Balkongflickorna fortsätter att falla


Rawia Morra skrev för en vecka sedan en bloggpost som hon kallade ”Dags att titta närmare på kvinnornas roll”.


Rawia Morra:
”Hur man än vrider och vänder på statistiken är det för många tjejer som faller från balkonger nuförtiden. Och de är alla mellan 14 och 30 år gamla. I rätt många år har man nu hört talas om unga kvinnor som dör på det här fruktansvärda sättet.”

I ett radioprogram nyligen hörde jag att detta tydligen varit relativt vanligt i vissa delar av Turkiet men att tendensen nu är positiv, det har inte upphört men myndigheterna agerar mot detta och man kan se en liten förbättring, givetvis inte tillräcklig men ändå.

DN: ”Senast en 16-åring som i söndags kväll föll, kastades eller knuffades från en balkong i Malmö på fjärde våningen. Hennes bror och styvfar sitter häktade. Andra flickor har också ”fallit från balkonger”. Andra åter har slagits sönder och samman som Tugba Tunc när hon var på sommarbesök i Turkiet.”

Jag vet ingenting om det ärende som DN skriver om, inte mer än det jag läst i tidningarna. Men uppenbarligen så används knuffar från balkonger och fönster när det gäller sådant våld mot kvinnor som man kallar hedersrelaterat.

Många lever i villfarelsen att den sortens kvinnomisshandel, och i värsta fall kvinnomord, skulle vara något som hör ihop med islam. Så är det inte, men det är ett faktum att liknande händelser förekommer i vissa muslimska länder. Men när det gäller den sortens dödligt våld så är de dömda gärningsmännen i Sverige inte alls bara muslimer, det är även kristna som begår dessa brott. Jag tänker på en händelse i Värmland där en kristen invandrad far sköt ihjäl dotterns svenska ”pojkvän”.

En annan sak som jag själv ofta funderar på i dessa sammanhang är om inte en del av den kvinnomissandel som svenska kvinnor utsätts för, och även det dödliga våld som drabbar svenska kvinnor, kan liknas vid s.k. ”heders-
relaterade” gärningar. I vart fall tycker jag mig se en hel del som talar för att så kan vara fallet. Kvinnor är extra utsatta för den här typen av våld från sina män eller sina manliga partners, det som främst tycks skilja är att de flickor med utländsk bakgrund, misshandlas av sina bröder eller sin far. Moderns roll är oklar.

Rawia Morra: ”Jag är ingen polis men jag tror att man ska ta och titta på kvinnliga släktingars roll också. Och försöka ta reda på vad de vet. Det jag känner till om hedersmord pekar hela tiden på att det alltid finns minst en kvinna som är drivande. Männen verkställer dödsdomen. De som utfärdar den är ofta kvinnor!”

Själv känner jag till alldeles för lite om detta ämne för att våga ha någon mer bestämd uppfattning, men en sak är fullständigt klar: Vi måste börja tala om detta öppet. Vi får inte gå som katten runt het gröt, det gäller faktiskt människors liv och deras rätt att mänskliga rättigheter ska gälla även flickor och kvinnor.

Därför bör vi tala öppet om det, men samtidigt ska vi komma ihåg att svenska kvinnor oftare blir mördade eller misshandlade av sina svenska män eller partners. Det går inte att peka ut flyktingar och invandrare från vissa länder samtidigt som vi bortser att det mångfalt vanligaste offret är en svensk kvinna. Vissa politiska grupperingar försöker givetvis utnyttja dessa balkongfall i sina egna politiska syften, men då de gör det så bör vi peka på deras eget beteende, att cyniskt utnyttja andras olycka för att göra egna politiska vinster.

