Blair har helt tappat förståndet..


Nedanstående rader är ett citat från SR/ekot. Läs vad som står två gånger, och läs långsamt.

Ekot: ”I Storbritannien planeras fler åtgärder för att komma åt terrorismen. Regeringen arbetar just nu med ett förslag där misstänkta terrorister ska ställas inför rätta i hemlighet. De misstänkta ska inte heller få veta vad anklagelserna mot dem är.”

Förstod ni vad ni läste? Själv vet jag inte riktigt om jag gjorde det.

1 Terrorister ska ställas inför rätta i hemlighet..

2 De ska inte få veta vad de anklagas för

3 Ingen utomstående ska få veta någonting.

Ekot: ”Tony Blair har sagt sig vara positiv till det förslaget”

Jag har bara ytligt ögnat igenom morgontidningen och nätets nyheter idag men jag har ännu inte hittat någon som kommenterar detta.

Bara det faktum att förslag i den här vägen reses måste rimligen betraktas som ytterst häpnadsväckande. För i praktiken betyder det att det vi normalt kallar rättssäkerhet och rättsamhälle helt avskaffas i England.

Att Thomas Bodström har förslag som undergräver rättsäkerheten här hemma vet vi alla, och nu dröjer det inte länge innan han och Folkpartiet vill införa motsvarande regler här också.

Personligen begriper jag inte att dessa

politiker inte själva inser att det de nu håller på att genomföra är ett betydligt större hot mot samhället än några idioter till terrorister.

Hemlig husrannsakan hos folk som inte är misstänkta för brott, hemlig häktning och den misstänkte ska inte ens få veta vad hon/han anklagas för, och som lök på laxen ska ingen utomstående få veta någonting.

Hoo Hoo..??


7 svar till “Blair har helt tappat förståndet..”

 1. Det är skrämmande om detta förslag tas på allvar. Där terrorismen inte lyckas skrämma slag på folk och begränsa deras frihet verkar Blair och Bush ta över.

 2. Det här är riktigt oroväckande faktiskt. Att det är oroväckande är ju ingen nyhet direkt men när sånt här börjar krypa fram kan man börja förstå och inse under vilka förutsättningar kommunister, antifascister och progressivt fackföreningsfolk arbetat under när ansvaret för att genomföra brunskjortornas politik axlats av en enig borgerlighet och socialdemokrati i det här landet.

  fyfan.

 3. Ärr politiska terrorister bara ”några idioter”. Ordet ”idioter” finns tillsammans med ett annat ord, ett adjektiv, och betecknar en ovetande hjälpande hand till.

  Vad tror du förresten om statsstyrda mediers journalister i Saudiarabien som rapporterat om att man vid skolbränder stoppat kvinnliga elever som sökt att lämna byggnaden utan sina heltäckande slöja, så att dessa brunit inne. Vad anser du om att staten bränner böcker och t o m bränt ned bibliotek i arabvärlden eller att shiamuslimer i arabländer förföljts och behandlats som likaledes hårt förtryckta judar? Tror du att detta bara är nys och bryr du dig inte det minsta om att muslimska kvinnor i väst som talar klarspråk om det förtryck som _i arabvärlden_ är mainstream islam (dock inte main stream i t ex Turkiet eller på balkan), t ex Irshad Manji och Hirsi Ali, att dessa så att säga inomislamiska frihetskämpar tvingas ha livvaktsskydd dygnet runt?

  Dessa två kvinnor jag nämner är inte alls för en tillåtande attityd mot muslimska extremister i väst. Det som de som utför terrordåden eftersträvar är inte de inskränkningar i allmänhetens rättigheter beträffande metoder för terrorbrottsbekämpning som Blair aviserat, utan dessa liberala muslimer FÖRORDAR ”hårdheten” i exvis Blairs metoder mot de islamister som med terror söker vinna insteg i väst. (Läs t ex denna text av Irshad Manji: http://www.nytimes.com/2005/08/09/opinion/09manji.html. Länk förhoppningsvis här.)

  Det finns även tunga islamiska företrädare i Frankrike som hyllat den franska regeringens hållning i slöjfrågan samt uttalat att det franska samhället, tvärtemot intrycket i euroopeiska media, är öppnare för islam än någonsin i Frankrike.

