Åtala Bush och Blair – och Obama m.fl!Dagens Nyheter skriver idag ”Kriget i Irak har gjort världen mer splittrad och instabil ”än någon annan konflikt i historien”, skriver den sydafrikanske ärkebiskopen Desmond Tutu i brittiska tidningen Observer. Tutu vill se männen som drog i gång kriget åtalade i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag: britternas dåvarande premiärminister Tony Blair och USA:s förre presidenten George w Bush. Han skriver att de ljög om att Irak hade massförstörelsevapen, ett påstående som de angav som skäl för kriget 2003. Redan dödsoffren under och efter Irakkriget är tillräckliga för att ställa de två ledarna inför rätta, menar Tutu.”

Detta är ett mycket välgrundat förslag som andra lagt fram tidigare. Själv har jag i insändare till DN föreslagit detta för några år sedan. (De och andra insändare och artiklar till DN Debatt togs aldrig inne, en orsak till att jag började blogga för drygt ett år sedan). För 4 år sedan var professor Sven Britton, KI och aktiv socialdemokrat och jag inne på tanken om att ha en ”Russeltribunal” och ställa Bush och Blair med närmaste medarbetare inför rätta. Det rann ut i sanden av olika skäl. I Spanien fanns den möjligheten och en ansökan lämnades in till rätt instans, som dock avslog den.

Men listan bör göras längre förstås. Obama och Hillary Clinton som i allt väsentligt fortsatt Bush politik bör också åtalas. Och nära medarbetare som förre vicepresidenten Cheney, försvarsministrar som Rumsfield och Robert Gates. Och givetvis Kissinger, en förgrundgestalt för USA angrepp på det vietnameiska folket som medförde uppemot 3 miljoner dödsoffer. Nu ställs andra, som misstänks för mindre omfattande krigsbrott inför rätta i ICC, som Milosevic och kanske Gadaffis son (men ej NATO vars bombningar beräknas ha dödat tusentals civila).
Man tänker på det gamla ordstävet ”Att sila mygg och svälja kameler”.

Irak – kort rekapitulation.I mars 2003 anföll USA och Storbritannien Irak, i strid mot internationell rätt och FN-stadgan. USA:s regering påstod att Irak höll på att utveckla kärnvapen (USA har tusentals kärnvapen, medan FN:s vapeninspektörer (Hans Blix och medarbetare) strax innan inte funnit belägg för detta. Irak, USA:s forne allierade i kriget mot Iran, hade dessförinnan lidit svårt under hårda sanktioner sedan 1990, folkrättsvidriga bombningar 1998. 1997 beräknades att mer än en halv miljon barn under fem år ha dött som en följd av sanktionerna, fler än de som dog efter atombomben över Hiroshima. ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset- vi tycker att det är värt priset” sade USA:s dåvarande utrikesminister Madeleine Albright (ännu ej åtalad), när hon intervjuades i TV-programmet ”60 Minutes” 12 maj 1996.

Dödsfall mm
Enligt forskare hade c:a 600 000 dött i Irak till följd av kriget 2006 (artikel i Lancet en av världens två mest ansedda medicinska vetenskapliga tidskrifter). Antalet dödade till följd av kriget kan vara fler än 1 miljon, dvs. mer än 50 gånger fler än de som dödats i konflikten i Syrien. Men det finns olika uppfattningar om antalet dödade. Lägsta siffran, 130 000, anför FN utifrån olika källor, som ej är närmare kända. Nobels fredspristagare 2009 Obama tackade i december USA:s trupper för en fin insats, beklagade att 4 500 USA- soldater dödats och att 30 000 skadats men nämnde inte med ett ord att irakier dödats.
Flera miljoner uppskattas ha flytt inom landet eller till utlandet och samhällsapparaten har till stor del slagits i spillror.

En utmärkt sammanfattning av läget i Irak finns i ”Brännpunkt Irak Nr VI”(http://www.iraksolidaritet.se/?nr=602)
USA använder uranvapen: Det är väl belagt att en kraftig ökning skett i Irak av allvarliga, ovanliga missbildningar, av cancer och av spädbarnsdödlighet, och det finns goda belägg för att detta orsakats av uranvapen som USA använt, i strid med innebörden i internationella konventioner.
I FN:s generalförsamling röstade december 2010 146 stater för och 4 stater (USA, Israel, Storbritannien och Frankrike) en mild resolution som uppmanade att länder som hade eller hade använt uranvapen skulle uppge detta.

