Är människans klimatförändringar en orsak till tyfonen Haiyan, orkanen Sandy?Tyfonen Haiyan dominerar nyhetsförmedlingen idag, av naturliga skäl. Dagens Nyheter skriver ”Haiyan” ser ut att vara det värsta ovädret som hittills uppmätts över land. Flera starkare stormar har noterats, men de försvagades innan de nådde tätbefolkade trakter.” I en annan artikel i DN påminner vetenskapsjournalisten Maria Gunther att ”enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport kan klimatförändringarna ge fler orkaner över norra Atlanten. Den globala uppvärmningen leder också till mer regn och högre vindhastigheter i de starkaste stormarna.” Betydelsen av klimatförändringen med ökat koldioxidutsläpp, uppvärmning och försuring mm diskuteras bland forskare. Det mesta talar för att klimatförändringarna ökar sannolikheten för kraftiga klimathändelser som orkanerna Katrina och Sandy samt en tyfon som Haiyan, fast man har svårt att koppla betdelsen av klimatförändringarna till en enstaka orkan. Man bör nog tänka i temer av flera samverkande faktorer, tror jag.

Tyfonen Taiyan

TyfonerFör att en riktigt kraftig tyfon ska kunna skapas krävs att havsvattnet är minst 28 grader Celsius, och ungefär lika varmt ned till 50 meters djup, och att det är hög luftfuktighet upp till runt 5 kilometers höjd.Fuktig luft stiger uppåt och bildar kraftiga åskväder. Under vissa vindförhållanden kan flera åskväder slå sig ihop och börja röra sig över havet. I centrum finns då ett mycket lågt lufttryck. Jordens rotation gör att de börjar snurra och en tropisk storm byggs upp.

Klimatförändringarna?
Klimatförändringarnas betydelse diskuterades i samband med orkanen Sandy i höstas (Se blogginlägg här 3 november 2012).
”Många variabler bidrar till att skapa en stor storm” och orkaner är inget undantag, men det har blivit mycket tydligt att ”klimatförändringar bidrar tillsammans med andra grundläggande faktorer som bidrar till stora stormar” som Sandy, säger Mark Fischetti på anseddan tidskriften Scientific American.Man noterar också att Haiti av allt att döma drabbades hårdare av Sandy än USA, vilket inte alls fick samma uppmärksamhet i massmedia.

Hur bidrar uppvärmningen?
Klimatförändringen gör haven varmare. Över 90 % av jordens uppvärmning magasineras i haven, i vatten där det finns som en reservoar för lång tid. Och haven har blivit och blir varmare enligt rapporten från FN:s klimatpanel i slutet av september. ”Varma hav är flygbränsle för orkaner,” säger Chris Mooney på brittiska The Guardian. Det finns ingen tvekan om att den globala uppvärmningen har höjt havsytan” och varje framtida orkan ”surfar ovanpå högre vattennivå och kan tränga längre in i landet.” Slutligen är forskarna överens om att den globala uppvärmningen har ökat fuktigheten i atmosfären, vilket betyder mer regn och fler översvämningar när orkaner slår. ”Det är ingen tvekan om att alla större regn har ett visst inslag av klimatförändring, och klimatförändringarnas betydelse kommer att öka i framtiden”, säger meteorologen Greg Holland vid National Center for Atmospheric Research.

Om Taiyan och Sandy är en produkt av klimatförändringarna i betydande utsträckning, vad kan man göra?
”Vi kan – och bör – hoppas på globala åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser” och ”bromsa eller stoppa den globala uppvärmningen”, säger Matthew Yglesias på Slate. Men det är ”utomordentligt osannolikt” att förändring kan komma tillräckligt snabbt för att hålla tätbefolkade områden som New York säkra.

FN:s klimatrapport. I rapporten från september skärper experterna tolkningen av att uppvärmningen och klimatförändringarna beror på människan till ”extremt troligt”. Starkare ord finns väl knappast. En temperaturökning väntas på mellan 2,6 och 4,8 grader till år 2100. Havsnivån kommer att stiga med mellan 0,26 meter och 0,92 meter.

Man har utelämnat bedömningar som menar att ökningen kommer att bli mycket större samt rapporter från senare år som talar för en större miljöpåverkan. Det bör poängteras att det allvarligaste scenariet, dvs en för mänskligheten förödande temperaturökning på nu uppskattningsvis 4,8 grader gäller om vi fortsätter att inte göra mer än, dvs. alldeles för litet.

Den inflytelserika Stern-rapporten 2006 hävdar att det finns betydande risk för en temperaturhöjning med 5 grader Celsius inom några decennier, vilket får ökat stöd av senare raporter, bland annat från USA. En temperaturökning med 4 grader kommer att hota vattenförsörjningen för hälften av jordens befolkning, utrota hälften av dagens växt- och djurarter och sätta tättbefolkade kustområden under vattnet, samt innebära stor minskning av BNP.

