Brev till Gunnar Jonsson, ledarskribent på DNDen 9 mars sände jag följande snabbt skrivna mail till Gunnar Jonsson, ledarskribent på Dagens Nyheter, och bad honom svara. Något svar har inte kommit. Jag hoppas att tror att innehållet har ett visst allmänt intresse, åtminstone för några och publicerar det här. Det handlar om Chavez, Obama, demokratifrågan, Bradley Manning, USA:s krigspolitik etc.

”Du ger igår (8/3) i DN vissa kritiska reflexioner till kommentarer du fått från läsare, under den något nedsättande titeln ”Chavezreflexen gäller inte Kina”. En orsak till att Du får kritik gäller väl din vinkling av frågorna, och ofta inte minst avsaknad av belägg för påståenden.

1. Då det gäller din ledare ”De rödas blå dunster om Chavez” – åter en ganska billig nedsättande titel saknas där belägg för dina kritiska påståenden i ledaren. Vad har du för belägg om att ”Chávez bröt systematiskt ned de institutioner en demokrati behöver. Rättsväsendet blev en del av hans politiska maskineri som jagade oppositionspolitiker och misshagliga journalister med samma frenesi. De väldiga oljeintäkterna betalade förbättringar för de fattiga, men detta sågs inte som fördelningspolitik utan kallades bevis på hur den gode ledaren försörjde sitt folk.”

Jag skrev ett inlägg om Chavez på min blogg http://jinge.se, en av landets 5 mest lästa politiska bloggar enligt www.blogtoplist.se men berörde inte denna fråga då jag saknar kunskap i frågan. Tacksam för referenser.

Har du några synpunkter på följande utdrag från bloggen?
”Hugo Chavez har vunnit 14 olika demokratiska val i Venezuel. Vid senaste presidentvalet i höstas fick Chaves över 55 % av rösterna (11 % mer än de andre kandidaten) i ett val där drygt 80 % röstade, en jämförelsevis mycket hög siffra, inte minst jämfört med USA. Ur demokratisk synpunkt valet i Venezuela presidentvalet i USA även i ett annat avseende. I USA fordras starkt ekonomiskt stöd från de rikaste och bolagen, och i kampanjerna är smutskastningen av motståndare i TV-insända annonser med tveksamhet saklighet ett dominerande inslag.

Motståndaren Capriles i senaste presidentvalet kom från en rik kapitalistfamilj och representerar storföretagen, bankerna och den gamla makteliten. I hemliga dokument som läckt ut föreslås kraftiga nedskärningar i pensionssystemet och de sociala programmen. Det statliga oljebolaget PDVSA och andra statliga företag ska öppnas för privatkapitalet och man ska tydligt närma landet till USA.

Jimmy Carter, president i USA 1976-80 sa vid ett tal 21/9 på Carter Foundation att av de 92 valen som han övervakat är valproceduren i Venezuela den bästa i världen. Skiljelinjerna i valet är större än vid val i t.ex. Sverige och USA där det finns mer som förenar de ledande partierna än som skiljer dem år. Vid valet i Venezuela står oförenliga klassintressen och markant olika program mot varandra, kanske ungeför som om huvudkandidaterna i Sverige kom från ett gammalt Vänsterparti mot Moderaterna, en antikapitalist mot en nyliberal. Chavez är omstridd och allt har säkert inte varit bra. Kriminaliteten är hög. Det finns rapporter om minskad rättsäkerhet, men inga säkra belägg för detta. Bland oljeproducerade länder har Venezuela en hög statsskuld, 70 % av BNP, vilket dock är klart lägre än statsskulden i många EU-länder, USA och Japan. ”

Man kan angående demokrati tillägga att demokratin har minskat och rättsosäkerheten ökat i USA enligt rapporter från professorer i juridik i USA. Jag har ingående behandlat detta på http://jinge.se.
Min hypotes är att demokratin är mindre i USA än i Venezuela, dock medveten om svårigheterna att mäta detta, även om ”The Economist” t.ex. försöker.

