Antisemitismen och Åsa Linderborg


Kritiken mot den missvisande rapport som Helene Lööw och Henrik Bachner presenterade på DN:s debattsida igår bubblar fram mer och mer.

Nu är det Åsa Liderborg som bemött den i en artikel i Aftonbladet som ni bara MÅSTE läsa. Hon är en kvinna med en mycket vass penna och jag citerar två korta stycken.

ÅL: Forum för levande historias och Brås undersökning om antisemitism, som i går presenterades av Heléne Lööw och Henrik Bachner på Dagens Nyheters debattsida, är ett skolexempel på hur man med språkliga glidningar och tvetydigheter kan förvränga det som man objektivt påstår sig kartlägga. Syftet att studera antisemitismen är gott, men man borde ha varit noggrannare med trovärdigheten.

Det är många som varit inne på just detta. Det saknas metod, det saknas diskrepans i redovisningen och bortfallet desavuerar undersökningens resultat. Bulten i Bo lyckas dessutom tydliggöra hur ovetenskapligt man gått fram. Man får svar som man frågar.. Läs Bultens bloggning efter Åsa Linderborgs artikel!

ÅL: Enligt artikelförfattarna spelar partipolitiska preferenser inte någon större roll. Därmed går man emot sin egen Intoleransrapporten som presenterades nyligen. Enligt den är vänstern – där den starkaste Israelkritiken finns – minst antisemitisk. De flesta antisemiter finner man höger ut och bland riksdagspartierna, främst bland moderater. Vilken av rapporterna ska man tro på?

Eftersom de flesta tycks vara överens så upprepar jag en fråga från en äldre postning. Vad har man för agenda?


2 svar till “Antisemitismen och Åsa Linderborg”

 1. Svar som man frågar, just det. Den här kritiken mot rapporten är säkert befogad, men även om jag inte är speciellt säker på procenttalen så existerar antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer, att judeförföljelser i alla tider (de förekom som bekant också innan staten Israel existerade ens som tankeexperiment) beror på judarnas egna handlingar etc.i Sverige. Att en ännu större grupp svenskar har fördomar mot muslimer och invandrare eller deras barn ändrar inte faktum att fördomar mot judar också existerar.

  Men Jinge, när jag av liknande orsaker kritiserade eurobarometern som fastställde att Israel är det största hotet mot världsfreden fick jag skäll…då var det ingen som gjorde någon statistikkritik utan då handlade det om att ”siffrorna visar på en tendens” och ”idag skulle de vara mycket högre”. Vilket alltså visar att de flesta tolkar sådana här siffror så att de ska passa in i de åsikter de redan har.

 2. Fick du skäll..? :-)

  Om vi nyhetskonumenter tolkar siffror som presenteras på ett ovederhäftigt sätt fel så visar bara det på att man måste kritisera ”forskning” som drar ovederhäftiga slutsatser.

  Och att israelkritiken är betydligt mer omfattande idag tror jag att du inser.

  Visst förekommer det fördomar mot judar, det är det aldrig ngn som bestridit. Samtidigt så vet jag mig inte ha sett någon judefientlighet alls i Sverige någonsin. Jag är nämligen inte av den uppfattningen att de som kriticerar Bonnierkoncernens mediedominans är kritiska mot ”judar”.

  De flesta judefientliga attityder jag sett någonsin är diverse kommentarer här på bloggen. Dessa kommer av naturliga orsaker inte in eftersom de är rasistiska, lika lite som hets mot muslimer kommer in.