DN Rawia

Andra om , , , , , , , , , ,

[tags]Balkongflickor, Förtryck, Hederskultur, Hedersmord, Kriminalitet, Kvinnomisshandel, Kvinnomord, Misshandel, Mord, Patriarkatet, Politik[/tags]


19 svar till “Balkongflickorna fortsätter att falla”

 1. Det är viktigt att poängtera som du gör att det inte har något att göra med Islam att göra.
  En vän inom kriminalvården berättade att det troligtvis är något som finns i Kurdisk kultu, eftersom de som sitter inne för hedersmord/våld uteslutande är Kurder.
  Dock så har jag inte försökt verifiera det på något sätt.

 2. Marcus! Det är inte isolerat till kudisk kultur på något sätt. Dessutom är uppgiften att de som sitter inne för detta enbart är kurder – felaktig.

 3. Jinge! det är mycket vanlig i kurdisk kultur det kan jag säga till dig utan att tveka….

 4. Jag tycker det är viktigt att när man talar om våra gemensamma problem i samhället som till exempel misshandel i hemmet att man ser det som ett gemensamt och globalt problem. Misshandel förekommer i alla samhällen i alla länder oberoende av samhälls klass och religions tillhörighet.

  Misshandel, hot och till och med mord begås av män på kvinnor. En kvinna som blir slagen av sin Mellan Östern make lider inte mera än den kvinna som blir slagen av sin Svensk födde make.

 5. Jinge, det är inte mammorna jag menar här. I första hand menar jag kvinnliga släktingar, ingifta sådana, brorsfru, morbrorsfru, farbrorsfru… etc…

  Oftast är en sådan kvinna inblandade från första örfilen en tjej får tills hon får en kniv i sig eller knuffas från en balkong…

  Och när tjejen ligger livlös på marken, tas killarna in och det hela rullar på, men kvinnan eller kvinnorna som drev det hela, blir inte ens tillfrågade… fasansfullt egentligen…

 6. ”jag tycker inte heller att man kan jämföra rakt av mellan svenska kvinnomord och hedersmord.”

  Jinge vad menas egentligen med ”svenska kvinnomord”?

  Finns det någon statistik över varför dessa Svenskfödda män dödat sin partner eller fd partner?

 7. Rawia, jag kommer ihåg en av mina farbröder som ansåg att hans syster gått över gränser för vad som var accepterat i hans uppfattning att ha en kille. Resultatet blev att hela släkten slöt sig bakom min faster istället. Detta var i Amarah södra Irak.

  Själv blev jag rätt orolig den dagen min egen far fick veta att jag hade en kille i Irak. Det blev några dagars utegångsförbud och sedan en vänlig föreläsning om att se till att få en bra universitetsutbildning så att du kan klara dig själv. Fokusera på det först och sedan kan du välja partner själv. Jag förstod att pappa hade insett att jag kommer självklart att fortsätta träffa min kille MEN han ville få mig också att förstå att killar kommer och killar går MEN en bra utbildning den kan jag ha för evigt!

 8. Nadia! Det finns självklart statistik på sådant. Det är dels polisen som har egen, men antagligen har oxo BRÅ dessa uppgifter. Jag vet att jag läst dessa siffror någon gång men jag minns inte mer än att jag blev överraskad över antalet. Självklart så är vare sig motiv eller andra omständigheter speciellt lika. Så t.ex. är svenska gärningsmän ofta missbrukare, företrädesvis alkohol, även kvinnorna är i hög utsträckning missbrukare.

  Det finns säkerligen en massa kunskap att hämta in om detta om man bemödar sig läsa lite forskning. En sak som jag själv är nyfiken på är hur många som lider av psykisk sjukdom. Säkerligen en hel del om man jämför med den normala populationen, i kombination med droger så…

  Det förhållandet råder säkert bland de män som dödar hustrur/döttrar och what ever bland våra invandrare oxo. Jag har personligen träffat en av dessa män och han var – sjuk. Men man ska alltid akta sig för att generalisera, gör man det missar man alltid något väsentligt.

  Men min egen huvudpunkt är egentligen inte något av dessa saker, det är att vi måste prata om det. Vi får inte tysta ner det på något sätt. Då gör vi ett misstag som leder till något slags omvänd rasism.