Koldioxidutsläpp från fossila bränslen

strong>Kapitalismen är största hindret?
Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet och mötena i Cancun och Durban inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser. Liksom Miljöpartiet utesluter ekonomer på IMF och andra ställen, liksom de ledande företagsledarna och politikerna som regel för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Tror de att mänskligheten inte kan åstadkomma något annat, något som är mycket bättre? Det tror jag.
Kapitalism is not working images

Många med mig menar att kapitalismen är huvudorsaken till klimatkrisen. Kapitalismen baseras främst på privata företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinster hela tiden. Det är ett mycket odemokratiskt system, där allt större del av jordens resurser och naturtillgångar kontrollers av allt färre på grund av fortgående koncentration, enligt officiell statistik. Besluten fattas i slutna grupper utan demokratisk insyn. Det handlar om konkurrens i stället för samarbete. Det handlar om att med reklam etc försköna sina produkter och försöka skapa alltför ofta tämligen artificiella behov av dessa. I kapitalismen är det en fördel att avstå från kostnader för att förbättra miljön och motverka klimatförsämringar. Och politikerna främsta uppgift är att förvalta samhället åt den dominerande klassen (kapitalisterna). Man måste idag koppla krisen då det gäller miljö och klimat med kapitalismen och krisen i kapitalismen. Det gör inte Miljöpartiets ledning eller Centerpartiets ledning som snarast framstår som ett hinder för en bra miljöpolitik. Oklart om V tillräckligt ser kopplingen mellan miljön och nödvändigheten av ett helt annat ekonomiskt system.

Ökenlandskap untitled

Det behövs en stark, medveten massrörelse i befolkningen som kopplar klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet! Då kanske politiker pressas till bra beslut i stället för att sätta en liten grupp kapitalisters intressen före allt annat!
Det är bråttom. FN gör i den viktiga rapporten ”Human Development 2013” bedömningen att utan samordnade globala insatser mot klimat- och miljöförstöringen kommer antalet extremt fattiga i världen öka till 3 biljoner år 2050 från 1,2 miljoner nu (enligt Världsbanken rapport. En jämnare fördelning av jordens tillgångar i demokratisk andra är viktigare än ökad tillväxt.


iAndra om: ,,, , , , ,, , , kapitalism, , , , , , , , ,

DN 1 DN 2 Counterpunch IPSnews SvD Aftonbladet Pål Steigan om Sandy Miljöpartiet SupermiljöbloggenGreenpeace DN DN Debatt 24/9 Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront
DN Debatt 22/9
Naomi Kleins tal 4/9 DN 8/10 Anna-Karin Hatt Åsa Romson DN Debatt 24/5 Dagens Industri 24/5 Kildén & Åsman 22/5 Annarkia Hans Nilssons blogg
Gail Tverberg Economy Watch Om fusionsenergin http://www.dn.se/nyheter/1-grad-varmare-grekerna-bavar-for-en-annu-torrare-varld?rm=print DN 4 grader varmare DN 9/12 att rädda världen Huddingeperspektiv Kommunisternas blogg DN 9/12 Per Ankersjö DN 9/12 Anders Svensson 9/12, Röda Malmö 9/12, AB 9/12,SvD 9/12, Bilderblogg 9/12DN 9/12 Röda Malmö, DN Debatt 27/11, Supermiljöbloggen 27/11, För ett Alliansfritt Sverige Waldemar Ingdahls blogg, Jonas Sjöstedt och Jens Holm i SvD Brännpunkt 26/11 ,DN 26/11, Supermiljöbloggen,Anders Svenssons blogg,Åsa Westlund, Röda Malmö, Pepprat, DN 19/11, SvD,SvT,Aftonbladet, BBC, Opinionsundersökning i USA 2011, , Sveriges Radio, DN 20/8 2012, SvD 20/8 2012, Pål Steigans blogg Aftonbladet Ingrid Eckermans blogg Miljömagasinet Ulf Karlströms blogginlägg Åke Kilanders recension av Klares bok i @politiken.se

DN Debatt 24/9
Sveriges Radio 24/9 SvD ledaren 25/9 Aftonbladet Expressen DN Birger Schlaug Miljöpartiet SvT FIB-Kulturfront


7 svar till “Är människans klimatförändringar en orsak till tyfonen Haiyan, orkanen Sandy?”

 1. FNs klimat panel är en politisk panel (minns Climate gate?). Klimatdebatten är förgiftad av ekononomiska intressen som intar sina positioner efter hur mycket de beräknar vinna på den tolkning av skeendet som slår igenom. Handeln med utsläppsrätter uppskattades kunna nå ett värde av ca 20 biljoner dollar – och det är ett motiv för bankerna att driva teorin om människoorsakade växthusgasutsläpp, bl.a genom att sponsra organisationer som troget säljer teorin vidare. Al Gore har ingen trovärdighet med sin hockeykurva, effektsökeri, och påstod att snö kommer inte längre falla (efter 2010?). Nu talar man mer om global nedkylning, som stärks av de senaste årens hårda vintrar.
  Så många faktorer inblandade att man kan inte veta orsaken; det finns flera. Betänk, tar man med alla undervatten vulkaner i IPCCs beräkningar? bara de på land spyr ut mer gaser än mänskligheten. Skogsskövling däremot har en direkt inverkan på regn och klimat, människoorsakad, inget med co23 att göra.

