Tag Archive for Samhällsjournalistik

Tidningen Flamman, ett ljus i mörkret

Vänstertidningen Flamman har i dagens nummer två artiklar som jag tycker att alla ska läsa. Den första är Jonas Thunbergs artikel – Med lögnen som vapen, den första artikeln som jag citerar nedan. Den andra är Ann Charlott Altstadt:s – Moderaterna har monopol på orden. Jonas Thunberg/Flamman: ”Jag jobbade med svenska anti- apartheidrörelsen 79-94. Jag…