 9. Mäns våld mot kvinnor är inte en fråga om vare sig kultur eller etniskt ursprung, utan en konsekvens av den könsmaktsordning som genomsyrar samhället idag i Sverige och i andra länder. Det är samma strukturer som ligger till grund för såväl könsdiskriminering, hustrumisshandel, våldtäkter som så kallat hedersrelaterat våld. Att lägga skulden för detta på olika religioner, eller förklara existensen av våldet med kulturella faktorer handlar bara om att flytta problemet bort från den egna närheten, och göra det till något man själv inte riktigt berörs av, eller behöver ta itu med. Ii grund och botten handlar det om kön, och mäns våld mot kvinnor. För att komma tillrätta med det krävs att man angriper problemet därifrån istället för att maskera problemet med kulturargument eller rasistiska vanföreställningar.

 10. Till Sara G.
  Visst kan det vara ett sätt att flytta bort problemet från sin egen bakgård. Men det är lika problematiskt att undvika kulturens roll när man se på könsförtryck. Det finns en klar tendens bland feminismens företrädare i sverige att ignorera det oerhörda förtryck som existerar mitt bland oss. Att skylla det på rasism som du gör är i mitt tycke inskränkt.

 11. Jo, man kan visst kalla det för rasism om man enögt koncentrerar sig på hedersvåldet och inte vill se det struktuella våld som existerar överallt, på alla nivåer och i klasser…

 12. Vad jag förstår är mord extremt sällsynt i alla kategorier i Sverige, ca 90 om året och samma antal i 30 år. Av dessa är endast en tredjedel kvinnor.

  Och det här är alla mord – överhuvudtaget. Hur många av dem som är hedersmord är svårt att säga, men jag tror inte de ens är uppe i ett om året.

  Hedersvåld däremot är säkert betydligt vanligare.

 13. #17 Hampus – 259 fall av ”Fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång” 2007 enligt Brå.
  81 757 fall av misshandel varav 26 632 mot kvinnor.
  Siffrorna är tagna ur tabbellen för Anmälda brott så verkligheten kan ju vara annorlunda.

  #15 Sara G – Skillnaden är att klassrelaterat våld mellan fattiga och rika (eller mellan rika och rika, eller fattiga och fattiga) existerar i de flesta kulturer. Likadant med våld baserat på svartsjuka, rent hat eller mental hälsa.
  Hedersrelaterat våld däremot går att peka ut med få undantag.
  Det är inte mer rasistiskt att peka ut vissa kulturer för det än att peka ut att skolskjutningar är ett Amerikanskt (kulturellt?) fenomen – med få undantag.

  Även om våld existerar överallt så måste man undersöka orsaken till varför det händer och då kan man inte bara lägga alla våldsfall i en klump.

 14. Usch vad man upptäcker syftningsfel och stavfel när man läser igenom sina egna inlägg någon timme efter att man skrivit dem. Förhoppningsvis förstår folk vad man vill säga iaf.

 15. Marcus R (#18), när det gäller mord är anmälningarna ca. tre gånger vanligare än fällningarna. Siffrorna har fortfarande varit tämligen konstanta i 30 år. De flesta misshandelsbrott sker ju under fylla, så vi får väl anta att muslimer borde vara mindre representerade av bara det skälet.

  Hedersrelaterat våld har väl funnits i nästan alla kulturer också? Jag säger bara vendettor och blodshämnd.

 16. #18
  Kriminalstatistikerna verkar ha problem med att hålla reda på brottsstatistiken. Eftersom det sägs att antalet dödade ligger ganska konstant torde de ha haft samma problem med 2007 år statistik.

  Under år 2002 anmäldes således enligt kriminalstatistiken 223 brott avseende dödligt våld, det vill säga mord, dråp, misshandel med dödlig utgång samt barnadråp i Sverige. Av dessa utgjorde endast en minoritet faktiskt dödligt våld.