Bagdad har den sämsta levnadsstandarden och den sämsta säkerheten av 221 rankade städer i världen uppger Mercers 2011 ”Quality of Living”

Oljan har betydelse: ”Det finns ingen annan källa till miljoner nya fat olja någonstans i världen” sa USA:s Bagdadambassadör James Jeffrey när han för UD äskade 6,2 miljarder dollar för Irakbudgeten 2012.

USA lämnar inte Irak!
USA:s Bagdadambassad (den största i världen, lika stor som Vatikanstaten) fördubblar personalen till runt 16000. Vidare ska USA:s UD anställa 5100 legoknektar till ambassaden i Bagdad, nästan 3 gånger så många som motsvarande diplomatiska säkerhetspersonal i resten av världen. I årets budget begär president Obama 6 000 000 000 US Dollar till UD och 3 000 000 000 US Dollar till militära insatser i Irak (motsvarande 60 miljarder svenska kronor, SEK).

Har massmedia något ansvar?
Våra massmedia skriver sällan om Irak och än mer sällan vågar de rikta kritik mot de krigsbrott som USA utfört. Inte har vi hört Carl Bildt protestera mot detta, lika litet som ledare inom EU. En gradvis ”anpassning” har skett till en uppenbarligen brutal supermakts politik. Man kan inte, trots olikheter, låta bli att reflektera över likheten i denna situation och undfallenheten mot Hitler före och i början av andra Världskriget. Ska massmedia och det internationella samfundet sträva efter kritisk granskning, respekt för demokrati och internationella konventioner eller inte?
Man har prövat misstänkta krigsförbrytare från Serbien och Bosnien och ska pröva Khaddafis son inför internationella domstolen i Haag. Det finns all anledning att även pröva förre presidenten GW Bush, president Obama och deras män inför en sådan domstol. Deras brott ter sig ännu mycket större. Ska det internationella samfundet sträva efter likhet inför lagen eller inte?

Ställ krigsförbrytarna inför rätta! Kräv tillbaka fredspriset från Obama!

intressant.se, , , , , , , , , , ,, , , , ,

DN 2/9 , Expressen 2/9 , Aftonbladet 2/9 , Nyhetsbanken 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer ,
Irak-Solidaritet mars 2012


8 svar till “Åtala Bush och Blair – och Obama m.fl!”

  1. Västvärldens och Sveriges politik: Kritik för brott mot mänskliga rättigheter mot oljerika och strategiskt belägna odemokratiska länder som inte är our guys, t. ex Iran, Ryssland, Vitryssland. Total förbrödring med oljerika och strategiskt belägna odemokratiska länder som är our guys (med hjälp av militärt stöd eller erövring): t.ex Saudiarabien, Irak och Afghanistan. Kanske lite hårddraget men i princip stämmer det. Bra att du nämner Irak, frågan behöver verkligen föras upp på agendan igen och spetsas till: Varför döms inte Blair när andra krigsbrottslingar kan få 20 års fängelse av ICC?

    • Ja, möjligen. Jag har inte penetrerat källorna. En artikel i Lancet, en av de 3-4 högst rankade (impact-factor) smäller högt, men garanterar inte att uppgifterna är korrekta.

  2. Tack Christina. (Jag steg upp tidigt, vi skulle få gäster kl 10.30 och såg i DN på nätet. Sedan var det att sätta igång.) Det finns andra internationella överenskommelser USA ej skrivit under, som fredsavtal för Korea, Genevavtalet. Och hur är det med skiljedomstolen i Haag mm. Ett ämne för särskild studie.

    • Detta har också kritiserats en hel del, men jag tror att Jagland fortfarande är ordförande i priskommitten. Även Wolodarski i DN var tveksam, om jag minns rätt. 1939 nominerades den brittiske premiärministern Neveill Chamberlain, som undertecknade den ödesdigra överenskommelsen i München med Hitler, vilket nog bidrog till Hitlers krig. Och Även Hitler nominerades!

      En kritisk genomgång av Nobels fredspris finns i boken ”Nobels fredspris. Visionen som försvann” av Fredrik S. Heffermehl.