70 år av glädje och förtryck

Jag återger nu ett uttalande från Palestinagrupperna i Sverige.

I år firar staten Israel 70 år som självständig stat. Glädjen är förstås stor, och festerna många. Samtidigt upplever palestinierna 70-årsminnet av Al-Nakba, katastrofen då 750.000 människor fördrevs från sina hem för att bereda plats för den nya israeliska staten. Och katastrofen har aldrig tagit slut.

I år markeras dessutom drygt 50 år av ockupation av de palestinska områden – Västbanken, Gaza och östra Jerusalem – som enligt FN-beslut (resolution 242 och 338) skall utgöra den av nu 135 länder, inklusive Sverige, erkända palestinska staten.
Israel har flyttat in, och fortsätter att flytta in, sina egna medborgare på ockuperad mark – helt emot bland annat 4:e Genèvekonventionen som förbjuder länder att flytta in sina egna medborgare på ockuperat lands territorium.
I nuläget bor över 650.000 israeler i illegala bosättningar på beslagtagen palestinsk mark. Murar, stängsel, avspärrningar och otaliga militära posteringar gör vanligt vardagsliv för palestinierna till en mardröm. Varje dag ockuperas mer mark, egendom förstörs och familjer drivs iväg.
Palestina 8karta2
Människor – även barn – som protesterar mot ockupationen arresteras i, ofta nattliga, razzior, döms i summariska militärrättegångar och spärras in långa perioder i fängelser inne i Israel – även detta brott mot 4:e Genèvekonventionen. I nuläget sitter 6.950 palestinier, de allra flesta politiska fångar, i israeliska fängelser. 359 av fångarna är barn, 22 journalister och 10 medlemmar av det demokratiskt valda palestinska parlamentet. 450 fångar sitter i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom. 99,7% av alla som åtalas i militärdomstolar döms till fängelse.

Vid gränsen mellan Gaza och Israel pågår nu ”Återvändandemarschen”. Tusentals människor demonstrerar mot förtryck, ockupation och blockad och rätten att återvända till sin jord enligt FN:s resolution 194. Protesterna har mötts av den israeliska armén med tårgas, gummikulor och skarp ammunition in över gränsen. Hittills har över 30 obeväpnade palestinier dödats av arméns prickskyttar, inklusive flera barn och en journalist. Över 1.000 skadade personer gör att den redan hårt belastade sjukvården i Gaza nu går på knäna. Man klarar helt enkelt inte att ta hand om alla sårade. Läget kan bli ännu värre då protesterna planeras fortsätta fram till Nakba-dagen den 15 maj.
Palestina moder imagesCAMJYQ6M
Sveriges regering har, med sin plats i FN:s säkerhetsråd, ett särskilt ansvar för att frågan nu kommer upp på dagordningen.

· Initiativ måste tas för att omedelbart sätta stopp för Israels fortsatta dödande av obeväpnade palestinska demonstranter

· Säkerhetsrådets resolution 2334 (23 december 2016) måste implementeras så att byggandet av illegala israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark upphör

· Israel måste med sanktioner och ekonomiska och andra påtryckningar förmås avsluta ockupationen och erkänna existensen av en palestinsk stat

· Allt militärt samarbete med Israel måste upphöra och ett vapenembargo införas

i Andra om: , , ,, , , , , , ,

  3 comments for “70 år av glädje och förtryck

 1. Marwan Bhere
  26 april, 2018 at 09:17

  Jag har varit med och upplevt ( Nakban) den palestinska katastrofen och jag tillhör väldigt få människor som levde på den tiden .
  Det har gått sjuttio år sedan dess och jag väntar fortfarande på att få tillbaka min pappas och familjens egendom som beslagtogs av Israeler men jag tror inte att jag kommer att leva tills dess .

  Israelerna står och viftar med sina flaggor för att fira sjuttio årsdagen och på andra sidan stor palestinierna och viftar med sina flaggor till minnet av deras land som försvann , Israelerna firar och palestinierna sörjer .
  Den 15 Maj är katastrofens dag och i början på Juni är det femtio år sedan Israel ockuperade västbanken och Östra Jerusalem ..
  November månaden var det svåraste för palestinierna och som oåterkallelig förändrade framtiden för det historiska Palestina .
  Den andra november är det hundraårsjubileet av Balfour deklarationen som gav Palestina till sionisterna .
  Den 29 November är det sjuttioårsdagen för FNs generalförsamlingen som godkände delningsplanen .

  Protesterna kommer att fortsätta och kulmen på demonstrationerna kommer den 15 Maj . flera miljoner palestinier kommer att deltar i demonstrationerna , hur israelerna kommer att agera återstår att se .

 2. arbetarklass
  26 april, 2018 at 16:26

  Som jag fattat det var judarna ett folkgrupp som inte hade något eget land och jag undrar vad vänstern menar vart de skulle ha sitt land istället? För det är ju vänstern som hela tiden står på palestiniernas sida mot Israel. Men samtidigt tycker jag det var alltför grymt av judarna att bara tillgripa sig landområden i Israel/Palestina med tvivelaktiga metoder under FN:s tillåtande. Tydligt är att det inte finns någon ”världsregering”. Bara FN som ett dåligt exempel att försöka bli en sådan på överenskommelsens grund.

  Kurderna är en annan betydande folkgrupp som fortfarande inte har något eget land men de har sina boplatser på andra länders områden bl.a. i Turkiet.

 3. Nakban är global
  26 april, 2018 at 17:19

  Nakban är inte bara en katastrof för Palestinier utan hela världen. Sedan detta avskyvärda enhet som kallas Israel blev till har världen inte upplevt fred på grund av dess stöd till allehanda terrorism, intriger, invasioner och krig, dagliga mord på civila, kvinnor och barn. Den avskyvärda enheten Israel är terrorismens moder. Nakban är såret som inte läker så länge Israel finns.

Comments are closed.