Antisemitismundersökningen en partsinlaga


Såhär dagen efter att media presenterade den undersökning som sägs visa att 5% av svenskarna är antisemiter börjar kritiken komma.

Stefan Lisinski på Dagens nyheter har talat med professorn i Statsvetenskap. Peter Eliasson i Göteborg och redovisar samtalet så här: Undersökningen om judefientliga attityder i Sverige får hård kritik av andra forskare. Professor Peter Esaiasson är särskilt kritisk till att statsminister Göran Persson snabbt drar slutsatser om antisemitismens utbredning. – Det är typiskt att politikerna inte är intresserade av sanningen utan av vad som är användbart. Den här undersökningen presenterar nyheter som passar in i Göran Perssons världsbild. Det är ett typiskt mönster, säger Peter Esaiasson.

En sak som jag personligen funderat lite över undersökningens bortfall. Av 5000 utskickade enkäter fick man in 3000 svar. Antagligen är det en respons som ligger i nivå med förväntningarna, men mörkertalet blir ändå 40% varför man rimligen borde redovisa 5% – 40% i osäkerhetsfaktor.

DN: Esaiasson menar att en sådan undersökning inte duger för att mäta hur stor andel av befolkningen som har en negativ syn på judar. Ett skäl är att de som svarar oftare brukar hålla med om påståendena… …det tillhör grunderna i attitydundersökningar att man inte kan ange nivåer, alltså hur stor andel av befolkningen som är negativ till judarna. Möjligtvis kan man använda undersökningen för att jämföra grupper med varandra, exempelvis att muslimer i Sverige har en mer negativ inställning till judar än andra grupper.

Ytterligare en sak som jag reagerat på är att Lööw nyligen berättade i media att vänstern är klart antisemitisk.


Lööw och Bachner

(Samtidigt redovisades en stor under-sökning som berättade att vänstern var MINST antisemitisk. Jag har tidigare visat på den undersökningen här). Det gör att man bör ställa sig frågan om vilken agenda Helene Lööw själv har eftersom hon i debatten för fram oriktiga uppgifter.

Henrik Bachner har länge varit inblandad i debatten om antisemitism där han positionerat sig tydligt. Ur forsknings-synpunkt är det mycket tveksamt om det är etiskt korrekt att låta en forskare som har ett starkt egenintresse i resultatet delta i undersökningen och vara uttolkare av undersökningens resultat.

De bägge undertecknarna av debattartikeln i DN igår borde enligt mitt sätt att se saken vara diskvalificerade för detta eftersom de redan innan undersökningen redovisats deltagit i en allmän debatt och uppenbarligen gjort uttalanden med olika sorters falsarier och påhittade ”fakta” som grund. Deras trovärdighet blir därmed lika med noll.

Resultatet är därför att betrakta som en partsinlaga.


4 svar till “Antisemitismundersökningen en partsinlaga”

  1. Håller helt med om den minst sagt tveksamma enkäten. Ett bortfall på 40 procent är helt enkelt alldeles för stort. Men var spelar det för roll när resultatet är vad både statsministern och forskarna själva vill ha: enkla och tydliga siffror. Läs gärna mitt inlägg och framför allt citatet ur min lärobok i statistik som Bachner och Ring kanske skulle ta en närmare titt på.

  2. det räcker iofs med 1000 personer för att det ska vara statistiskt säkerställt. Dock så tycker jag att frågorna på enkäten har varit ledande och fel ställda… dvs man får det svar man frågar efter.

  3. Nej, det räcker inte med 1 000 personer för att det ska vara statistiskt säkerställt. Urvalsstorleken är egentligen helt ointressant. Det viktiga är hur väl urvalet representerar hela populationen. Om nu urvalet på 5 000 personer är en god representation av populationen (dvs. Sveriges befolkning) innebär ett bortfall på 40 procent att man missat en stor del av populationen man hade som mål att undersöka. Då spelar det ingen roll om urvalet är 500, 5 000 eller 50 000 personer. Resultatet är ändå lika missvisande.