Bush, Usama bin Ladins bäste vän


Efter Moskébomben i Samarra för en vecka sedan så har uppgifterna om dödade irakier varierat.

USA närstående källor har hävdat att omkring 400 dödats i olika attentat som anses relaterade till den förvärrade situationen i Irak. Andra, bland andra Washington Post, hävdar att det nu rör sig om närmare två tusen personer på bara en vecka. Och våldet trappas knappast ner.

SvD: ”Minst fyra personer dödades och många skadades vid explosioner i den pakistanska hamnstaden Karachi i dag, skriver AFP. De ägde rum mellan det amerikanska konsulatet och hotell Marriott och slog upp ett en meter djupt och fyra meter brett hål i marken utanför konsulatet. Samma plats utsattes för ett attentat med bilbomb även 2002. Då dödades tolv pakistanier.”

Det som vi i normala fall kallar Al-Qaida finns knappast som organisation betraktat. Möjligen som någon sorts idé men det spelar ingen som helst roll i nuläget. USA har startat ett krig som av många betraktas som ett krig mot en religion och ett krig för ett ökat inflytande i arabvärlden, och därmed över oljan.

Det Bush uppnått är ett stegrande avståndstagande från de flesta länder och ett växande amerikahat i de mest berörda länderna. Många, däribland undertecknad, har alltsedan starten av krigen mot Irak hävdat att det handlar om ett nytt Vietnam. Idag står vi inför en situation där det enda positiva är att Saddam Hussein sitter bakom lås och bom. Den andra effekten är att kanske hundratusentals irakier är döda och begravda och landet är slaget i spillror.

Dessutom kan vi se att situationen befinner sig längre och längre från fred och att den nu närmar sig ett fullskaligt inbördeskrig.

Den irakiske medelsvensson brydde sig knappast om USA för tio år sedan. Idag har USA-hatet ökat mångfaldigt till följd av vad människor själva ser och upplever.

Där USA tidigare i sin retorik talade om Saddams ”tortyrkammare” så har vi nu fått se uppenbara bevis för att mäster-torteraren själv heter – George W Bush.

Det han kallat ”Kriget mot Terrorn” har idag blivit den främsta tillgången för de politiska extremister som önskar utnyttja terrorism som ett vapen mot väst.

Det Bush verkligen lyckats bra med är att köra USA:s anseende ner i en historiskt låg nivå och dessutom håller han på att dra med sig nyliberalismen i fallet..


3 svar till “Bush, Usama bin Ladins bäste vän”

  1. Får man tro Det progressiva USA så tänker Bush själv inte en tanke, utan han befinner sig en ”bubbla” som ingen kan tränga igenom. Man förundras över hur amerikanska folket gång på gång kan välja sådan presidenter som Reagan och Bush. Jag förstår det inte, för det kan väl inte handla om vilka som har mest pengar och störst makt över massmedia? Så fungerar ju inte en fri marknadsekonomi – eller?

  2. Vem vet om amerikanska folket valde Bush? Största företaget som tillverkar elektroniska valmaskiner kontrolleras av en republikan som lovat att hjälpa Bush till makten och maskinerna är så bristfälliga att en hacker lätt kan ändra röstresultaten utan att det syns så är det bara gissningar vam som egentligen vunnit de senaste valen. (Näst största tillverkaren ägs av den förstes brorsa).