Bilderberggruppen – världseliten träffas – och håller tystHalvhemliga Bilderberggruppen har träffats för 62:a gången nu i helgen. Bland knappt 150 kända deltagare (det sägs att det finns finnas en del vars namn ej anges) deltog från Sverige Carl Bildt, kusinerna Wallenberg, BP:s styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg, Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl, Saabs VD Håkans Buskhe och som en av mycket få politiker Carl Bildt, tillsammans med bland andra den kände kärnvapenhöken Richard Perle och Henry Kissinger.

Där fanns också USA:s finansminister 1995-99 Robert Rubin, som drev igenom uppluckring av banklagar på 90-talet, en viktig förutsättning för den ekonomiska krisen. (Han fick sedan som kompensation 50 miljoner dollar av Citibank för sitt arbete för banken under sin tid som finansminister). Den aktade Rubin Rubin 116847
(Bilden) var med om chockterapierna i Sydostasien omkring 1997, som medförde fattigdom för miljoner och ökad kontroll över ekonomierna där för USA-bolag. Där fanns också Peter Sutherland och förre Världsbankschefen Zoellick, som nu finns på Goldman Sachs. Tidigare spelade de stor roll i WTO, framkomsten av NAFTA och i arbetet för TTIP, vilket gynnar Goldman Sachs och kapitalet på bekostnad av kapitalet och demokratin.

Vid mötet deltog också NATO-chefen Rasmussen, NATO:s ÖB general Breedlove och förre CIA-chefen Petraeus. Ungefär 10 % var kvinnor i år.
Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

Bilderberggruppen.
Greppen beskrivs i avsnitt 6.9 i ”Kapitel 6 • Några viktiga internationella
organisationer och samarbetsfora” i boken ”USA som världspolis” – se bloggsidan.
”Denna exklusiva klubb grundades 1954. En av dess ursprungliga initiativtagare var Joseph Retinger, en politisk rådgivare, som redan på 1940-talet pläderade för en federal stat i Europa. Detta blev också ett viktigt mål för gruppen, liksom för USA:s underrättelsetjänst, fram till dess att EU:s föregångare EEC bildades 1957.

Bland grundarna återfinns David Rockefeller, prins Bernhard av Nederländerna och den belgiska premiärministern Paul van Zeeland. Det första mötet ägde rum på Bilderberg Hotel i Osterbeck, Holland, den 29 och 30 maj, 1954, därav namnet. Det finns en kärngrupp av 37 permanenta medlemmar, medan andra mycket inflytelserika personer bjuds in.

Det ursprungliga syftet var att bekämpa en växande ”anti-amerikanism” som fanns i Europa och att konfrontera Sovjetunionen och kommunismen som vunnit i styrka på den europeiska kontinenten. Huvudpunkten vid mötet 1955 var att diskutera hur en gemensam europeisk marknad skulle skapas, och två år sedan bildades den europeiska gemenskapen, nuvarande EU, i Rom. Enligt analytiker är en av de frågor som nu berör gruppen det ekonomiska hotet från Kina och dess återverkningar på Nordamerika och Europa.

En del observatörer som har studerat gruppen säger att det är ingen slump att den alltid sammanträder strax före möten i G-8 och att den arbetar för en ny världsordning med en enda regering, militär, ekonomi och ideologi. Frånvaron av rapporter från mötena befrämjar förstås spekulationer och protester

Bilderberggruppen ska nog inte uppfattas som en konspiratorisk grupp, utan är snarast en organisation med inriktning på att formera konsensus inom f.a. den finansiella och politiska eliten (Bilderberg and you. www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25240). Enligt Bilderbergsgrupps-specialisten Estulin närmast planerade gruppen handhavandet av den ekonomiska krisen 2008 vid mötena 2006-2008.

Enligt en källa, baserad bl.a. på intervjuer med medlemmar eller deltagare i gruppens möten har dess inflytande och relevans minskat, och medelåldern är mycket hög, men olika uppfattningar finns. En av dess mest framträdande medlemmar under åren är just David Rockefeller. (David Rothkopf. Superclass. The global power elite and the world they are making. New York: Little, Brown & Company, 2008). Det kan tilläggas att den Trilaterala kommissionen, ett annan viktigt samarbetsforum för eliten bildades på Rockefellers lantställe i New York i början av 1970-talet.

Gruppens inflytande framgår av att Margaret Thatcher, Bill Clinton, Anthony Blair och Barack Obama var inbjudna till klubben innan de valdes till sina ämbeten i Storbritannien och USA. Bland finansiellt och ekonomiskt inflytelserika personer som också har deltagit i möten i gruppen märks finansmannen George Soros, f.d. FED-chefen Paul Volcker och Larry Summers, ekonomisk rådgivare till Obama, George Osborne, den brittiska finansministern, Peter Shilton, tidigare vd för Goldman Sachs och brittiska Petroleum, IMF:s förre verkställande direktör Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy, generaldirektör för Världshandelsorganisationen, Jean Claude Trichet, dåvarande ordförande för Europeiska centralbanken, och Philippe Maystad, ordförande för Europeiska investeringsbanken. Donald Rumsfeld, förre försvarsministern i USA under president GW Bush, hans underordnade Paul Wolfowitz.