  • Stefan D:
   Om du är så säker på att ekonomiska intressen styr IPCC-forskarna som marionetter, hur kan du vara så säker på att de källor du baserar dina utsagor angående betydelsen av vulkaner och skogsskövling på, inte är styrda av mäktiga ekonomiska intressen de också?

   Eller är du säker på detta därför att du blott spekulerar fritt, utan något som helst stöd i vetenskapliga källor?

   • Ola: Jag skrev: ”Klimatdebatten är förgiftad av ekononomiska intressen som intar sina positioner efter hur mycket de beräknar vinna på den tolkning av skeendet som slår igenom.” Det förklarar tex varför länder i sk 3 världen är för globala skatter o fördelningar, samtidigt som de visst kan oroa sig för klimatkatastrofer.
    Om inte skövlingen av tex jordens lungor, regnskogarna, har en effekt på åtminstone regionala klimat, vad har då effekt på klimatet? Vi behöver sunt förnuft och vetenskap. Man möter idag ibland annars intelligenta människor som tror att CO2 är ett gift. IPCC, Al Gore oa använder sig av klassisk skrämseltaktik. Den sistnämnde vägrar dessutom kritik.
    Diskursen klimatförändringar ersatte i stort ’global värmning’ när det visade sig att det jordens temperatur inte steg som proponenterna ville. De hade lika bra, och vissa har gjort på 70t, talat om Global cooling och kopplat det till CO2 och människan. Man kan inte använda en storm som bevis på det sätt som görs.
    Climategate. Climategate 2.0
    Jag har inte sagt att människan inte påverkar klimaten. Bara pekar på att det finns fler variabler att ha i åtanke, och andra ekonomiska intressen än ”oljeindustrin” som sägs sponsra Förnekarna. De stora oljebolagen ägs dessutom i sin tur bl.a av samma bankoligarker som vill tjäna på utsläppshandel.
    ’MVH

    S

    • Stefan: Regnskogarna kallas jordens lungor JUST DÄRFÖR att de genom sin fotosyntes binder koldioxid. De är alltså, vad gäller klimateffekter, ingen annan och alternativ förklaring till klimatförändringar än den ökande växthuseffekten. Skogarnas betydelse för att binda kodioxid är också bakgrunden till Klimatkonventionens Kyotoprotokoll.

     IPCC liksom alla seriösa klimatforskare är väl medvetna om att det finns interna svängningar i det globala klimatet inklusive den globala medeltemperaturen. Det är därför bara förväntat att dessa svängningar ömsom förstärker, ömsom motverkar den underliggande stigande trend som de ökande växthusgashalterna medför. Således inger konstigt med platåer eller t.o.m. kortvarigare nedgångar i den globala medeltemperaturen.

     Jag ser inte att IPCC eller Anders Romelsjö argumenterar för att en enskild storm bevisar något. Argumenten bygger på frekvenser av tropiska orkaner och extra starka tropiska orkaner. Att själva debatten triggas igång av en extra kraftig storm är inte konstigare än att varje nytt vansinnesmord leder till debatt om den svenska psykvårdens misslyckanden. Eller att John Bauer-koncernens konkurs förde in nytt bränsle i friskoledebatten. Inget fel med det.

 2. Ett enskilt blåsväder kanske inte säger så mycket, men när det exempelvis kommer serier av ovanligt häftiga stormar över Madagaskar under kort tid börjar det se ut som ett mönster. Det ovanliga blir vanligt.

 3. Ola: Ta Anders fråga på allvar: ”Är människans klimatförändringar en orsak till tyfonen Haiyan, orkanen Sandy?” Sen slutet av den „lilla istiden“ (omkring 1850) har klimatet gradvis blivit varmare. Även CO2 utsläppen bidrar nog till en del. De dramatiska följderna – exremt väder, översvämningar, torka etc, kommer att öka och därmed eländet i världen, hungern och flyktlingsströmmarna. Det förklaras ofta med att drivhusgas-effekten är en naturlig verkan av CO2 och att det är ”människan” som förorsakat detta:
  Om man bortser från den värld man lever i, en värld som styrs med pengar och som helt utan klimatförändringar har sörjt för att t.ex. den afrikanska kontinenten är ett fattighus där människorna svälter mitt i den globala marknadsekonomin; om man bortser från ekonomiska och politiska intressen och de personer, som använder energi-resurserna och atmosfären för att skapa profit, ja då kan det sägas, att spöksubjektet ”människan” bär ansvaret för katastroferna!

  • maggan: Varför har du fått för dig att jag inte tar Anders på allvar? Min (första) replik till Stefan är ju ett försvar av Anders (och IPCC:s) position som Stefan D angriper, så vad menar du egentligen? Att Anders går vidare och ”upplöser” människan i klasser har jag inga invändningar emot, men det är ju inte det som diskussionen med Stefan D gäller.