  Man ska naturligtvis skilja på Islam och Islam, men det finns ingen anledning att negligera ett medeltids-islam som varit aggressivt på frammarsch i åtminstone Afrika (Egypten som delvis drar åt fundamentalistism och Sudan ett av många nya länder) och södra Asien de senaste decennierna, och som har samma Agenda för hela den ej islamistiskt fundamentalistiska världen inklusive Europa. Terrordåd har varit _ett_ instrument för att flytta fram positionerna för fundamentalistisk islam där den faktiskt fått fotfäste.

  Och mord av kulturpersonligheter (Theo van Gogh) samt t ex att man genom hot lyckats avlägsna konst som inte fallit den intoleranta varianten av islam i väst i smaken är knappast något vi bör bagatellisera. Unga invandrarkvinnor/barn som tvingas till giftermål eller omskärelse på resor till de fundamentalistiska hemländerna är väl i mänsklig mening ett säkert större problem som exempåelvis våra svenska myndigheter (skolor eller sociala myndigheter) inte tagit något helhetsgrepp om.

  Efterlyser jag ett helhetsgrepp som innebär någon grad av inskränkningar? Kanske det. Det är inget unikt, utan snarast legio, för social lagstiftning, och lagar syftandes till att inte individen förtrycks och deras tillämpning anpassas ja alltid till den situation — här fundamentalistisk islam ”in action” — som är aktuell, och får naturligtvis aldrig falla undan för påtryckningar från ”kutlurella intressen” eller, än mindre, terror; och terrorn kan alltså behöva vissa ad hoc-bestämmelser, allt i syfte att försvara de grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter försvinner inte för att häktningstider förlängs till en eller några månader efter en ickeoffentlig utredning och interrimsdom; i den fundamentalistiska islamska världen existerar inte rättssäkerhet överhuvudtaget (liksom inte fri åsiktsbildning heller existerar)). Så ditt påstående att terroristerna ser sin samhällsmodell gå i uppfyllelse när de stoppas med något mer bryska metoder än vanligt stämmer alltså inte, och det de helst önskar är mnaturligtvis att på det sätt som de använt i exempelvis Afrika, nämligen terror, verka obehindrat i väst för att införa islamisk intolerans mot den för dem moraliskt i alla avseenden depraverade så kallade demokratiska västvärlden.

  Det blev mycket, men var lite ambitiös Jinge (bravo, att du kämpar med snuset! säkert sunt utifrån inte enbart islam :-) en religion som alls inte måste, och framföralt inte bör, vara förtryckande och intolerant — här är vi säkert eniga, va? :-D )

 4. Första styckets mening skulle väl ha avslutats med:

  …en ovetande hjälpande hand till _fienden_.

  (En idiotisk editeringsmiss? ;-)

 5. Ibland blir jag ärligt orolig för dig Magnus!

  Det är möjligt att religiösa idioter har betett sig i Saudiarabien, men mitt inlägg handlade om Blair.

  Magnus: ”Det blev mycket, men var lite ambitiös Jinge”

  Tyvärr känns det meningslöst att flyta ut i metadiskussioner, i vart fall då de inte ens hamnar i samma världsdel. Jag får, lite olika men 7-8 till runt 15-20 kommentarer dagligen i bloggen. Skulle jag då drista mig till att nappa på ämnen jag inte ens tagit upp själv så blev jag sittande dygnet runt framför burken..

  Jag låter inlägget vara kvar men kommer knappast vara nådig mot kommentarer..

  Vill du diskutera hur kvinnor behandlas i Saudiarabien så blogga då om saken !!

 6. Jag nämnde inte bara det fundamentalistiska islam intolerans mot kvinnor, utan även mot andra islamiska inriktningar och egentligen mot all slags kultur som inte är så att säga (och _egentligen_) strikt medeltida arabisk.

  Men jag tackar för att du låter mitt inlägg stå kvar. Jag tror nämligen att det på ett balanserat sätt sätter britternas nya lagar i ett verkligt sammanhang. Det sammanhang av islamisk expansion som bland annat nämnda muslimska kämpar för ett sekulariserat islam ofta pekat på. Och från just detta håll försvaras alltså Blairs åtgärder.