Bland svenska medlemmar märks Carl Bildt, Jakob Wallenberg, och bland de inbjudna finns flera kända svenska affärsmän och även politiker som Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Leif Pagrotsky från senare år samt kung Karl XVI Gustav, och tidigare bland andra Olof Palme och Thorbjörn Fälldin.” Och Stefan Löfvén – surprise?
Bilderbergsgruppen - Löfven imagesXC41XVOE

Vid årets möte saknades den vanligtvis deltagande, inflytelserike åldermannen på Wall Street, David Rockefeller, som blir 99 år nu 12 juni.

Vem är då David Rockefeller? Han är en ledande företrädare för kapitalismen i USA, det enda levande levande barnbarnet till den första John D Rockefeller och enda levande barn till John D Rockefeller Junior. Han växte upp i den största privata våningen i New York, blev chef för världens största bank Chase Manhattan Bank, där han är den störste aktieägaren. David Rockefeller var samtidigt ordförande för USA:s viktigaste tankesmedja, den 1919 bildade Council on Foreign Relations (CFR), som har nära kontakt med USA:s utrikesdepartement. Han kände alla USA:s presidenter, cheferna för CIA och samarbetade redan på 1950-talet med Henry Kissinger, Nixons utrikesminister, som ännu ej åtalats för sin roll i Vietnamkriget.
Frihetsgudinna gråter bild
Citatet
”Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för publicitet under dessa år. Men världen är mer sofistikerad, och förberedd att marschera mot en världsregering.
Den överstatliga suveränitet hos en intellektuell elit och framträdande bankirer är säkert att föredra framför nationellt självbestämmande som praktiserats i tidigare århundraden.”
David Rockefeller vid Bilderberggruppens mötet 1991.
Kapitalism is not working images

Vilken betydelse har dessa möten i Bilderberggruppen?
Detta är ett av de mest kända och viktigare av flera möten där toppskiktet i den härskande klassen och deras företrädare som ledande personer inom politik och massmedia träffas och drar upp planer utan demokratisk insyn för att stärka sin ställning. Bilderberggruppens hemsida säger att enligt mötets regler ”är deltagarna är fria att använda den information som tas emot, men varken identitet eller tillhörighet för talarna och inte heller för någon annan av deltagare kan avslöjas. Tack vare konferensens privata karaktär är deltagarna inte bundna av regler hos sina organisationer. Det finns ingen detaljerad agenda, inga beslut tas, röstning sker inte, och inga politiska uttalanden sker.” Hur pass demokratiskt är det att närvarande ledande representanter för massmedia och politisk verksamhet inte rapporterar till sina läsare/väljare?


i Andra om: , , , , ,

Deltagarna i Bilderbergsgruppens möte nyligen Bilderberggruppens hemsidaGlobal Research 30/5 Global Research citat David RockefellerJonathan Turleys blogg Global Research om Bilderberggruppen Om Bilderberggruppen Henrik Alexandersson Nyhetsbanken SvD om Kuba 26/11 Svenssonbloggen Kommunisternas blogg Anarkia FIB-Kulturfront. DN stoppas text om Gaza Dagens ekot om Arne Modig på Kuba Aftonbladet 2008 om mordförsök på Castro SR SvD1 SvD2Aftonbladet.se Expressen SvT Flamman Proletaren Svensk-kubanska


3 svar till “Bilderberggruppen – världseliten träffas – och håller tyst”

  1. Har du någon källa till citatet av Rockefeller från 1991? Det känns lite för ”bra” för att vara sant!

    Jag har sett liknande citat förut, som skulle kunna tolkas som att man arbetar för en ”världsregering”, men det har inte varit så här klart uttryckt.

    • Jag hittar en diskussion om detta i Wikiquote ”According to the article “Behind The Bias” (W. N. Grigg, The New American, February 10, 2003, p. 4), “Excerpts from Rockefeller’s opening address were leaked to two independent French publications. They then came to the attention of Hilaire du Berrier, an international correspondent living in Monaco, who published them in his newsletter, HduB Reports.”

      According to various internet sources, the French publications were Minute, 19 June 1991, and Lectures Françaises, July/August 1991 and it was the HduB Reports of September, 1991 which republished the quote.” (http://en.wikiquote.org/wiki/Talk:David_Rockefeller).

  2. Ibland undrar man hur länge folk ska vara kvar i sin dvala och börja agera. Man behöver bara sätta sig in i vad som händer i Syrien, Ukraina och andra oroshärdar i världen för att förstå hur illa ställt det är med kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Det mest beklämmande är att det är våra så kallade demokratiska ledare som ligger bakom det mesta av orättvisorna och driver på i oroshärdarna som ju Bildts, Nulands och andra västpolitikers agerande i Ukraina så tydligt avslöjar. Det är illa att ”våra” media misslyckats kapitalt med att ge en objektiv bild av vad som egentligen händer och varför. Och detta beror till stor del på maktkoncentrationen i våra medier och PK-mentaliteten som styr de flesta journalister. Journalistisk integritet från makten saknas numera och de flesta har blivit bekväma konformister som basunerar ut makthavares och den politiska elitens agenda i de flesta frågor.