Äntligen har Citypendeln fått silkessnöret


Till allas glädje har nu Citypendeln blivit av med pendeltågstrafiken i Stockholm. Att de inte fullgjort uppdraget på ett godtagbart sätt är en allmän uppfattning.

Men problemen med kollektivtrafiken är knappast lösta för det. Nu får Stockholmarna ett nytt bolag, Stockholmståg AB, som är ett bolag uppdelat på fyra olika ägare. Facket påpekar att det blir en mängd olika aktörer som sköter trafik och stationer, men alla har samma uniform.

Grundfelet i kollektivtrafiken kvarstår helt opåverkat. Det är inte rätt att privatisera och bolagisera infrastruktur som t.ex. kollektivtrafik. Mängder av exempel finns som talar direkt mot den saken.

SL:s busstrafik tillhör de mer otäcka exemplen om man bortser från den spårbundna trafiken. Det finns en hel bunt med mindre bolag som sinsemellan konkurrerar med att lämna lägsta bud. Det får till effekt att personalens löner och arbetstider försämras, liksom service på rullande materiel.

Värsta exemplet, Connex Tunnelbana förskräcker..

När SJ tvangs att släppa pendeltågstrafiken fick personalen erbjudande om att gå över

till Citypendeln. Förarna hade då en pensionsålder på 60 år, något som de inte fick behålla. De fick dessutom lägre lön och sämre arbetsförhållanden generellt.

Nu upprepas samma sak igen. Tågpersonalen kommer att erbjudas att gå över till Stockholmståg AB, och vad det betyder i klartext i form av försämrade villkor vet vi inte idag. Men vi vet att de som har bäst förutsättningar att konkurrera på marknaden givetvis kommer att lämna för att ta andra arbeten.

Vad detta betyder för kollektivresenärerna är givetvis sämre säkerhet och pålitlighet.


Ett svar till “Äntligen har Citypendeln fått silkessnöret”

  1. Med spänning går vi till pendeltågen varje dag. Kanske kommer tåget, kanske inte. Hösten har varit bedrövlig. Vad som händer nu när Citypendeln inte längre ska vara kvar fram till Stockholmståg tar över vet väl ingen. Farhågorna är stora att personalen inte orkar när de nu ska ta ställning till om de ska gå över till Stockholmståg eller inte. Troligt är att den bedrövliga hösten, trafikmässigt, övergår till en bedrövlig vinter. Sen får vi se vad som händer när Stockholmståg är igång. Förhoppningen är väl att det inte ska bli värre. Och många problem kvarstår att lösa.