Aftonbladets republikanska enkät


Det har ju alltid hävdats att monarkin har en stark ställning i Sverige. Därför är det extra roligt att Aftonbladet omformulerat frågan och gjort den mer jordnära.

De frågade nämligen folk om de ville betala för monarkin och fick 60% nekande svar. Precis som när det gäller t.ex. kyrkoskatten så bryr sig folk inte egentligen, inte förrän det blir en plånboksfråga. Och i och med detta så vet alla vi republikaner vad vi ska skjuta in oss på.

Motargumentet man vanligen får höra är
”- Det blir ju lika dyrt med en republik och en president!” Men det är ett utomordentligt dåligt argument. Vi har redan president sedan ett antal år. Göran Perssons framtoning är väl i högsta grad presidentlik och såvitt jag förstår har han personlig vetorätt i alla frågor.

Om en minister skulle drista sig till att ha en avvikande uppfattning så blir vederbörande direkt ambassadör i något avlägset land så att herr Persson kan fortsätta att regera ostört.

Om det är lämpligt att låta den kungliga familjen få arbete inom utrikesförvaltningen är dock mera oklart. Själv kan jag mycket väl tänka mig Viktoria som ambassadör, men då måste hon först bli osams med Persson.

Men såvitt jag vet så räcker det med att framföra en feministisk åsikt för att åstadkomma detta så hennes framtida försörjning är nog ordnad ändå..

[i] Aftonbladets enkät


11 svar till “Aftonbladets republikanska enkät”

 1. Ja kanske börjar tiden bli mogen för att våga diskutera frågan om Kungahuset, likt kyrkan, ska skiljas från staten.

  Det kommer nog inte att bli pengarna som blir den avgörande faktorn, och det är inte säkert att en republik är mindre kostsam än en monarki, jag har inre räknat på det där, de kungliga slotten och så ska säkert skötas öven i framtiden och många av uppgifterna kungafamiljen sköter kommer säkert att skötas något annan offentligt finansierat gäng.

  Fast vad jag tror folk bryr sin om är vart pengarna går och hur demokratiskt de fördelas. Så pengar spelar roll och faktum är ju att de demokratiska argumenten enbart har ju hittills inte räkt för att skapa en opinon för republiken.

  Jag tror på att skissera fram ett konkret alternativ, ta fram exakt hur det skulle se ut efter monarkins fall, börja diskutera hur den nya regeringsformen ska formuleras och vilka ämbeten som ska ta över och hur det kommer att förändra saker som valsystem och människors syn på politik. Jag tror att det skulle kunna vara vitalisraden för debatten.

  Plus att det då finns ett konkret alternativ som folk kan luta sig mot.

  Fram för en alternativ konstutition!

 2. Om man gjorde monarkiavgiften frivillig med månatliga inbetalningskort så skulle hela monarkiproblemet lösa sig automatiskt. De som inte vill vara med och betala för kungahuset slutar betala och de övriga delar på kostnaden. Ju fler som slutar betala desto dyrare blir det för den krympande rojalistgruppen som får dela på kostnaderna för appanaget.

  Förmodligen skulle ändå ”kungaavgiften” bli ganska låg, även om gruppen som vill betala för kungahuset krympte avsevärt.Alla som roas av kungligheterna skulle ändå lätt kunna betala den. Kanske kunde man få en prenumeration på någon slasktidning typ ”Hört och Hänt under veckan” inbakad i paketet och kanske någon fin tavla på kungafamiljen också? Eller fribiljetter till något evenemang på köpet, kanske en konsert med symfonisk populärmusik på Drottningholm kanske?

 3. Ja, fast vi kan ju inte ha ett frivilligt statsskick för de som stödjer det. Jag förstår din tanke, eftersom du verkar vara en av de som inte skulle betala. Men då skulle man också kunna tänka sig en frivillig EU-avgift (vilket många skulle vilja se) eller frivillig avgift för övriga delar statsskicket den representativa demokratin, (vilket nog färre tycker är en bra idé) och i slutänden frivillig skatt till andra offentliga verksamheter vilket vissa höginkomstagare inte bara skulle gilla utan även proagerar för (det kallas skatt och brukaravgifter).

  Nej vi ska nog vara glada för generell skatteinbetalning, även om det ibland går till saker alla inte skulle ha valt.

  Men argumentation du för kan också vändas, när politiska partier förespråkar avgifter inom skola och barnomsorg, eller sjukvård för den delen, då kan monarkiavgiften tas fram som exempel på hur dumt det är, eller i alla fall orättvist.

 4. ps. det skulle stå:
  vilket vissa höginkomstagare inte bara skulle gilla utan även proagerar för (det kallas SÄNKT skatt och brukaravgifter).

  Ordet sänkt försvann visst och med det själva poängen.

 5. Påståendet om att skilja stat och kungahus åt och att göra kungahuset avgiftsbaserat är bara delvis skämtsamt menat. Det måste alltid kunna föras en diskussion om vad vi anser vara nödvändigt och motiverat att finansiera gemensamt. Vi måste kunna omvärdera de offentliga åtagandena utifrån ett antal kriterier såsom t.ex. nytta, effektivitet och täckningsgrad. Saker och ting kan inte bara anses vara skrivna i sten. Även familjen Bernadottes särställning och försörjning måste kunna diskuteras som en utgiftspost och vägas mot andra gemensamma åtaganden.

  Jag tyckte till exempel att skiljandet av kyrka och stat var någonting bra eftersom jag inte anser att folks tro och samfundsmedlemsskap ska vara något av samhället påbjudet. Samma sak anser jag borde kunna vara ett argument för att man avskaffar monarkin, men låter de som gillar tanken med ett kungahus fortsätta vara med, men avskaffar monarkin som påbjudet statsskick. Kungen förlorar visserligen sin roll som låtsas-ÖB och inledningstalare vid riksmötets öppnande, men han skulle å andra sidan få en grupp motiverade anhängare som tog hand om hans försörjning.

  Precis som med alla andra stora politiska förändringar så tror jag att en omvandling till ett frivillighetssystem i monarkin måste genomföras på ett demokratiskt sätt och att en majoritet bör vara överens om att det är en bra ide. Men det är ingen utopi och likheterna med skiljandet mellan kyrka och stat är stora.

 6. Intressant att så många som 64% (när jag kollade nyss) inte vill betala för kugahuset. Men jag tycker förslaget är mesigt. Avskaffa möjligheten att födas till ett ämbete sen kan vi välja kung eller president eller låta bli. Hela instutionen med monarki är extrem föråldrar och passar inte i ett modernt samhälle, jag kan inte se ett enda argument för monarki, bara oändligt många argument mot.

 7. Om de som röstade visste hur otroligt _lite_ just de betalar för monarkin om året så hade nog röstningen sett annorlunda ut.

 8. Hej Jinge. Är det så att du tar Aftonbladet på allvar igen? Fy skäms :)