  I så fall är enäggstvillingarna genetiskt sjuka.

  Hur många missfall får vi inte årligen på denna planet?

  Tekniken är inte skrämmande, utan hur någon kan komma missbruka den i framtiden, eller i brist på bättre kunskap orsaka andra problem.

  Marcin

 15. Gregor
  17 januari, 2008 at 22:45

  Nu blir jag lite elak, Jinge. Alltså – vad skulle du äta om du var tvungen: färskt köttfärs av klonat djur eller ICA-köttfärs av klassiskt avlat djur?

 16. Henrik Sultan
  18 januari, 2008 at 04:28

Comments are closed.