  För 91 av de 223 anmälda brotten som granskades i studien har ett offer för dödligt våld kunnat konstateras, det vill säga i 41 procent av brotten.

  Av de 91 faktiska brotten begicks 88 under år 2002. Tillsammans med de sju brott som framkom i genomgången av de anmälda brotten avseende vållande till annans död som redovisas nedan, blev totalt 95 personer offer för dödligt våld i Sverige under år 2002. Det måste återigen poängteras att det i åtta fall ännu inte kunnat klarläggas om dödligt våld förekommit eller inte.

  Enligt anvisningarna för brottskodning ska samtliga fall av dödligt våld, förutom barnadråp, anmälas som mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. Det finns dock mycket som tyder på att många fall av dödligt våld varje år anmäls som vållande till annans död. Denna brottskategori kan kodas enligt tre undergrupper: i samband med trafikolycka, i samband med arbetsplatsolycka samt i övriga fall.

  Av dessa skäl gjordes i denna undersökning en genomgång av samtliga 65 anmälda brott avseende vållande till annans död, övriga fall (brottskod 0392) år 2002. För 31 av dessa brott misstänktes våldsbrott vara orsaken till vållandet till annans död. Dessa fall skulle enligt kodningsinstruktionerna ha anmälts som mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, vilket inte gjorts. Sju av de 31 brotten visade sig slutligen bestå av fullbordade brott avseende dödligt våld.

  BRÅ

  Under perioden 1990–2004 dödades i genomsnitt 90–100 personer per år genom kriminellt dödligt våld. Av dessa är ungefär en tredjedel kvinnor och av dem är det under ett genomsnittligt år ungefär sjutton (17) kvinnor som dödas av en man som de vid brottstillfället hade eller hade haft en nära relation till, det vill säga make, sambo, fästman eller pojkvän. En jämförelse med 1970-talet visar emellertid att det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat med mellan 20 och 30 procent.

  Varför det är så verkar man inte veta, kan man gissa att det har att göra med förbättrad jämlikhet och större ekonomiskt oberoende för kvinnor som gör att folk inte tvingas kvar i ohållbara relationer. Jag har för mig det var på 60 och 70-talet ändrades så att det blev lättare att skiljas om bara en part ville det.

  Svartsjuka och problem i samband med separationer var motivet i nära 60 procent av fallen.

  Vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer åren 1990–2004 är 70 procent av offren och två tredjedelar av gärningsmännen födda i Sverige. Med tanke på att utlandsfödda personer under undersökningsperioden utgör cirka 10 procent av den svenska befolkningen finns det en tydlig överrepresentation av såväl offer som gärningsmän med utländsk bakgrund. Majoriteten av de utlandsfödda gärningsmännen kommer från ett annat land i Europa.

  Gärningsmännen är vanligen personer som har låg social status i samhället. I nära hälften av fallen är de antingen arbetslösa, har beredskapsarbete eller är förtidspensionerade. Gärningsmännen var i nära 60 procent av fallen registrerade för tidigare brottslighet.

  Det är mycket vanligt att gärningsmannen lider av en psykisk sjukdom eller någon annan typ av psykiatrisk problematik. Nära 90 procent av de män som dödar en kvinna i en nära relation är enligt materialet att betrakta som psykiskt sjuka eller lider av annan psykiatrisk problematik. Enligt rättspsykiatriska data dominerar två diagnosgrupper: personlighetsstörningar och psykossjukdomar. I en fjärdedel av fallen begår gärningsmännen självmord i samband med brotten. Om man lägger till de män som försökte begå självmord i samband med brottet, ökar andelen till 30 procent. Alkohol spelar en betydligt mindre roll vid dödligt våld mot kvinnor i nära relationer än vid dödligt våld i övrigt.

  BRÅ RAPPORT 2007:6

 17. #20 Hampus – Funnits ja, men hur många och vilka kulturer har kvar blodshämd och vendettor? Och då menar jag att personligen utföra det och inte gå genom staten för då kan vi räkna in rätt många stater/kulturer. ;)