Tag Archive for Pandemi

Den verkliga faran

Försvarsberedningens analys av vilken eventuell hotbild som finns runt Sverige har en del uppenbara och särskilt påtagliga brister. Att man påpekar att klimatet är en högst påtaglig fara för landet är givetvis bra. En fortsatt och accelererad växthuseffekt kan i sin förlängning innebära att vi över huvudtaget inte behöver något försvar längre eftersom många värsta…