En viktig faktor vid bedömning är det kända förhållandet att USA har etablerat, stött eller stött etablerandet av mångfaldigt flera diktaturer runtom i världen än någon annan stat. Ibland har man då varit med att störta regeringar valda i allmänna vl. Chile 1973, Honduras 2009, Paraguay 2012, Iran 11953, Indonesien 1965, Contras i Nicaragua m.fl. exempel.
En kritisk diskussion av dessa övergrepp mot demokrati och internationell rätt saknas hos dig och andra ledarskribenter i DN

Det finns överväldigande empiriskt grundade skäl att för att man ska se ”USA det allt överväldigande globala hotet” – har du inte insett detta? Tycker du att demokrati är bra eller inte?

Jag har ovan gett några belägg. Här följer några till:
* Irak-kriget:Helt illegalt, folkrättsvdrigt. Uppemot en miljon dödade, tortyren, användning av uranvapen med kraftig ökning av cancer och missbildade barn. Kvar är en djupt korrumperad stat där USA tydligt lyckat stimulera etnisk splittring enligt olika dokument, och enligt uppgifter jag har fått från diplomater för den nuvarande regimen. Oljeutplundring. Nu sker allt störra protester inne i Irak – DN tiger väsentligen.
* Afghanistan-kriget: Stort fiasko för USA:s grymma politik

Frihetsgudinna gråter bild

Det är lätt att finna belägg för att avsaknad av kritik av USA:s övegrepp mot demokrati, FN-stadgan och annan internationell rätt är ett dominerande drag i DN:s ledarpolicy och internationella nyhetsbevakning. Exempel på viktiga ämnen ni tiger om.

* En kraftig militär upprustning med över 900 militärbaser i långt äver 100 länder enligt officiella uppgifter. En kraftig upprustning av kärnvapnen under Obama, tvärtemot internationella överenskommelser. Och USA har hotat att använda dem mot vissa stater.

* Behandlingen av Bradley Manning, kandidat till Nobelpriset 2013

* Användningen av drönare, efter beslut av Obama varje tisdag – fall för ICC om internationell rättvisa funnits, eller hur?

* Libyen: EN FN-resolution, utsträcks in extenso med 40-70 000 människor dödas. Landet är splittrat, sönderslaget, levnadsstandarden kraftigt försämrad och oljetillgångar säljs ut till rika utändska bolag. Fakta väl belagda finns i Ola Tunanders Libyenbok, som också visar, liksom kända Pentagondokument att USA sedan länge planerat att destabilsera bl.a Libyen (skett), Syrien (pågår), Iran (nästa steg).

* Syrien:Det är väl belagt att USA med allierade från tidigt skede beväpnat vissa grupper, vilket motverkat en fredligare utveckling som i Egypten och Tunisien. Här bedriver USA den i USA-arméns manualer väl beskrivna ”unconventional warfare” -krig genom ombud (bl.a al-Qadia assocerade al Nusra och Fria Syriska armén som just tagit ett tjuoutal FN-observatörer som fångar) +desinformation.

Förslag:
1. Besvara gärna detta mail.

2. Läs http://jinge.se

3. Läs Tunanders bok ”Libyenkrigets geopolitik”

4. Läs bifogade häfte ”Vad händer i Syrien”?

Hälsningar

Anders Romelsjö

PS. Jag gör kanske om detta mail till ett blogginlägg, men vill då gärna ha dina synpunkter också.DS

Svar från Gunnar Jonsson: Inget

Men i DN:s Kulturdel finns 12/3 en utmärkt inlägg av Kajsa Ekis Ekman. Läs det!


i Andra om: , ,, , , , , , , , ,

skp.se/blogg/2013/03/15/att-salja-sin-frihet-at-a…

DN 6/3 DN:s ledare 6/3DN 7/3 Svensson-bloggenSKP-bloggen Aftonbladet Expressen SvT 6/3 Annarkia 6/3 DN Kajsa Ekis Ekman EIN news kl 03 8/10CBS 8/10 SvD 8/10Sveriges Radio 8/10Expressen 8/10DN 7/10Aftonbladet 7/10 DN 8/10